ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» You must know driving licence cancellation rules

  આ ભૂલ કરશો તો કેન્સલ થઈ જશે તમારું ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 09, 2018, 07:50 PM IST

  ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ડ્રાઈવિંગ દરમિયાન તમામ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. કોઈ પણ નિયમને તોડવ પર ચલાન કે થોડા મહિનાની કેદ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ પણ રદ કરવામાં આવી શકે છે. મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1998ની કલમ-19 અંતર્ગત એવી ઘણી સ્થિતિ છે જયારે ટ્રાફિક પોલિસ તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ કરી શકે છે. એવામાં જો તમે ડ્રાઈવિંગ કરો છો તો તમને આ તમામ નિયમ અને કલમ વિશે માહિતી હોવી જોઈએ. અમે આ અંગે સંજય તિવારી, આસિસ્ટન્ટ RTO, ભોપાલ સાથે વાત કરી તો તેમણે જણાવ્યું કે એવી ઘણી કલમો છે જેમાં તમારું વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.

   વ્હીકલ ચલાવતી વખતે આ દસ્તાવેજોની નકલ હોવી જરૂરી

   1 લાઈસન્સ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 3 પ્રમાણે)

   2 રજિસ્ટ્રેશન (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 39 પ્રમાણે)

   3 ફિટનેસ (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 56 પ્રમાણે)

   4 પરમિટ (મોટર વ્હીકલ એકટ 1988ની કલમ 66 પ્રમાણે)

   5 વિમો (મોટર વ્હીકલ એક્ટ 1988ની કલમ 146 પ્રમાણે)

   ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થવાની કન્ડીશન

   ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ

   જો તમે ડ્રિન્ક કરીને ડ્રાઈવ કરો છો તો તમારી ઉપર મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 185 લગાડવામાં આવે છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે મોટર વ્હીકલ એક્ટની કલમ 185નું ઉલ્લંધન કર્યું તો મોટર વ્હીકલ એકટની કલમ 207 અંતર્ગત વ્હીકલ જપ્ત કરવામાં આવે છે. તેમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ ઓરીજનલ ડોકયુમેન્ટ સી.જે.એમ કોર્ટમાં રજૂ કરે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, કયાં નિયમો અનુસાર તમારું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ રદ થઈ શકે છે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You must know driving licence cancellation rules
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `