ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» You can get Rs 299 t-shirt in 999

  299 રૂપિયામાં અહીં મળી રહી છે 999 રૂપિયાની ટી શર્ટ, જાણો ડિલ્સ વિશે

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 05, 2018, 10:06 PM IST

  ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવી છે. આ કારણે જ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત છૂટ આપી રહી છે. એવામાં તમારે તમારા બાળકો માટે શોપિંગ કરવું છે તો ફલિપકાર્ટ લઈને આવ્યું છે. સમર ફેશન ફિએસ્ટા. અહીં દરેક પ્રોડકટ પર મળી રહ્યું છે 30 ટકાથી લઈને 80 ટકા સુધીની છુટ. આ સિવાય જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને મળશે 5 ટકા એકસ્ટ્રા ફાયદો.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાં બેસીને ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કે કઈ આઈટમ પર કેટલું મળી રહ્યું છે ડિસ્કાઉન્ટ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You can get Rs 299 t-shirt in 999
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top