ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » UK» 24 hours cricket marathon in aid of Save the Children at Kingsbury

  UK: સ્વામીનારાયણ મંદિર ખાતે સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન

  divyabhaskar.com | Last Modified - Dec 14, 2017, 12:01 PM IST

  કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું
  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  • +12 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુકે(સૂર્યકાંત જાદવા દ્વારા): સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ચેરિટિ માટે નાણાં એકત્ર કરવા માટે સ્વામીબાપા ક્રિકેટ ક્લબ લંડન દ્વારા 9 અને 10 ડિસેમ્બરના રોજ 24 કલાક ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સેવ ધ ચિલ્ડ્રન ઓર્ગેનાઈઝેશનની મદદ માટે કિંગ્સબરી સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા 24 કલાકની ક્રિકેટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રેન્ટ મેયર ભગવાનજીભાઈ ચૌહાણ, બ્રેન્ટ નેતા મહંમદ બટ્ટ અને કાઉન્સિલર અજય મારુ દ્વારા આ મેરેથોનને ખુલ્લી મૂકવામાં આવી હતી.

   આ મેરેથોન આશ્ચર્યજનક હતી કે નાના બાળકોએ જરૂરિયાતમંદ બાળકો માટે ફંડ એકઠું કરવા આ ઈવેન્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ મેરેથોનમાં 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકથી માંડીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ તેમજ મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. મેરેથોન ક્રિકેટનું આયોજન કિંગ્સબરી સ્વામીનારાયણ મંદિરની અંદર આવેલા હોલમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઈવેન્ટ દરમિયાન 15000 યુકે પાઉન્ડ એકઠા થયા હતા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (UK Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 24 hours cricket marathon in aid of Save the Children at Kingsbury
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top