ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» You can start business in Rs 25000

  25 હજારમાં શરૂ કરો આ બિઝનેસ, મહિને થઈ શકે છે આટલી આવક

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 04, 2018, 05:21 PM IST

  જો તમે બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો, આ સમાચાર તમારા કામના છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો, આ સમાચાર તમારા કામના છે. દેશમાં ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ (જીએસટી) લાગુ થવાથી, બિઝનેસ કરવાનું સરળ થઈ ગયું છે. તેની સાથે જ કમાણીની ઘણી તકો બની છે. જીએસટી લાગૂ થવાથી હવે કારોબારીઓને ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ(જીએસટી) લાગૂ થવાથી જયા બિઝનેસ કરવાનું સરળથઈ ગયું છે. તેની સાથે જ ત્યાં કમાણીની ઘણી તકો છે. જીએસટી લાગુ થવાથી જે કારોબારીઓને ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટ ફાઈલ કરવામાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, તેને જોતા ઘણી કંપનીઓ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલી રહી છે અને તે પણ માત્ર 25 હજાર રૂપિયામાં. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલીને તમે મંથલી 30 હજાર રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કઈ કંપનીઓ આપી રહી છે જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક...

   25 હજારમાં ખોલો GST સુવિધા કેન્દ્ર

   વેનવિક ટેક સોલ્યુશન્સ માત્ર 25000 રૂપિયા ઓથોરાઈઝડ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક આપ રહી છે. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર પર ટ્રેડ એક્સપર્ટસ બિઝનેસને સમજવામાં મદદ કરવાની સાથે ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગની જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે. આ સિવાય ઓછી ફીસ લઈને કારોબારીઓનું રિટર્ન ફાઈલ કરીને સારી એવી કમાણી કરી શકાય છે.

   આગળ વાંચો...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો, આ સમાચાર તમારા કામના છે. દેશમાં ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ (જીએસટી) લાગુ થવાથી, બિઝનેસ કરવાનું સરળ થઈ ગયું છે. તેની સાથે જ કમાણીની ઘણી તકો બની છે. જીએસટી લાગૂ થવાથી હવે કારોબારીઓને ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ(જીએસટી) લાગૂ થવાથી જયા બિઝનેસ કરવાનું સરળથઈ ગયું છે. તેની સાથે જ ત્યાં કમાણીની ઘણી તકો છે. જીએસટી લાગુ થવાથી જે કારોબારીઓને ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટ ફાઈલ કરવામાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, તેને જોતા ઘણી કંપનીઓ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલી રહી છે અને તે પણ માત્ર 25 હજાર રૂપિયામાં. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલીને તમે મંથલી 30 હજાર રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કઈ કંપનીઓ આપી રહી છે જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક...

   25 હજારમાં ખોલો GST સુવિધા કેન્દ્ર

   વેનવિક ટેક સોલ્યુશન્સ માત્ર 25000 રૂપિયા ઓથોરાઈઝડ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક આપ રહી છે. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર પર ટ્રેડ એક્સપર્ટસ બિઝનેસને સમજવામાં મદદ કરવાની સાથે ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગની જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે. આ સિવાય ઓછી ફીસ લઈને કારોબારીઓનું રિટર્ન ફાઈલ કરીને સારી એવી કમાણી કરી શકાય છે.

   આગળ વાંચો...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો, આ સમાચાર તમારા કામના છે. દેશમાં ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ (જીએસટી) લાગુ થવાથી, બિઝનેસ કરવાનું સરળ થઈ ગયું છે. તેની સાથે જ કમાણીની ઘણી તકો બની છે. જીએસટી લાગૂ થવાથી હવે કારોબારીઓને ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ(જીએસટી) લાગૂ થવાથી જયા બિઝનેસ કરવાનું સરળથઈ ગયું છે. તેની સાથે જ ત્યાં કમાણીની ઘણી તકો છે. જીએસટી લાગુ થવાથી જે કારોબારીઓને ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટ ફાઈલ કરવામાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, તેને જોતા ઘણી કંપનીઓ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલી રહી છે અને તે પણ માત્ર 25 હજાર રૂપિયામાં. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલીને તમે મંથલી 30 હજાર રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કઈ કંપનીઓ આપી રહી છે જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક...

   25 હજારમાં ખોલો GST સુવિધા કેન્દ્ર

   વેનવિક ટેક સોલ્યુશન્સ માત્ર 25000 રૂપિયા ઓથોરાઈઝડ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક આપ રહી છે. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર પર ટ્રેડ એક્સપર્ટસ બિઝનેસને સમજવામાં મદદ કરવાની સાથે ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગની જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે. આ સિવાય ઓછી ફીસ લઈને કારોબારીઓનું રિટર્ન ફાઈલ કરીને સારી એવી કમાણી કરી શકાય છે.

   આગળ વાંચો...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે બિઝનેસ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો, આ સમાચાર તમારા કામના છે. દેશમાં ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ (જીએસટી) લાગુ થવાથી, બિઝનેસ કરવાનું સરળ થઈ ગયું છે. તેની સાથે જ કમાણીની ઘણી તકો બની છે. જીએસટી લાગૂ થવાથી હવે કારોબારીઓને ગુડસ એન્ડ સર્વિસ ટેકસ(જીએસટી) લાગૂ થવાથી જયા બિઝનેસ કરવાનું સરળથઈ ગયું છે. તેની સાથે જ ત્યાં કમાણીની ઘણી તકો છે. જીએસટી લાગુ થવાથી જે કારોબારીઓને ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટ ફાઈલ કરવામાં મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે, તેને જોતા ઘણી કંપનીઓ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલી રહી છે અને તે પણ માત્ર 25 હજાર રૂપિયામાં. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલીને તમે મંથલી 30 હજાર રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કઈ કંપનીઓ આપી રહી છે જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક...

   25 હજારમાં ખોલો GST સુવિધા કેન્દ્ર

   વેનવિક ટેક સોલ્યુશન્સ માત્ર 25000 રૂપિયા ઓથોરાઈઝડ જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર ખોલવાની તક આપ રહી છે. જીએસટી સુવિધા કેન્દ્ર પર ટ્રેડ એક્સપર્ટસ બિઝનેસને સમજવામાં મદદ કરવાની સાથે ફાઈનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગની જરૂરિયાતને પૂરી કરે છે. આ સિવાય ઓછી ફીસ લઈને કારોબારીઓનું રિટર્ન ફાઈલ કરીને સારી એવી કમાણી કરી શકાય છે.

   આગળ વાંચો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You can start business in Rs 25000
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top