ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Know Deadly Secrets Codes Of Plastic Bottles ?

  તમારી પ્લાસ્ટિક બોટલ કેટલી સેફ છે, નીચે લખેલા કોડથી આ રીતે જાણો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 20, 2018, 07:26 PM IST

  વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ વિશ્વમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવું હશે કે જેણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાંથી પાણી ન પીધું હોય. ઘરથી ઓફિસ સુધીની તમામ જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પાણી પીઈએ છીએ. લગભગ દરેક ફ્રીજમાં પાણીની બોટલ પ્લાસ્ટિકની જ હોય છે. જયારે આપણે જે મિનરલ વોટર લઈએ છીએ તે પણ પ્લાસ્ટિક બોટલમાં જ પેક કરવામાં આવેલું હોય છે. તમે જે પ્લાસ્ટિક બોટલમાં વારંવાર પાણી પીવો છો તે તમારા માટે સ્લો પોઈઝનનું કામ કરી શકે છે. તમામ પ્લાસ્ટિક બોટલની નીચે એક કોડ હોય છે. આ કોડથી બોટલની ક્વોલિટી અને તેને યુઝ કરવા અંગે જાણકારી મળે છે.

   પ્લાસ્ટિક બોટલને બનાવવામાં ઝેરી કેમિકલ્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ તમામ બોટલમાં એક સમાન રીતે યુઝ કરવામાં આવતા નથી. એટલે કે દરેક પ્લાસ્ટિક બોટલથી ખતરો હોતો નથી. તમને આ બોટલથી કોઈ પણ પ્રકારનો ખતરો ન સર્જાય તે માટે તમે તેની પાછળ એક કોડ આપવામાં આવ્યો હોય છે. તેને જોઈને તમે બોટલના યુઝની જાણકારી મેળવી શકો છો.

   પાછળ લખેલો હોય છે PETE કે PET

   પ્લાસ્ટિકની લગભગ તમામ બોટલની નીચે કોડની સાથે PETE કે PET લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ થાય છે કે બોટલમાં પોલિથિન ટેપેફથાલેટ કેમિકલનો યુઝ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ બોટલનો યુઝ ફરીથી કરવામાં આવ્યો હોવાથી કેમિકલ બોડીમાં પહોંચીને કેન્સર જેવી ધાતક બિમારી કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો બોટલની નીચે લખેલા કોડનો અર્થ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Know Deadly Secrets Codes Of Plastic Bottles ?
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `