ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» પ્લાસ્ટિક ડ્રમમાંથી બનાવો સસ્તું પરતું આવું પાવરફુલ કૂલર, વર્ષો વર્ષ ચાલશે । You can make powerful cooler by this way

  પ્લાસ્ટિક ડ્રમમાંથી બનાવો સસ્તું પરતું આવું પાવરફુલ કૂલર, વર્ષો વર્ષ ચાલશે

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 05, 2018, 03:38 PM IST

  આ રીતે બનાવી શકાય છે પાવરફુલ કૂલર
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ફુલ સાઈઝનું કુલર ખરીદવા માંગો છો, પરતું તમરું બજેટ એટલું નથી, ત્યારે તમે ઘરમાં જ પાવરફુલ કુલર બનાવી શકો છે. આ કુલરની કોસ્ટ કોઈ મોટી સાઈઝના કૂલરથી લગભગ અડધી હોય છે. આ સિવાય તે વધૂ મજબૂત હોય છે. આ પ્રકારના કૂલરને પ્લાસ્ટિક વોટર ડ્રમથી બનાવવામાં આવે છે. આ કૂલરની કિંમત 3000 રૂપિયાથી પણ ઓછી હોય છે.

   આ ચીજોની પડશે જરૂરિયાત

   1 એક મોટું પ્લાસ્ટિક ડ્રમ
   2 કૂલરમાં લગાવવામાં આવનાર ઘાસ
   3 એક પાવરફુલ ફેન
   4 વોટર મોટર પંપ
   5 એક પ્લાસ્ટિક પાઈપ
   6 ઘાસના પેડ લાગનારી જાળી

   આટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે

   માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિક ડ્રમને 700 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. જયારે કૂલરમાં ઉપયોગ થનાર ઘાસનું પેડ 50 રૂપિયામાં આવી જાય છે. આ પેડમાં 3ન સેટ હોય છે, કૂલરમાં માત્ર 2નો જ યુઝ કરવામાં આવશે. ફેનની કિંમત 1500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ સિવાય વોટર પંપ 120 રૂપિયામાં મળે છે. પ્લાસ્ટિ પાઈપ 20 રૂપિયામાં આવી જશે. ઘાસના ઝાડ પર લગાવવામાં આવતી જાળી 50 રૂપિયામાં આવી જશે. એટલે કે આ કુલરને બનાવવામાં 2940 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આવશે. જયારે ફુલ સાઈઝના ફેનવાળું કૂલર માર્કેટ 8થી 10 હજારની વચ્ચે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પ્લાસ્ટિક ડ્રમનું કૂલર બનાવવાની પ્રોસેસ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ફુલ સાઈઝનું કુલર ખરીદવા માંગો છો, પરતું તમરું બજેટ એટલું નથી, ત્યારે તમે ઘરમાં જ પાવરફુલ કુલર બનાવી શકો છે. આ કુલરની કોસ્ટ કોઈ મોટી સાઈઝના કૂલરથી લગભગ અડધી હોય છે. આ સિવાય તે વધૂ મજબૂત હોય છે. આ પ્રકારના કૂલરને પ્લાસ્ટિક વોટર ડ્રમથી બનાવવામાં આવે છે. આ કૂલરની કિંમત 3000 રૂપિયાથી પણ ઓછી હોય છે.

   આ ચીજોની પડશે જરૂરિયાત

   1 એક મોટું પ્લાસ્ટિક ડ્રમ
   2 કૂલરમાં લગાવવામાં આવનાર ઘાસ
   3 એક પાવરફુલ ફેન
   4 વોટર મોટર પંપ
   5 એક પ્લાસ્ટિક પાઈપ
   6 ઘાસના પેડ લાગનારી જાળી

   આટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે

   માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિક ડ્રમને 700 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. જયારે કૂલરમાં ઉપયોગ થનાર ઘાસનું પેડ 50 રૂપિયામાં આવી જાય છે. આ પેડમાં 3ન સેટ હોય છે, કૂલરમાં માત્ર 2નો જ યુઝ કરવામાં આવશે. ફેનની કિંમત 1500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ સિવાય વોટર પંપ 120 રૂપિયામાં મળે છે. પ્લાસ્ટિ પાઈપ 20 રૂપિયામાં આવી જશે. ઘાસના ઝાડ પર લગાવવામાં આવતી જાળી 50 રૂપિયામાં આવી જશે. એટલે કે આ કુલરને બનાવવામાં 2940 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આવશે. જયારે ફુલ સાઈઝના ફેનવાળું કૂલર માર્કેટ 8થી 10 હજારની વચ્ચે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પ્લાસ્ટિક ડ્રમનું કૂલર બનાવવાની પ્રોસેસ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ફુલ સાઈઝનું કુલર ખરીદવા માંગો છો, પરતું તમરું બજેટ એટલું નથી, ત્યારે તમે ઘરમાં જ પાવરફુલ કુલર બનાવી શકો છે. આ કુલરની કોસ્ટ કોઈ મોટી સાઈઝના કૂલરથી લગભગ અડધી હોય છે. આ સિવાય તે વધૂ મજબૂત હોય છે. આ પ્રકારના કૂલરને પ્લાસ્ટિક વોટર ડ્રમથી બનાવવામાં આવે છે. આ કૂલરની કિંમત 3000 રૂપિયાથી પણ ઓછી હોય છે.

   આ ચીજોની પડશે જરૂરિયાત

   1 એક મોટું પ્લાસ્ટિક ડ્રમ
   2 કૂલરમાં લગાવવામાં આવનાર ઘાસ
   3 એક પાવરફુલ ફેન
   4 વોટર મોટર પંપ
   5 એક પ્લાસ્ટિક પાઈપ
   6 ઘાસના પેડ લાગનારી જાળી

   આટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે

   માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિક ડ્રમને 700 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. જયારે કૂલરમાં ઉપયોગ થનાર ઘાસનું પેડ 50 રૂપિયામાં આવી જાય છે. આ પેડમાં 3ન સેટ હોય છે, કૂલરમાં માત્ર 2નો જ યુઝ કરવામાં આવશે. ફેનની કિંમત 1500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ સિવાય વોટર પંપ 120 રૂપિયામાં મળે છે. પ્લાસ્ટિ પાઈપ 20 રૂપિયામાં આવી જશે. ઘાસના ઝાડ પર લગાવવામાં આવતી જાળી 50 રૂપિયામાં આવી જશે. એટલે કે આ કુલરને બનાવવામાં 2940 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આવશે. જયારે ફુલ સાઈઝના ફેનવાળું કૂલર માર્કેટ 8થી 10 હજારની વચ્ચે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પ્લાસ્ટિક ડ્રમનું કૂલર બનાવવાની પ્રોસેસ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ફુલ સાઈઝનું કુલર ખરીદવા માંગો છો, પરતું તમરું બજેટ એટલું નથી, ત્યારે તમે ઘરમાં જ પાવરફુલ કુલર બનાવી શકો છે. આ કુલરની કોસ્ટ કોઈ મોટી સાઈઝના કૂલરથી લગભગ અડધી હોય છે. આ સિવાય તે વધૂ મજબૂત હોય છે. આ પ્રકારના કૂલરને પ્લાસ્ટિક વોટર ડ્રમથી બનાવવામાં આવે છે. આ કૂલરની કિંમત 3000 રૂપિયાથી પણ ઓછી હોય છે.

   આ ચીજોની પડશે જરૂરિયાત

   1 એક મોટું પ્લાસ્ટિક ડ્રમ
   2 કૂલરમાં લગાવવામાં આવનાર ઘાસ
   3 એક પાવરફુલ ફેન
   4 વોટર મોટર પંપ
   5 એક પ્લાસ્ટિક પાઈપ
   6 ઘાસના પેડ લાગનારી જાળી

   આટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે

   માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિક ડ્રમને 700 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. જયારે કૂલરમાં ઉપયોગ થનાર ઘાસનું પેડ 50 રૂપિયામાં આવી જાય છે. આ પેડમાં 3ન સેટ હોય છે, કૂલરમાં માત્ર 2નો જ યુઝ કરવામાં આવશે. ફેનની કિંમત 1500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ સિવાય વોટર પંપ 120 રૂપિયામાં મળે છે. પ્લાસ્ટિ પાઈપ 20 રૂપિયામાં આવી જશે. ઘાસના ઝાડ પર લગાવવામાં આવતી જાળી 50 રૂપિયામાં આવી જશે. એટલે કે આ કુલરને બનાવવામાં 2940 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આવશે. જયારે ફુલ સાઈઝના ફેનવાળું કૂલર માર્કેટ 8થી 10 હજારની વચ્ચે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પ્લાસ્ટિક ડ્રમનું કૂલર બનાવવાની પ્રોસેસ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ફુલ સાઈઝનું કુલર ખરીદવા માંગો છો, પરતું તમરું બજેટ એટલું નથી, ત્યારે તમે ઘરમાં જ પાવરફુલ કુલર બનાવી શકો છે. આ કુલરની કોસ્ટ કોઈ મોટી સાઈઝના કૂલરથી લગભગ અડધી હોય છે. આ સિવાય તે વધૂ મજબૂત હોય છે. આ પ્રકારના કૂલરને પ્લાસ્ટિક વોટર ડ્રમથી બનાવવામાં આવે છે. આ કૂલરની કિંમત 3000 રૂપિયાથી પણ ઓછી હોય છે.

