ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» આ 5 રીતે ભારતમાં બની શકો છો પાયલોટ, 2 લાખ રૂપિયા મળે છે સેલરી । want to become pilot know about process and salary

  આ 5 રીતે ભારતમાં બની શકો છો પાયલોટ, 2 લાખ રૂપિયા મળે છે સેલરી

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 12, 2018, 09:24 AM IST

  જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો જાણો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બાળપણમાં ઘણા લોકોનું સ્વપ્ન પાયલોટ બનીને વિમાન ઉડાડવાનું હોય છે. જોકે સાચું ગાઇડન્સ અને જાણકારીનો અભાવ હોવાના કારણે દરેકનું આ સ્વપ્ન સાકાર થઇ શકતું નથી. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ કે જો તમે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારી પાસે કેટલા અને કયા-કયા વિકલ્પ છે. જો તમે કોમર્શિયલ પાયલોટ બનવા માગો છો તો કેટલી સેલરી આપવામાં આવે છે. ભારતમાં 5 પ્રકારે પાયલોટ બની શકાય છે.

   ભારતમાં પાંચ પ્રકારે બની શકાય છે પાયલોટ


   જેમાં સેનાની એનડીએ અને સીડીએસની કપરી પરીક્ષાથી ળઇને કોમર્શિયલ પાયલોટ માટે 40થી 50 લાખ રૂપિયાની મોંઘી ટ્રેનિંગના ઓપ્શન છે. જોકે તમે ઓછા પૈસે પાયલોટ બનવા માગો છો તો તમારે સેનાની કપરી પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે.

   પાયલોટ બનવા માટેની પ્રોસેસ અને સેલરી વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો....

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આ 5 રીતે ભારતમાં બની શકો છો પાયલોટ, 2 લાખ રૂપિયા મળે છે સેલરી । want to become pilot know about process and salary
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top