ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» You should follow these five tips for becoming businessman

  તમારી પાસે થશે ઘણાં પૈસા, જો જીવનમાં અપનાવશો આ 5 બાબતો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 28, 2018, 10:28 PM IST

  વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો.
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો. સીધો જવાબ છે તમે બિઝનેસમેન બની જાવ. બીજો સવાલ છે સફળ બિઝનેસમેન બનવા માટે શુ કરવું પડશે. જોકે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. કારણે સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ કે રસ્તો નથી હોતો. વિશ્વભરમાં કેરિયર ગુરુ અને બ્લોગર સફળ બિઝનેસમેન બનવાની સ્કીલ પર વર્ષોથી લખતા રહ્યાં છે.

   મોટા ભાગના લોકો માને છે કે બિઝનેસમાં સફળતા તમારી કોઈ ખાસ સ્કીલ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમારામાં આ સ્કીલ છે તો તમે સરળતાથી બિઝનેસમાં સફળતાની સીઢી ચઢી શકશો. બિઝનેસ વેબસાઈટ ઈંક ડોટકોમે હાલમાં જ પોતાના રિપોર્ટમાં કેટલીક એવી જ સોફટ સ્કીલની વાત કરી છે. તે એ સ્કીલ છે, જે સફળ બિઝનેસમેન બનવામાં તમારી મદદ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ સ્કીલ વિશે. જો સફળ બિઝનેસમેન બનીને તમે પણ ઘણાં બધા પૈસા કમાવવા માંગો છો તો આ સ્કીલ્સને જરૂર અપનાવો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો. સીધો જવાબ છે તમે બિઝનેસમેન બની જાવ. બીજો સવાલ છે સફળ બિઝનેસમેન બનવા માટે શુ કરવું પડશે. જોકે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. કારણે સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ કે રસ્તો નથી હોતો. વિશ્વભરમાં કેરિયર ગુરુ અને બ્લોગર સફળ બિઝનેસમેન બનવાની સ્કીલ પર વર્ષોથી લખતા રહ્યાં છે.

   મોટા ભાગના લોકો માને છે કે બિઝનેસમાં સફળતા તમારી કોઈ ખાસ સ્કીલ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમારામાં આ સ્કીલ છે તો તમે સરળતાથી બિઝનેસમાં સફળતાની સીઢી ચઢી શકશો. બિઝનેસ વેબસાઈટ ઈંક ડોટકોમે હાલમાં જ પોતાના રિપોર્ટમાં કેટલીક એવી જ સોફટ સ્કીલની વાત કરી છે. તે એ સ્કીલ છે, જે સફળ બિઝનેસમેન બનવામાં તમારી મદદ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ સ્કીલ વિશે. જો સફળ બિઝનેસમેન બનીને તમે પણ ઘણાં બધા પૈસા કમાવવા માંગો છો તો આ સ્કીલ્સને જરૂર અપનાવો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો. સીધો જવાબ છે તમે બિઝનેસમેન બની જાવ. બીજો સવાલ છે સફળ બિઝનેસમેન બનવા માટે શુ કરવું પડશે. જોકે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. કારણે સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ કે રસ્તો નથી હોતો. વિશ્વભરમાં કેરિયર ગુરુ અને બ્લોગર સફળ બિઝનેસમેન બનવાની સ્કીલ પર વર્ષોથી લખતા રહ્યાં છે.

   મોટા ભાગના લોકો માને છે કે બિઝનેસમાં સફળતા તમારી કોઈ ખાસ સ્કીલ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમારામાં આ સ્કીલ છે તો તમે સરળતાથી બિઝનેસમાં સફળતાની સીઢી ચઢી શકશો. બિઝનેસ વેબસાઈટ ઈંક ડોટકોમે હાલમાં જ પોતાના રિપોર્ટમાં કેટલીક એવી જ સોફટ સ્કીલની વાત કરી છે. તે એ સ્કીલ છે, જે સફળ બિઝનેસમેન બનવામાં તમારી મદદ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ સ્કીલ વિશે. જો સફળ બિઝનેસમેન બનીને તમે પણ ઘણાં બધા પૈસા કમાવવા માંગો છો તો આ સ્કીલ્સને જરૂર અપનાવો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો. સીધો જવાબ છે તમે બિઝનેસમેન બની જાવ. બીજો સવાલ છે સફળ બિઝનેસમેન બનવા માટે શુ કરવું પડશે. જોકે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. કારણે સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ કે રસ્તો નથી હોતો. વિશ્વભરમાં કેરિયર ગુરુ અને બ્લોગર સફળ બિઝનેસમેન બનવાની સ્કીલ પર વર્ષોથી લખતા રહ્યાં છે.

   મોટા ભાગના લોકો માને છે કે બિઝનેસમાં સફળતા તમારી કોઈ ખાસ સ્કીલ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમારામાં આ સ્કીલ છે તો તમે સરળતાથી બિઝનેસમાં સફળતાની સીઢી ચઢી શકશો. બિઝનેસ વેબસાઈટ ઈંક ડોટકોમે હાલમાં જ પોતાના રિપોર્ટમાં કેટલીક એવી જ સોફટ સ્કીલની વાત કરી છે. તે એ સ્કીલ છે, જે સફળ બિઝનેસમેન બનવામાં તમારી મદદ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ સ્કીલ વિશે. જો સફળ બિઝનેસમેન બનીને તમે પણ ઘણાં બધા પૈસા કમાવવા માંગો છો તો આ સ્કીલ્સને જરૂર અપનાવો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો. સીધો જવાબ છે તમે બિઝનેસમેન બની જાવ. બીજો સવાલ છે સફળ બિઝનેસમેન બનવા માટે શુ કરવું પડશે. જોકે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. કારણે સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ કે રસ્તો નથી હોતો. વિશ્વભરમાં કેરિયર ગુરુ અને બ્લોગર સફળ બિઝનેસમેન બનવાની સ્કીલ પર વર્ષોથી લખતા રહ્યાં છે.

   મોટા ભાગના લોકો માને છે કે બિઝનેસમાં સફળતા તમારી કોઈ ખાસ સ્કીલ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમારામાં આ સ્કીલ છે તો તમે સરળતાથી બિઝનેસમાં સફળતાની સીઢી ચઢી શકશો. બિઝનેસ વેબસાઈટ ઈંક ડોટકોમે હાલમાં જ પોતાના રિપોર્ટમાં કેટલીક એવી જ સોફટ સ્કીલની વાત કરી છે. તે એ સ્કીલ છે, જે સફળ બિઝનેસમેન બનવામાં તમારી મદદ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ સ્કીલ વિશે. જો સફળ બિઝનેસમેન બનીને તમે પણ ઘણાં બધા પૈસા કમાવવા માંગો છો તો આ સ્કીલ્સને જરૂર અપનાવો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ વધુ પૈસા બનાવવા માટે તમે શુ કરી શકો છો. સીધો જવાબ છે તમે બિઝનેસમેન બની જાવ. બીજો સવાલ છે સફળ બિઝનેસમેન બનવા માટે શુ કરવું પડશે. જોકે તેનો કોઈ સીધો જવાબ નથી. કારણે સફળતાનો કોઈ શોર્ટકટ કે રસ્તો નથી હોતો. વિશ્વભરમાં કેરિયર ગુરુ અને બ્લોગર સફળ બિઝનેસમેન બનવાની સ્કીલ પર વર્ષોથી લખતા રહ્યાં છે.

   મોટા ભાગના લોકો માને છે કે બિઝનેસમાં સફળતા તમારી કોઈ ખાસ સ્કીલ પર નિર્ભર કરે છે. જો તમારામાં આ સ્કીલ છે તો તમે સરળતાથી બિઝનેસમાં સફળતાની સીઢી ચઢી શકશો. બિઝનેસ વેબસાઈટ ઈંક ડોટકોમે હાલમાં જ પોતાના રિપોર્ટમાં કેટલીક એવી જ સોફટ સ્કીલની વાત કરી છે. તે એ સ્કીલ છે, જે સફળ બિઝનેસમેન બનવામાં તમારી મદદ કરે છે. તો ચાલો જાણીએ આ સ્કીલ વિશે. જો સફળ બિઝનેસમેન બનીને તમે પણ ઘણાં બધા પૈસા કમાવવા માંગો છો તો આ સ્કીલ્સને જરૂર અપનાવો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You should follow these five tips for becoming businessman
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top