   આ ચીજોની પડશે જરૂરિયાત

   1 એક મોટું પ્લાસ્ટિક ડ્રમ
   2 કૂલરમાં લગાવવામાં આવનાર ઘાસ
   3 એક પાવરફુલ ફેન
   4 વોટર મોટર પંપ
   5 એક પ્લાસ્ટિક પાઈપ
   6 ઘાસના પેડ લાગનારી જાળી

   આટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે

   માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિક ડ્રમને 700 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. જયારે કૂલરમાં ઉપયોગ થનાર ઘાસનું પેડ 50 રૂપિયામાં આવી જાય છે. આ પેડમાં 3ન સેટ હોય છે, કૂલરમાં માત્ર 2નો જ યુઝ કરવામાં આવશે. ફેનની કિંમત 1500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ સિવાય વોટર પંપ 120 રૂપિયામાં મળે છે. પ્લાસ્ટિ પાઈપ 20 રૂપિયામાં આવી જશે. ઘાસના ઝાડ પર લગાવવામાં આવતી જાળી 50 રૂપિયામાં આવી જશે. એટલે કે આ કુલરને બનાવવામાં 2940 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આવશે. જયારે ફુલ સાઈઝના ફેનવાળું કૂલર માર્કેટ 8થી 10 હજારની વચ્ચે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પ્લાસ્ટિક ડ્રમનું કૂલર બનાવવાની પ્રોસેસ...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે ફુલ સાઈઝનું કુલર ખરીદવા માંગો છો, પરતું તમરું બજેટ એટલું નથી, ત્યારે તમે ઘરમાં જ પાવરફુલ કુલર બનાવી શકો છે. આ કુલરની કોસ્ટ કોઈ મોટી સાઈઝના કૂલરથી લગભગ અડધી હોય છે. આ સિવાય તે વધૂ મજબૂત હોય છે. આ પ્રકારના કૂલરને પ્લાસ્ટિક વોટર ડ્રમથી બનાવવામાં આવે છે. આ કૂલરની કિંમત 3000 રૂપિયાથી પણ ઓછી હોય છે.

   આ ચીજોની પડશે જરૂરિયાત

   1 એક મોટું પ્લાસ્ટિક ડ્રમ
   2 કૂલરમાં લગાવવામાં આવનાર ઘાસ
   3 એક પાવરફુલ ફેન
   4 વોટર મોટર પંપ
   5 એક પ્લાસ્ટિક પાઈપ
   6 ઘાસના પેડ લાગનારી જાળી

   આટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડશે

   માર્કેટમાંથી પ્લાસ્ટિક ડ્રમને 700 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. જયારે કૂલરમાં ઉપયોગ થનાર ઘાસનું પેડ 50 રૂપિયામાં આવી જાય છે. આ પેડમાં 3ન સેટ હોય છે, કૂલરમાં માત્ર 2નો જ યુઝ કરવામાં આવશે. ફેનની કિંમત 1500 રૂપિયાથી 2000 રૂપિયાની વચ્ચે હોઈ શકે છે. આ સિવાય વોટર પંપ 120 રૂપિયામાં મળે છે. પ્લાસ્ટિ પાઈપ 20 રૂપિયામાં આવી જશે. ઘાસના ઝાડ પર લગાવવામાં આવતી જાળી 50 રૂપિયામાં આવી જશે. એટલે કે આ કુલરને બનાવવામાં 2940 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ આવશે. જયારે ફુલ સાઈઝના ફેનવાળું કૂલર માર્કેટ 8થી 10 હજારની વચ્ચે આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પ્લાસ્ટિક ડ્રમનું કૂલર બનાવવાની પ્રોસેસ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: પ્લાસ્ટિક ડ્રમમાંથી બનાવો સસ્તું પરતું આવું પાવરફુલ કૂલર, વર્ષો વર્ષ ચાલશે । You can make powerful cooler by this way
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top