ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Latest News » National» Elusive nature of snow leopards captured in stunning photos by Inger Vandyke

  લદ્દાખનો Snow leoperd: નજર સામે થઇ જાય ગાયબ, છેવટે થયો Click

  divyabhaskar.com | Last Modified - Jul 22, 2015, 04:03 PM IST

  17 દિવસ સુધી લદાખના પહાડો ખૂંદ્યા પછી કેમેરામાં ઝડપાયા સ્નો લેપર્ડ
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  • +10 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લદાખ: એક ઓસ્ટ્રેલિયન ફોટોગ્રાફર દ્વારા હિમાલયના પહાડોમાં સ્નો લેપર્ડ (બરફના પ્રદેશમાં જોવા મળતો દિપડો)ની કેટલીક ખાસ તસવીરો કેમેરામાં કેદ કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈંગર વેન્ડિક તેના બ્રિટિશ મિત્ર અને એક્સપર્ટ માર્ક બિમેન સાથે લદાખ ના પહાડોમાં ફરી રહી હતી. 17 દિવસ સુધી ઈંગર, માર્ક અને તેમના કેટલાક લદાખી મિત્રો સાથે સ્નો લેપર્ડના ફોટા પાડવા માટે પહાડો ખૂંદતા રહ્યા. સ્થાનિક ગાઈડ અને લદાખી મિત્રોની મદદથી ઈંગર અને માર્કેકેટલાક સ્નો લેપર્ડને કેમેરામાં ઝડપી લીધા. લદાખના પહાડોમાં આ સફેદ અને આછા પીળા રંગના સ્નો લેપર્ડને સ્પોટ કરવા એ ઘણું અઘરું કામ છે.
   તસવીરો સાભાર: Inger Vandyke
   (ingervandyke.photoshelter.com)
   આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ સ્નો લેપર્ડની વધુ તસવીરો
  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Latest Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Elusive nature of snow leopards captured in stunning photos by Inger Vandyke
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `