ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» લોન લેવા જઇ રહ્યાં છો તો કરી લો ચેક, આ છ બેન્કોએ વધારી દીધા છે રેટ । want to take loan know about banks MCLR rate

  લોન લેવા જઇ રહ્યાં છો તો કરી લો ચેક, આ છ બેન્કોએ વધારી દીધા છે રેટ

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 23, 2018, 11:43 AM IST

  IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તેમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો એક વાર વિભિન્ન બેન્કોના લેંડિંગ રેટને ચેક કરી લેવાની જરૂર છે. દેશની કેટલીક બેન્કોએ તાજેતરમાં જ પોતાના MCLR એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ બેસ્ડ લેંડિંગ રેટ્સમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આ બેન્કોમાંથી લોન લેવી મોંઘી થઇ ગઇ છે. આજે અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે કઇ બેન્કમાં છેલ્લા બે મહિનામાં MCLRમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   IDBI બેન્ક

   - IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   - નવા રેટ 12 મે 2018થી લાગુ થઇ ગયા છે.
   અલગ-અલગ સમયગાળા માટે હવે આ છે નવા MCLR રેટ્સ
   લોનનો સમયગાળો MCLR
   એક રાત 8.00%
   1 મહિનો 8.10%
   3 મહિનો 8.35%
   6 મહિનો 8.45%
   1 વર્ષ 8.65%
   2 વર્ષ 8.70%
   3 વર્ષ 8.80%

   અન્ય બેન્કના રેટ અંગે જાણવા આગળી સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તેમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો એક વાર વિભિન્ન બેન્કોના લેંડિંગ રેટને ચેક કરી લેવાની જરૂર છે. દેશની કેટલીક બેન્કોએ તાજેતરમાં જ પોતાના MCLR એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ બેસ્ડ લેંડિંગ રેટ્સમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આ બેન્કોમાંથી લોન લેવી મોંઘી થઇ ગઇ છે. આજે અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે કઇ બેન્કમાં છેલ્લા બે મહિનામાં MCLRમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   IDBI બેન્ક

   - IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   - નવા રેટ 12 મે 2018થી લાગુ થઇ ગયા છે.
   અલગ-અલગ સમયગાળા માટે હવે આ છે નવા MCLR રેટ્સ
   લોનનો સમયગાળો MCLR
   એક રાત 8.00%
   1 મહિનો 8.10%
   3 મહિનો 8.35%
   6 મહિનો 8.45%
   1 વર્ષ 8.65%
   2 વર્ષ 8.70%
   3 વર્ષ 8.80%

   અન્ય બેન્કના રેટ અંગે જાણવા આગળી સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તેમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો એક વાર વિભિન્ન બેન્કોના લેંડિંગ રેટને ચેક કરી લેવાની જરૂર છે. દેશની કેટલીક બેન્કોએ તાજેતરમાં જ પોતાના MCLR એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ બેસ્ડ લેંડિંગ રેટ્સમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આ બેન્કોમાંથી લોન લેવી મોંઘી થઇ ગઇ છે. આજે અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે કઇ બેન્કમાં છેલ્લા બે મહિનામાં MCLRમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   IDBI બેન્ક

   - IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   - નવા રેટ 12 મે 2018થી લાગુ થઇ ગયા છે.
   અલગ-અલગ સમયગાળા માટે હવે આ છે નવા MCLR રેટ્સ
   લોનનો સમયગાળો MCLR
   એક રાત 8.00%
   1 મહિનો 8.10%
   3 મહિનો 8.35%
   6 મહિનો 8.45%
   1 વર્ષ 8.65%
   2 વર્ષ 8.70%
   3 વર્ષ 8.80%

   અન્ય બેન્કના રેટ અંગે જાણવા આગળી સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તેમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો એક વાર વિભિન્ન બેન્કોના લેંડિંગ રેટને ચેક કરી લેવાની જરૂર છે. દેશની કેટલીક બેન્કોએ તાજેતરમાં જ પોતાના MCLR એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ બેસ્ડ લેંડિંગ રેટ્સમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આ બેન્કોમાંથી લોન લેવી મોંઘી થઇ ગઇ છે. આજે અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે કઇ બેન્કમાં છેલ્લા બે મહિનામાં MCLRમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   IDBI બેન્ક

   - IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   - નવા રેટ 12 મે 2018થી લાગુ થઇ ગયા છે.
   અલગ-અલગ સમયગાળા માટે હવે આ છે નવા MCLR રેટ્સ
   લોનનો સમયગાળો MCLR
   એક રાત 8.00%
   1 મહિનો 8.10%
   3 મહિનો 8.35%
   6 મહિનો 8.45%
   1 વર્ષ 8.65%
   2 વર્ષ 8.70%
   3 વર્ષ 8.80%

   અન્ય બેન્કના રેટ અંગે જાણવા આગળી સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તેમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો એક વાર વિભિન્ન બેન્કોના લેંડિંગ રેટને ચેક કરી લેવાની જરૂર છે. દેશની કેટલીક બેન્કોએ તાજેતરમાં જ પોતાના MCLR એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ બેસ્ડ લેંડિંગ રેટ્સમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આ બેન્કોમાંથી લોન લેવી મોંઘી થઇ ગઇ છે. આજે અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે કઇ બેન્કમાં છેલ્લા બે મહિનામાં MCLRમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   IDBI બેન્ક

   - IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   - નવા રેટ 12 મે 2018થી લાગુ થઇ ગયા છે.
   અલગ-અલગ સમયગાળા માટે હવે આ છે નવા MCLR રેટ્સ
   લોનનો સમયગાળો MCLR
   એક રાત 8.00%
   1 મહિનો 8.10%
   3 મહિનો 8.35%
   6 મહિનો 8.45%
   1 વર્ષ 8.65%
   2 વર્ષ 8.70%
   3 વર્ષ 8.80%

   અન્ય બેન્કના રેટ અંગે જાણવા આગળી સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ જો તેમ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો એક વાર વિભિન્ન બેન્કોના લેંડિંગ રેટને ચેક કરી લેવાની જરૂર છે. દેશની કેટલીક બેન્કોએ તાજેતરમાં જ પોતાના MCLR એટલે કે માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ બેસ્ડ લેંડિંગ રેટ્સમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે આ બેન્કોમાંથી લોન લેવી મોંઘી થઇ ગઇ છે. આજે અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે કઇ બેન્કમાં છેલ્લા બે મહિનામાં MCLRમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   IDBI બેન્ક

   - IDBI બેન્કમાં વિભિન્ન સમયગાળાની લોન માટે MCLRમાં 0.05 ટકાથી લઇને 0.10 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
   - નવા રેટ 12 મે 2018થી લાગુ થઇ ગયા છે.
   અલગ-અલગ સમયગાળા માટે હવે આ છે નવા MCLR રેટ્સ
   લોનનો સમયગાળો MCLR
   એક રાત 8.00%
   1 મહિનો 8.10%
   3 મહિનો 8.35%
   6 મહિનો 8.45%
   1 વર્ષ 8.65%
   2 વર્ષ 8.70%
   3 વર્ષ 8.80%

   અન્ય બેન્કના રેટ અંગે જાણવા આગળી સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: લોન લેવા જઇ રહ્યાં છો તો કરી લો ચેક, આ છ બેન્કોએ વધારી દીધા છે રેટ । want to take loan know about banks MCLR rate
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `