ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Vacancies for 126 place in gandhinagar municipal corporation

  ગાંધીનગર કોર્પોરેશનમાં 126 જગ્યા પર ભરતી, પગાર 53 હજાર સુધી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 02, 2018, 01:56 PM IST

  25 હજારથી લઇને 53 હજાર રૂપિયા સુધીના પગાર ધોરણની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે
  • +1 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ગાંધીગનર મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ પોસ્ટ માટે 126 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 એપ્રિલ 2018 છે. જેમાં 25 હજારથી લઇને 53 હજાર રૂપિયા સુધીના પગાર ધોરણની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. સરકારી નોકરીઓમાં ભરતી માટે બનેલા પોર્ટલ ojas.gujarat.gov.inમાં આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મનપાએ બહાર પાડેલી ભરતીઓમાં ક્લાર્ક, સેનિટિરી ઇન્સ્પેક્ટર, ટાઉન પ્લાનર, આરોગ્ય અધિકારી, ઝોનલ અધિકારી, વહિવટી અધિકારી સહિતની પોસ્ટ માટે નોકરી બહાર પાડવામાં આવી છે. જો તમે આ જોબ માટે અરજી કરવા માગતા હોવ તો ojas.gujarat.gov.inની વેબસાઇટ પર જઇને આપવામાં આવેલી જરૂરી માહિતી પ્રમાણે અરજી કરી શકો છો. અહીં બહાર પડેલી જગ્યાઓ અંગે આછેરી માહિતી આપવામાં આવી છે.
   આરોગ્ય અવધકારી
   પગાર ધોરણઃ 53,100- 1,67,800
   જગ્યાઃ 5
   વય મર્યાદાઃ 40 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ એમ.બી.બી.એસ અથવા આરોગ્યમાં અનુસ્નાતકની પદવી કે ડિપ્લોમા
   ફીઃ 400
   સેનીટેશન સુપ્રિટેન્ડડન્ટ
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 1
   વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી અથવા સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટરમાં ડિપ્લોમા
   ફીઃ 400
   જુનીયર ટાઉન પ્લાનર
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 2
   વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ આર્કિટેક્ચર અથવા સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતક
   ફીઃ 400
   ઝોનલ અધિકારી
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 1
   વય મર્યાદાઃ 40 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
   ફીઃ 400
   વેટરનરી ઓફીસર
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 2
   વય મર્યાદાઃ 35 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની પદવી
   ફીઃ 400
   વહીવટી અવધકારી
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 2
   વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
   ફીઃ 400

   અન્ય જગ્યાઓ અંગે માહિતી જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • +1 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ ગાંધીગનર મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ પોસ્ટ માટે 126 જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પડી છે, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 એપ્રિલ 2018 છે. જેમાં 25 હજારથી લઇને 53 હજાર રૂપિયા સુધીના પગાર ધોરણની ઓફર કરવામાં આવી રહી છે. સરકારી નોકરીઓમાં ભરતી માટે બનેલા પોર્ટલ ojas.gujarat.gov.inમાં આ અંગે વિસ્તારપૂર્વક માહિતી આપવામાં આવી છે. ગાંધીનગર મનપાએ બહાર પાડેલી ભરતીઓમાં ક્લાર્ક, સેનિટિરી ઇન્સ્પેક્ટર, ટાઉન પ્લાનર, આરોગ્ય અધિકારી, ઝોનલ અધિકારી, વહિવટી અધિકારી સહિતની પોસ્ટ માટે નોકરી બહાર પાડવામાં આવી છે. જો તમે આ જોબ માટે અરજી કરવા માગતા હોવ તો ojas.gujarat.gov.inની વેબસાઇટ પર જઇને આપવામાં આવેલી જરૂરી માહિતી પ્રમાણે અરજી કરી શકો છો. અહીં બહાર પડેલી જગ્યાઓ અંગે આછેરી માહિતી આપવામાં આવી છે.
   આરોગ્ય અવધકારી
   પગાર ધોરણઃ 53,100- 1,67,800
   જગ્યાઃ 5
   વય મર્યાદાઃ 40 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ એમ.બી.બી.એસ અથવા આરોગ્યમાં અનુસ્નાતકની પદવી કે ડિપ્લોમા
   ફીઃ 400
   સેનીટેશન સુપ્રિટેન્ડડન્ટ
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 1
   વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી અથવા સેનિટરી ઇન્સ્પેક્ટરમાં ડિપ્લોમા
   ફીઃ 400
   જુનીયર ટાઉન પ્લાનર
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 2
   વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ આર્કિટેક્ચર અથવા સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતક
   ફીઃ 400
   ઝોનલ અધિકારી
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 1
   વય મર્યાદાઃ 40 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
   ફીઃ 400
   વેટરનરી ઓફીસર
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 2
   વય મર્યાદાઃ 35 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ પશુચિકિત્સા વિજ્ઞાનમાં સ્નાતકની પદવી
   ફીઃ 400
   વહીવટી અવધકારી
   પગાર ધોરણઃ 44,900- 1,42,400
   જગ્યાઃ 2
   વય મર્યાદાઃ 42 વર્ષ
   પસંદગી પદ્ધતિઃ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ મુલાકાત
   શૈક્ષણિકા લાયકાતઃ સ્નાતકની પદવી
   ફીઃ 400

   અન્ય જગ્યાઓ અંગે માહિતી જાણવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Vacancies for 126 place in gandhinagar municipal corporation
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top