ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » Gujarat» 69th indian republic day celebrated at orenburg university in russia

  રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ભવ્ય ઉજવણી, મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સે લીધો ભાગ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 31, 2018, 05:54 PM IST

  રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ઓરેનબર્ગ (ડો.અશોક પટેલ દ્ધારા)ઃ રશિયામાં 26મી જાન્યુઆરીની ધામધૂમપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી છે. રશિયામાં 69માં રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી ઓરેનબર્ગ સિટીમાં આવેલી ઓરેનબર્ગ સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીમાં કરવામાં આવી. જેમાં ગુજરાતી સ્ટુડન્ટ્સ સહિત 860 જેટલા સ્ટુડન્ટ્સ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણી માટે દેશથી દૂર આવેલા આ સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ અનેરો હતો. ઓરેનબર્ગ યૂનિવર્સિટીમાં રેડિયોલોજીમાં પીએચડી કરી રહેલા અને રશિયામાં ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ ડો.અશોક પટેલે આ સમગ્ર ઉજવણીનું આયોજન કર્યું હતું. રિપબ્લિક ડેની ઉજવણીમાં યુનિવર્સિટીના ચાન્સેલર મિરોશ્નિચેન્કો ઇગોર વાસીલેવીચ, વાઇસ ચેરમેન તાત્યાના વિક્રોત્વના, યુનિવર્સિટીના ડીન એન્ટોન ઓલ્ગોવીચ અને ત્વેર સ્ટેટ મેડિકલ યૂનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડો.વાસિમ હાજર રહ્યા હતા. યૂનિવર્સિટીના ડીને ભારત માતા કી જય અને વન્દેમાતરમ બોલાવી સ્ટુડન્ટ્સનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. ડો.અશોક પટેલ સ્ટડીની સાથે રશિયામાં ઇન્ડિય એમ્બસીમાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2015ની મોસ્કો યાત્રા દરમ્યાન અને 2017ની સેન્ટ પીટ્સબર્ગ વિઝીટ દરમ્યાન પીએમઓ ડેલિગેશન સાથે ટ્રાન્સલેટરની ભૂમિકા ભજવી હતી.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 69th indian republic day celebrated at orenburg university in russia
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top