ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Railway to give advantage to woman

  જાણો કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સીટ માત્ર મહિલા પેસેન્જર્સ માટે હશે રિઝર્વ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 14, 2018, 03:55 PM IST

  રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે. અલગ-અલગ કેટેગરીના કોચમાં અલગ-અલગ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. નોર્થન રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (CPRO) નિતિન ચોધરીએ જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પીઆરએસ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવા રિઝર્વેશન થઈ રહ્યાં છે તે નક્કી કોટાના હિસાબથી થઈ રહ્યાં છે.

   સિસ્ટમ ઓટોમેટિક કરી રહ્યું છે બુકિંગ

   આ કોટાના ફાયદા માટે મહિલા પેસેન્જર્સને અલગથી કોઈ કામ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તે જેવી પોતાની ડિટેલ રિઝર્વેશન ફોર્મમાં નાખશે, તેના હિસાબથી તેમને ઓટોમેટિક કોટાનો લાભ મળી જશે. ઓનલાઈનની સાથે જ વિન્ડો દ્વારા સીટ બુક કરાવવા પર પણ કોટાનો ફાયદો મળશે. જોકે જે મુસાફરો પહેલેથી રિઝર્વેશન કરવી ચુકયા છે, તેમને તેનો લાભ હવે નહિ મળી શકે. રેલવેએ પ્રથમ વાર મહિલા યાત્રીઓ માટે આટલું મોટું પગલું ભર્યું છે.

   કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સિટ મહિલાઓ માટે હશે રિઝર્વ, જાણો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે. અલગ-અલગ કેટેગરીના કોચમાં અલગ-અલગ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. નોર્થન રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (CPRO) નિતિન ચોધરીએ જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પીઆરએસ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવા રિઝર્વેશન થઈ રહ્યાં છે તે નક્કી કોટાના હિસાબથી થઈ રહ્યાં છે.

   સિસ્ટમ ઓટોમેટિક કરી રહ્યું છે બુકિંગ

   આ કોટાના ફાયદા માટે મહિલા પેસેન્જર્સને અલગથી કોઈ કામ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તે જેવી પોતાની ડિટેલ રિઝર્વેશન ફોર્મમાં નાખશે, તેના હિસાબથી તેમને ઓટોમેટિક કોટાનો લાભ મળી જશે. ઓનલાઈનની સાથે જ વિન્ડો દ્વારા સીટ બુક કરાવવા પર પણ કોટાનો ફાયદો મળશે. જોકે જે મુસાફરો પહેલેથી રિઝર્વેશન કરવી ચુકયા છે, તેમને તેનો લાભ હવે નહિ મળી શકે. રેલવેએ પ્રથમ વાર મહિલા યાત્રીઓ માટે આટલું મોટું પગલું ભર્યું છે.

   કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સિટ મહિલાઓ માટે હશે રિઝર્વ, જાણો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે. અલગ-અલગ કેટેગરીના કોચમાં અલગ-અલગ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. નોર્થન રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (CPRO) નિતિન ચોધરીએ જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પીઆરએસ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવા રિઝર્વેશન થઈ રહ્યાં છે તે નક્કી કોટાના હિસાબથી થઈ રહ્યાં છે.

   સિસ્ટમ ઓટોમેટિક કરી રહ્યું છે બુકિંગ

   આ કોટાના ફાયદા માટે મહિલા પેસેન્જર્સને અલગથી કોઈ કામ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તે જેવી પોતાની ડિટેલ રિઝર્વેશન ફોર્મમાં નાખશે, તેના હિસાબથી તેમને ઓટોમેટિક કોટાનો લાભ મળી જશે. ઓનલાઈનની સાથે જ વિન્ડો દ્વારા સીટ બુક કરાવવા પર પણ કોટાનો ફાયદો મળશે. જોકે જે મુસાફરો પહેલેથી રિઝર્વેશન કરવી ચુકયા છે, તેમને તેનો લાભ હવે નહિ મળી શકે. રેલવેએ પ્રથમ વાર મહિલા યાત્રીઓ માટે આટલું મોટું પગલું ભર્યું છે.

   કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સિટ મહિલાઓ માટે હશે રિઝર્વ, જાણો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે. અલગ-અલગ કેટેગરીના કોચમાં અલગ-અલગ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. નોર્થન રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (CPRO) નિતિન ચોધરીએ જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પીઆરએસ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવા રિઝર્વેશન થઈ રહ્યાં છે તે નક્કી કોટાના હિસાબથી થઈ રહ્યાં છે.

   સિસ્ટમ ઓટોમેટિક કરી રહ્યું છે બુકિંગ

   આ કોટાના ફાયદા માટે મહિલા પેસેન્જર્સને અલગથી કોઈ કામ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તે જેવી પોતાની ડિટેલ રિઝર્વેશન ફોર્મમાં નાખશે, તેના હિસાબથી તેમને ઓટોમેટિક કોટાનો લાભ મળી જશે. ઓનલાઈનની સાથે જ વિન્ડો દ્વારા સીટ બુક કરાવવા પર પણ કોટાનો ફાયદો મળશે. જોકે જે મુસાફરો પહેલેથી રિઝર્વેશન કરવી ચુકયા છે, તેમને તેનો લાભ હવે નહિ મળી શકે. રેલવેએ પ્રથમ વાર મહિલા યાત્રીઓ માટે આટલું મોટું પગલું ભર્યું છે.

   કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સિટ મહિલાઓ માટે હશે રિઝર્વ, જાણો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે. અલગ-અલગ કેટેગરીના કોચમાં અલગ-અલગ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. નોર્થન રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (CPRO) નિતિન ચોધરીએ જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પીઆરએસ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવા રિઝર્વેશન થઈ રહ્યાં છે તે નક્કી કોટાના હિસાબથી થઈ રહ્યાં છે.

   સિસ્ટમ ઓટોમેટિક કરી રહ્યું છે બુકિંગ

   આ કોટાના ફાયદા માટે મહિલા પેસેન્જર્સને અલગથી કોઈ કામ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તે જેવી પોતાની ડિટેલ રિઝર્વેશન ફોર્મમાં નાખશે, તેના હિસાબથી તેમને ઓટોમેટિક કોટાનો લાભ મળી જશે. ઓનલાઈનની સાથે જ વિન્ડો દ્વારા સીટ બુક કરાવવા પર પણ કોટાનો ફાયદો મળશે. જોકે જે મુસાફરો પહેલેથી રિઝર્વેશન કરવી ચુકયા છે, તેમને તેનો લાભ હવે નહિ મળી શકે. રેલવેએ પ્રથમ વાર મહિલા યાત્રીઓ માટે આટલું મોટું પગલું ભર્યું છે.

   કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સિટ મહિલાઓ માટે હશે રિઝર્વ, જાણો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ રેલવેએ ટ્રેનમાં મહિલા પેસેન્જર માટે લોઅર બર્થનો કોટા નક્કી કર્યો છે. અલગ-અલગ કેટેગરીના કોચમાં અલગ-અલગ સંખ્યા નક્કી કરવામાં આવી છે. નોર્થન રેલવેના ચીફ પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર (CPRO) નિતિન ચોધરીએ જણાવ્યું કે નવી સિસ્ટમે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પીઆરએસ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે જે નવા રિઝર્વેશન થઈ રહ્યાં છે તે નક્કી કોટાના હિસાબથી થઈ રહ્યાં છે.

   સિસ્ટમ ઓટોમેટિક કરી રહ્યું છે બુકિંગ

   આ કોટાના ફાયદા માટે મહિલા પેસેન્જર્સને અલગથી કોઈ કામ કરવાની જરૂરિયાત નથી. તે જેવી પોતાની ડિટેલ રિઝર્વેશન ફોર્મમાં નાખશે, તેના હિસાબથી તેમને ઓટોમેટિક કોટાનો લાભ મળી જશે. ઓનલાઈનની સાથે જ વિન્ડો દ્વારા સીટ બુક કરાવવા પર પણ કોટાનો ફાયદો મળશે. જોકે જે મુસાફરો પહેલેથી રિઝર્વેશન કરવી ચુકયા છે, તેમને તેનો લાભ હવે નહિ મળી શકે. રેલવેએ પ્રથમ વાર મહિલા યાત્રીઓ માટે આટલું મોટું પગલું ભર્યું છે.

   કઈ ટ્રેનમાં કેટલી સિટ મહિલાઓ માટે હશે રિઝર્વ, જાણો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Railway to give advantage to woman
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `