ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » Australia» Gujarat Foundation Day celebration in Australia

  ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડ કોસ્ટમાં ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણી

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 04, 2018, 08:34 PM IST

  સદા સૌમ્યવર્ણે ઉભરાતી મળી માતૃભાષા મને ગુજરાતી
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   એનઆરજી ડેસ્કઃ ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડકોસ્ટ શહેરમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીઓ દ્વારો ગુજરાત સ્થાપના દિવસની ઉજવણીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લા 4 વર્ષથી ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ અને એમના સાથી મિત્રો ગુજરાત સ્થાપના દિવસનું આયોજન કરે છે. જેમાં નિઃશુલ્ક એન્ટ્રી સાથે ગુજરાતી ભાણું પણ આપવામાં આવે છે. આ આયોજન દ્વારા ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતી ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા દેશમાં પણ ગુજરાતની મહેમાનગતિ નું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પડે છે. આ વર્ષ ના કાર્યક્રમમાં હર્ષદભાઈ સોની, બીનીબેન અને ભૂષણકુમાર જોશી દ્વારા ગુજરાતી અને હિન્દી ગીતોથી મનોરંજન પૂરું પડ્યું હતું. જયારે ગોલ્ડકોસ્ટના કાર્યકરો દ્વારા સુંદર મજાનું નાટક ભજવમાં આવ્યું હતું. આશરે 330 જેટલા લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો અને એકમેકના સહકારથી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન ગોલ્ડકોસ્ટ જેવા નાના શહેરમાં થતું હોય છે. ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીના પ્રકાશભાઈ જણાવે છે કે, ગોલ્ડકોસ્ટ ગુજરાતીનો એક જ ઉદ્દેશ 'આપણી ભાષા આપણું ગૌરવ' છે.


  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Australia Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Gujarat Foundation Day celebration in Australia
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top