ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » Gujarat» Dharmik won thailand ratna award at Thailand

  ગુજરાતી યુવકને થાઇલેન્ડમાં મળ્યો શ્રેષ્ઠ જ્યોતિષ શાસ્ત્રીનો એવોર્ડ

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 13, 2018, 08:11 PM IST

  ગુજરાતના સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના ઋષિકુમાર (વિદ્યાર્થી)ને “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એનઆરજી ડેસ્ક: થાઇલેન્ડમાં બેંગકોક ખાતે યોજાયેલા પાંચ દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યોતિષ અધિવેશનમાં ગુજરાતના સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના ઋષિકુમાર (વિદ્યાર્થી)ને “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. આ અધિવેશનમાં દેશ- વિદેશનાં પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી આપણા ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને થાઇલેન્ડનો શ્રેષ્ઠ એવો “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. ધાર્મિક ભારતમાંથી સૌથી નાની વયના જ્યોતિષી હતા. અધિવેશનના મુખ્ય અતિથી તરીકે ભારતમાંથી શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ, ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડી.આઈ.જી.) સી.આર.પી.એફ. - નવી દિલ્હી, થાઇલેન્ડમાંથી શ્રીઅમરદીપ રંધાવા, એફ.પી.વિ.પી.ચી.પી.એસ.- બેંગકોક અને નેપાળમાંથી રાજ જ્યોતિષી જીતેન્દ્ર શર્મા – કાઠમાંડુંથી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અધિવેશનમાં ગુજરાત ના અમદાવાદમાં રહેતા યુવા જ્યોતિષી શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને ભારત માંથી સૌથી નાનીવયમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને સનાતન ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર અને સંશોધન ને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા પર આગવા યોગદાન હેતુથી “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” થી મુખ્ય અતિથીઓ દ્વારા સન્માનિત કરાયા હતા.

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એનઆરજી ડેસ્ક: થાઇલેન્ડમાં બેંગકોક ખાતે યોજાયેલા પાંચ દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યોતિષ અધિવેશનમાં ગુજરાતના સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના ઋષિકુમાર (વિદ્યાર્થી)ને “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. આ અધિવેશનમાં દેશ- વિદેશનાં પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી આપણા ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને થાઇલેન્ડનો શ્રેષ્ઠ એવો “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. ધાર્મિક ભારતમાંથી સૌથી નાની વયના જ્યોતિષી હતા. અધિવેશનના મુખ્ય અતિથી તરીકે ભારતમાંથી શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ, ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડી.આઈ.જી.) સી.આર.પી.એફ. - નવી દિલ્હી, થાઇલેન્ડમાંથી શ્રીઅમરદીપ રંધાવા, એફ.પી.વિ.પી.ચી.પી.એસ.- બેંગકોક અને નેપાળમાંથી રાજ જ્યોતિષી જીતેન્દ્ર શર્મા – કાઠમાંડુંથી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અધિવેશનમાં ગુજરાત ના અમદાવાદમાં રહેતા યુવા જ્યોતિષી શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને ભારત માંથી સૌથી નાનીવયમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને સનાતન ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર અને સંશોધન ને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા પર આગવા યોગદાન હેતુથી “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” થી મુખ્ય અતિથીઓ દ્વારા સન્માનિત કરાયા હતા.

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એનઆરજી ડેસ્ક: થાઇલેન્ડમાં બેંગકોક ખાતે યોજાયેલા પાંચ દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યોતિષ અધિવેશનમાં ગુજરાતના સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના ઋષિકુમાર (વિદ્યાર્થી)ને “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. આ અધિવેશનમાં દેશ- વિદેશનાં પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી આપણા ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને થાઇલેન્ડનો શ્રેષ્ઠ એવો “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. ધાર્મિક ભારતમાંથી સૌથી નાની વયના જ્યોતિષી હતા. અધિવેશનના મુખ્ય અતિથી તરીકે ભારતમાંથી શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ, ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડી.આઈ.જી.) સી.આર.પી.એફ. - નવી દિલ્હી, થાઇલેન્ડમાંથી શ્રીઅમરદીપ રંધાવા, એફ.પી.વિ.પી.ચી.પી.એસ.- બેંગકોક અને નેપાળમાંથી રાજ જ્યોતિષી જીતેન્દ્ર શર્મા – કાઠમાંડુંથી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અધિવેશનમાં ગુજરાત ના અમદાવાદમાં રહેતા યુવા જ્યોતિષી શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને ભારત માંથી સૌથી નાનીવયમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને સનાતન ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર અને સંશોધન ને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા પર આગવા યોગદાન હેતુથી “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” થી મુખ્ય અતિથીઓ દ્વારા સન્માનિત કરાયા હતા.

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   એનઆરજી ડેસ્ક: થાઇલેન્ડમાં બેંગકોક ખાતે યોજાયેલા પાંચ દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યોતિષ અધિવેશનમાં ગુજરાતના સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના ઋષિકુમાર (વિદ્યાર્થી)ને “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. આ અધિવેશનમાં દેશ- વિદેશનાં પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. જેમાંથી આપણા ગુજરાતનો વિદ્યાર્થી અને જ્યોતિષ શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને થાઇલેન્ડનો શ્રેષ્ઠ એવો “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” એનાયત થયો છે. ધાર્મિક ભારતમાંથી સૌથી નાની વયના જ્યોતિષી હતા. અધિવેશનના મુખ્ય અતિથી તરીકે ભારતમાંથી શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહ, ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (ડી.આઈ.જી.) સી.આર.પી.એફ. - નવી દિલ્હી, થાઇલેન્ડમાંથી શ્રીઅમરદીપ રંધાવા, એફ.પી.વિ.પી.ચી.પી.એસ.- બેંગકોક અને નેપાળમાંથી રાજ જ્યોતિષી જીતેન્દ્ર શર્મા – કાઠમાંડુંથી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ અધિવેશનમાં ગુજરાત ના અમદાવાદમાં રહેતા યુવા જ્યોતિષી શાસ્ત્રી ધાર્મિક જનાર્દન પુરોહિતને ભારત માંથી સૌથી નાનીવયમાં જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને સનાતન ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર અને સંશોધન ને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષા પર આગવા યોગદાન હેતુથી “થાઇલેન્ડ રત્ન એવોર્ડ” થી મુખ્ય અતિથીઓ દ્વારા સન્માનિત કરાયા હતા.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Gujarat Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Dharmik won thailand ratna award at Thailand
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top