ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Mind these 7 matters when police stops you

  પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન કયારેય ન કરતા આ 7 ભૂલ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 02, 2018, 05:20 PM IST

  પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોલીસ અચાનક રોડ પર રોકે તો લોકો ધબરાય છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન લોકો મોટા ભાગે બચવાની કોશિશ કરે છે. જયારે પોલીસ તો આપણી સેફટી માટે જ છે, આપણે પોલીસથી ડરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. પોલીસ અધિકારીઓ સાથેના ઈન્ટરએકશન દરમિયાન કેટલીક એવી બાબતો છે, જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. જો તમે તેને ફોલો કરશો તો તમને પોલીસની બીક નહિ લાગે. આજે અમે તમને અહીં કેટલીક કોમન વાતો જણાવી રહ્યાં છે, જે વિશે તમને માહિતી હોવી જોઈએ. તમારા બિહેવિયરથી પોલીસને એરેસ્ટ કરવાનો રસ્તો મળે છે...

   પોલીસને તમે શું કહી રહ્યાં છો તે ખુબ જ મહત્વનું છે. તમે જે કહી રહ્યાં છો તેને પોલીસ તમારી વિરુધ્ધ યુઝ કરીને તમને એરેસ્ટ કરાવી શકે છે. આવું મોટા ભાગે ત્યારે બને છે જયારે તમે પોલીસ સાથે વધુ વિવાદમાં ઉતરો છો. તમારા વાહનને કયારે પણ પોલીસ રોકે તો સૌથી પહેલા પોતાનું ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ અને રજીસ્ટ્રેશન દેખાડો. બાદમાં પોલીસ તમારું નામ પુછી શકે છે. તેમા જો તમે કોઈ વિવાદ કરો છો તો પોલીસ તમને એરેસ્ટ કરી શકે છે. પોલીસ જો તમારા ઘર, કારને સર્ચ કરી રહી છે તો તેની સર્ચિંગની અનુમતિ આપવાની ના કહી રહ્યાં છો તો. કારણ કે તેનાથી તમને કોર્ટમાં નુકશાન થઈ શકે છે. પોલીસ જો એમ કહી રહી છે કે તેમની પાસે સર્ચ વોરન્ટ છે તો તેમને સર્ચ વોરન્ટ બતાવવાનું કહો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, પોલીસ અચાનકથી રોકે તો તમારે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Mind these 7 matters when police stops you
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `