ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » Gujarat» One NRI wife calls home for help every 8 hours

  પહેલા શારીરિક ટોર્ચર, પછી છોડી દેવી, NRI પતિઓ વર્તાવે છે આવો ત્રાસ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 05, 2018, 05:35 PM IST

  દર 8 કલાકમાં ઓછામાં ઓછી 1 મહિલા પોતાના NRI પતિથી તંગ આવીને ભારત ફોન કરે છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્ક : દર 8 કલાકમાં ઓછામાં ઓછી 1 મહિલા પોતાના NRI પતિથી તંગ આવીને ભારત ફોન કરે છે, જેથી તેને ઘરે પાછી બોલાવી શકાય. મહિલાઓ શારીરિક ટોર્ચર, ખરાબ વ્યવહારથી લઇને પતિ દ્ધારા છોડી દેવા સુધીની બાબતોનો સામનો કરે છે. તેમાંથી ઘણી મહિલાઓની હાલત એટલી ખરાબ હોય છે કે તે જાતે ઘરે પણ આથી આવી શકતી. વિદેશ મંત્રાલયમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરતાં આ બાબત સામે આવી છે. આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર બાબત....


   ત્રાસ આપે છે NRI પતિઓ


   ભારતમાં દરેક માતા-પિતા પોતાની પુત્રી માટે એવો પતિ ઇચ્છે છે જે તેની લાડકીને તમામ સુખ-સુવિધાઓ પ્રદાન કરી શકે જેને કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં એનઆરઆઇ મુરતિયાઓની ડિમાન્ડ વધી છે. વિદેશમાં રહેતા આ યુવકો ઉપર આંખ બંધ કરીને ભરોસો મુકી પોતાની પુત્રી પરણાવી દેતા હોય છે પરંતુ વિદેશ મંત્રાલયનો એક અકિલા રિપોર્ટ તમારી આંખ ખોલી દે તેવો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર દર ૮ કલાકે એક પુત્રી પોતાના વાલીઓની મદદ માંગવા માટે ફોન કરે છે. આની પાછળ ઘણા બધા કારણો છે. જેમાં પતિ દ્વારા છોડી દેવી, ખરાબ વર્તન કરવુ અને શારીરિક પીડા પહોંચાડવી મુખ્ય છે.


   (નોંટઃ તસવીરોનો ઉપયોગ પ્રસ્તુતિકરણ માટે થયો છે.)

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્ક : દર 8 કલાકમાં ઓછામાં ઓછી 1 મહિલા પોતાના NRI પતિથી તંગ આવીને ભારત ફોન કરે છે, જેથી તેને ઘરે પાછી બોલાવી શકાય. મહિલાઓ શારીરિક ટોર્ચર, ખરાબ વ્યવહારથી લઇને પતિ દ્ધારા છોડી દેવા સુધીની બાબતોનો સામનો કરે છે. તેમાંથી ઘણી મહિલાઓની હાલત એટલી ખરાબ હોય છે કે તે જાતે ઘરે પણ આથી આવી શકતી. વિદેશ મંત્રાલયમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરતાં આ બાબત સામે આવી છે. આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર બાબત....


   ત્રાસ આપે છે NRI પતિઓ


   ભારતમાં દરેક માતા-પિતા પોતાની પુત્રી માટે એવો પતિ ઇચ્છે છે જે તેની લાડકીને તમામ સુખ-સુવિધાઓ પ્રદાન કરી શકે જેને કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં એનઆરઆઇ મુરતિયાઓની ડિમાન્ડ વધી છે. વિદેશમાં રહેતા આ યુવકો ઉપર આંખ બંધ કરીને ભરોસો મુકી પોતાની પુત્રી પરણાવી દેતા હોય છે પરંતુ વિદેશ મંત્રાલયનો એક અકિલા રિપોર્ટ તમારી આંખ ખોલી દે તેવો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર દર ૮ કલાકે એક પુત્રી પોતાના વાલીઓની મદદ માંગવા માટે ફોન કરે છે. આની પાછળ ઘણા બધા કારણો છે. જેમાં પતિ દ્વારા છોડી દેવી, ખરાબ વર્તન કરવુ અને શારીરિક પીડા પહોંચાડવી મુખ્ય છે.


