ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » NRG » Africa» Rizwan Adatia Is A African Businessman Whose Native In Porbandar

  માત્ર રૂ.200 લઇને આફ્રિકા ગયા હતા આ ગુજરાતી, આજે 2000 કરોડના માલિક

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jan 26, 2018, 12:21 PM IST

  મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   અમદાવાદઃ દરેક વ્યક્તિ માત્ર પોતાના અને પોતાના પરિવાર માટે જીવતો હોય છે. પરંતુ દુનિયામાં એવાય લોકો છે જે બીજાને મદદરૂપ થવા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે. ઈશ્વરે જે કંઈ આપ્યું છે તેનો થોડો ભાગ જરૂરિયાતમંદ માટે અવશ્ય વાપરવો જોઈએ એવી ફિલોસોફીને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવ્યો છે રિઝવાન આડતિયાએ.
   પોરબંદરમાં જન્મેલા અને આફ્રિકાના મોઝામ્બિકમાં બિઝનેસના ઉંચા શિખર સર કરનારા રિઝવાન આડતિયા કરોડોના માલિક હોવાની સાથે સાથે એક મોટિવેશનલ સ્પીકર પણ છે. તેઓ કમાણીની સાથે દાનપૂણ્ય પણ એટલું જ કરે છે. તેઓ એક બિઝનેસમેન કરતાં પણ વધુ તેમની ચેરીટી માટે આફ્રિકામાં જાણીતા છે.
   ખિસ્સામાં માત્ર 200 રૂપિયા લઇને આફ્રિકા ગયેલા રિઝવાન આડતિયાની કંપની COGEF આજે આફ્રિકાના 11 દેશોમાં કારોબાર કરી રહી છે. અને 2000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર ધરાવે છે. રિઝવાન આડતિયાએ કેવી રીતે ઉભો કર્યો કરોડોનો બિઝનેસ અને સફળતાને તેમણે કેવી રીતે પચાવી છે તે આપણે આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું.
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Africa Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (NRG Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Rizwan Adatia Is A African Businessman Whose Native In Porbandar
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From Nrg

  Trending

  X
  Top