ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» ફોનના હેડફોન જેકથી તમે કરી શકો છો આવા 15 કામ, તમને નહિ હોય ખબર । You can do these 15 works through headphones of your phone

  ફોનના હેડફોન જેકથી તમે કરી શકો છો આવા 15 કામ, તમને નહિ હોય ખબર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 12, 2018, 12:47 PM IST

  આ 15 કામ થઈ શકે છે તમારા હેડફોનના જેકથી
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કયારે પણ વિચાર્યું નહિ હોય કે હેડફોનથી App ઓપન કરવાથી લઈને વોલ્યુમ વધારવા જેવા કામ કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી ટ્રિક જણાવી રહ્યાં છે જેની મદદથી તમે હેડફોનથી 15થી વધુ કામ કરી શકશો.

   જોકે આ માટે તમારે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી એક એપ ઈન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે, જેનું નામ છે macrodroid. આ એપ ફ્રી છે. આ એપની સાઈઝ 12 એમબી છે. આ એપ ઈન્ડ્રોઈડ 4.2 કે તેની ઉપરના વર્ઝન પર કામ કરે છે. આ પ્લે સ્ટોર પર 4.5નું રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ફોનના હેડફોન જેકથી તમે કરી શકો છો આવા 15 કામ, તમને નહિ હોય ખબર । You can do these 15 works through headphones of your phone
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top