   (નોંટઃ તસવીરોનો ઉપયોગ પ્રસ્તુતિકરણ માટે થયો છે.)

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્ક : દર 8 કલાકમાં ઓછામાં ઓછી 1 મહિલા પોતાના NRI પતિથી તંગ આવીને ભારત ફોન કરે છે, જેથી તેને ઘરે પાછી બોલાવી શકાય. મહિલાઓ શારીરિક ટોર્ચર, ખરાબ વ્યવહારથી લઇને પતિ દ્ધારા છોડી દેવા સુધીની બાબતોનો સામનો કરે છે. તેમાંથી ઘણી મહિલાઓની હાલત એટલી ખરાબ હોય છે કે તે જાતે ઘરે પણ આથી આવી શકતી. વિદેશ મંત્રાલયમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરતાં આ બાબત સામે આવી છે. આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર બાબત....


   ત્રાસ આપે છે NRI પતિઓ


   ભારતમાં દરેક માતા-પિતા પોતાની પુત્રી માટે એવો પતિ ઇચ્છે છે જે તેની લાડકીને તમામ સુખ-સુવિધાઓ પ્રદાન કરી શકે જેને કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં એનઆરઆઇ મુરતિયાઓની ડિમાન્ડ વધી છે. વિદેશમાં રહેતા આ યુવકો ઉપર આંખ બંધ કરીને ભરોસો મુકી પોતાની પુત્રી પરણાવી દેતા હોય છે પરંતુ વિદેશ મંત્રાલયનો એક અકિલા રિપોર્ટ તમારી આંખ ખોલી દે તેવો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર દર ૮ કલાકે એક પુત્રી પોતાના વાલીઓની મદદ માંગવા માટે ફોન કરે છે. આની પાછળ ઘણા બધા કારણો છે. જેમાં પતિ દ્વારા છોડી દેવી, ખરાબ વર્તન કરવુ અને શારીરિક પીડા પહોંચાડવી મુખ્ય છે.


   (નોંટઃ તસવીરોનો ઉપયોગ પ્રસ્તુતિકરણ માટે થયો છે.)

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્ક : દર 8 કલાકમાં ઓછામાં ઓછી 1 મહિલા પોતાના NRI પતિથી તંગ આવીને ભારત ફોન કરે છે, જેથી તેને ઘરે પાછી બોલાવી શકાય. મહિલાઓ શારીરિક ટોર્ચર, ખરાબ વ્યવહારથી લઇને પતિ દ્ધારા છોડી દેવા સુધીની બાબતોનો સામનો કરે છે. તેમાંથી ઘણી મહિલાઓની હાલત એટલી ખરાબ હોય છે કે તે જાતે ઘરે પણ આથી આવી શકતી. વિદેશ મંત્રાલયમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આંકડાઓનું વિશ્લેષણ કરતાં આ બાબત સામે આવી છે. આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર બાબત....


   ત્રાસ આપે છે NRI પતિઓ


   ભારતમાં દરેક માતા-પિતા પોતાની પુત્રી માટે એવો પતિ ઇચ્છે છે જે તેની લાડકીને તમામ સુખ-સુવિધાઓ પ્રદાન કરી શકે જેને કારણે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં એનઆરઆઇ મુરતિયાઓની ડિમાન્ડ વધી છે. વિદેશમાં રહેતા આ યુવકો ઉપર આંખ બંધ કરીને ભરોસો મુકી પોતાની પુત્રી પરણાવી દેતા હોય છે પરંતુ વિદેશ મંત્રાલયનો એક અકિલા રિપોર્ટ તમારી આંખ ખોલી દે તેવો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર દર ૮ કલાકે એક પુત્રી પોતાના વાલીઓની મદદ માંગવા માટે ફોન કરે છે. આની પાછળ ઘણા બધા કારણો છે. જેમાં પતિ દ્વારા છોડી દેવી, ખરાબ વર્તન કરવુ અને શારીરિક પીડા પહોંચાડવી મુખ્ય છે.


   (નોંટઃ તસવીરોનો ઉપયોગ પ્રસ્તુતિકરણ માટે થયો છે.)

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: One NRI wife calls home for help every 8 hours
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top