ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Your these five habits make your immune system weak

  તમારી આ 5 ખોટી આદત ઈમ્યુન સિસ્ટમને બનાવે છે નબળી

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 05, 2018, 10:11 PM IST

  ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થવા પર બોડી બિમારીઓ અને ઈન્ફેકશનથી બચતી રહે છે
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થવા પર બોડી બિમારીઓ અને ઈન્ફેકશનથી બચતી રહે છે. જો શરીરની ઈમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોન્ગ હોય તો, ઘણી બિમારીઓ તમને ટચ નહિ કરી શકે. તેના માટે ડાએટ અને હેલ્થી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે તમારા દ્વારા જાણ્યા-અજાણ્યામાં કરવામાં આવતી કેટલીક ભૂલો જ ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી બનાવી દે છે.

   એવામાં તમારું શરીર હાનિકારિક બેકટેરિયા, વાયરસ અને બિમારીઓથી તમારું રક્ષણ કરતું નથી. એપોલો હોસ્પિટલના ડોકટર મનીષ જૈન કેટલીક એવી આદતો વિશે જણાવી રહ્યું છે, જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી કરી દે છે. તમે આ આદતોમાં ફેરફાર કરીને ઘણી બિમારીઓથી બચી શકો છો.

   1 લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવું

   લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી ઈમ્યુન સિસ્ટમ નબળી પડે છે. આ કારણે તાવ, હાર્ટની બિમારી સહિતના રોગો થાય છે. ઈમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે યોગ અને ધ્યાનનો સહારો લો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, બીજી આદતો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થવા પર બોડી બિમારીઓ અને ઈન્ફેકશનથી બચતી રહે છે. જો શરીરની ઈમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોન્ગ હોય તો, ઘણી બિમારીઓ તમને ટચ નહિ કરી શકે. તેના માટે ડાએટ અને હેલ્થી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે તમારા દ્વારા જાણ્યા-અજાણ્યામાં કરવામાં આવતી કેટલીક ભૂલો જ ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી બનાવી દે છે.

   એવામાં તમારું શરીર હાનિકારિક બેકટેરિયા, વાયરસ અને બિમારીઓથી તમારું રક્ષણ કરતું નથી. એપોલો હોસ્પિટલના ડોકટર મનીષ જૈન કેટલીક એવી આદતો વિશે જણાવી રહ્યું છે, જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી કરી દે છે. તમે આ આદતોમાં ફેરફાર કરીને ઘણી બિમારીઓથી બચી શકો છો.

   1 લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવું

   લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી ઈમ્યુન સિસ્ટમ નબળી પડે છે. આ કારણે તાવ, હાર્ટની બિમારી સહિતના રોગો થાય છે. ઈમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે યોગ અને ધ્યાનનો સહારો લો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, બીજી આદતો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થવા પર બોડી બિમારીઓ અને ઈન્ફેકશનથી બચતી રહે છે. જો શરીરની ઈમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોન્ગ હોય તો, ઘણી બિમારીઓ તમને ટચ નહિ કરી શકે. તેના માટે ડાએટ અને હેલ્થી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે તમારા દ્વારા જાણ્યા-અજાણ્યામાં કરવામાં આવતી કેટલીક ભૂલો જ ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી બનાવી દે છે.

   એવામાં તમારું શરીર હાનિકારિક બેકટેરિયા, વાયરસ અને બિમારીઓથી તમારું રક્ષણ કરતું નથી. એપોલો હોસ્પિટલના ડોકટર મનીષ જૈન કેટલીક એવી આદતો વિશે જણાવી રહ્યું છે, જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી કરી દે છે. તમે આ આદતોમાં ફેરફાર કરીને ઘણી બિમારીઓથી બચી શકો છો.

   1 લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવું

   લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી ઈમ્યુન સિસ્ટમ નબળી પડે છે. આ કારણે તાવ, હાર્ટની બિમારી સહિતના રોગો થાય છે. ઈમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે યોગ અને ધ્યાનનો સહારો લો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, બીજી આદતો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થવા પર બોડી બિમારીઓ અને ઈન્ફેકશનથી બચતી રહે છે. જો શરીરની ઈમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોન્ગ હોય તો, ઘણી બિમારીઓ તમને ટચ નહિ કરી શકે. તેના માટે ડાએટ અને હેલ્થી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે તમારા દ્વારા જાણ્યા-અજાણ્યામાં કરવામાં આવતી કેટલીક ભૂલો જ ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી બનાવી દે છે.

   એવામાં તમારું શરીર હાનિકારિક બેકટેરિયા, વાયરસ અને બિમારીઓથી તમારું રક્ષણ કરતું નથી. એપોલો હોસ્પિટલના ડોકટર મનીષ જૈન કેટલીક એવી આદતો વિશે જણાવી રહ્યું છે, જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી કરી દે છે. તમે આ આદતોમાં ફેરફાર કરીને ઘણી બિમારીઓથી બચી શકો છો.

   1 લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવું

   લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી ઈમ્યુન સિસ્ટમ નબળી પડે છે. આ કારણે તાવ, હાર્ટની બિમારી સહિતના રોગો થાય છે. ઈમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે યોગ અને ધ્યાનનો સહારો લો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, બીજી આદતો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   હેલ્થ ડેસ્કઃ ઈમ્યુન સિસ્ટમ મજબૂત થવા પર બોડી બિમારીઓ અને ઈન્ફેકશનથી બચતી રહે છે. જો શરીરની ઈમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોન્ગ હોય તો, ઘણી બિમારીઓ તમને ટચ નહિ કરી શકે. તેના માટે ડાએટ અને હેલ્થી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. જોકે તમારા દ્વારા જાણ્યા-અજાણ્યામાં કરવામાં આવતી કેટલીક ભૂલો જ ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી બનાવી દે છે.

   એવામાં તમારું શરીર હાનિકારિક બેકટેરિયા, વાયરસ અને બિમારીઓથી તમારું રક્ષણ કરતું નથી. એપોલો હોસ્પિટલના ડોકટર મનીષ જૈન કેટલીક એવી આદતો વિશે જણાવી રહ્યું છે, જે ઈમ્યુન સિસ્ટમને નબળી કરી દે છે. તમે આ આદતોમાં ફેરફાર કરીને ઘણી બિમારીઓથી બચી શકો છો.

   1 લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવું

   લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસમાં રહેવાથી ઈમ્યુન સિસ્ટમ નબળી પડે છે. આ કારણે તાવ, હાર્ટની બિમારી સહિતના રોગો થાય છે. ઈમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરવા માટે યોગ અને ધ્યાનનો સહારો લો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, બીજી આદતો વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Your these five habits make your immune system weak
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top