ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Invest Rs 50000 and start this, get 40 percent subsidy

  50 હજારમાં શરૂ કરો આ બિઝનેસ, લોનના 4 લાખ રૂપિયા થઈ જશે માફ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 08, 2018, 07:39 PM IST

  આ સ્કીમ અંતર્ગત બિઝનેસ કરનાર વ્યક્તિને પ્રોજેકટ કોસ્ટના 5 ટકા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ તમે બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો પણ તમારી પાસે વધુ પૈસા નથી, તો તમે માત્ર 50 હજાર રૂપિયામા એવા ઘણાં બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. જેના માટે સરકાર 55 ટકા લોન આપશે અને 40 ટકા સબસિડી. એટલે કે તમારે લગભગ 4 લાખ રૂપિયા પરત આપવાન રહેશે નહિ. આજે અમે તમને આ સ્કીમ વિશે ડિટેલમાં જણાવીશું, જેથી તમે પણ આ સ્કીમનો ફાયદો લઈને બિઝનેસ શરૂ કરી શકો અને સારી એવી કમાણી કરી શકો.

   શું છે આ સ્કીમનું નામ

   આ સ્કીમનું નામ કોયર (COIR) ઉધમી યોજના છે. આ સ્કીમ મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઈક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટરપ્રાઈઝીઝ(એમએસએમઈ)ના કોયર બોર્ડ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ સ્કીમનો હેતું યુવાઓને સેલ્ફ એમ્પલોયમેન્ટ અને કોયર પ્રોડકટસને પ્રમોટ કરવાનો છે. કોયર એટલે જાટ કે નાળિયેરમાંથી બનતી પ્રોડકટ્સ.

   શું છે સ્કીમ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત બિઝનેસ કરનાર વ્યક્તિને પ્રોજેકટ કોસ્ટના 5 ટકા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે. જયારે પ્રોજેકટ કોસ્ટના 55 ટકા બેન્ક લોન આપે છે અને 40 ટકા પૈસા ભારત સરકાર દ્વારા સબસિડી તરીકે આપવમાં આવે છે.

   શું છે લિમિટ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત પ્રોજેકટ કોસ્ટ મેક્સિમમ લિમિટ 10 લાખ રૂપિયા છે. એટલે કે તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધીના પ્રોજેકટ કોસ્ટવાળો બિઝિનેસ જ કરી શકો છો. તેમાં તમે 25 ટકા સુધી વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયો બિઝનેસ કરી શકો છો તમે...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ તમે બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો પણ તમારી પાસે વધુ પૈસા નથી, તો તમે માત્ર 50 હજાર રૂપિયામા એવા ઘણાં બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. જેના માટે સરકાર 55 ટકા લોન આપશે અને 40 ટકા સબસિડી. એટલે કે તમારે લગભગ 4 લાખ રૂપિયા પરત આપવાન રહેશે નહિ. આજે અમે તમને આ સ્કીમ વિશે ડિટેલમાં જણાવીશું, જેથી તમે પણ આ સ્કીમનો ફાયદો લઈને બિઝનેસ શરૂ કરી શકો અને સારી એવી કમાણી કરી શકો.

   શું છે આ સ્કીમનું નામ

   આ સ્કીમનું નામ કોયર (COIR) ઉધમી યોજના છે. આ સ્કીમ મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઈક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટરપ્રાઈઝીઝ(એમએસએમઈ)ના કોયર બોર્ડ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ સ્કીમનો હેતું યુવાઓને સેલ્ફ એમ્પલોયમેન્ટ અને કોયર પ્રોડકટસને પ્રમોટ કરવાનો છે. કોયર એટલે જાટ કે નાળિયેરમાંથી બનતી પ્રોડકટ્સ.

   શું છે સ્કીમ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત બિઝનેસ કરનાર વ્યક્તિને પ્રોજેકટ કોસ્ટના 5 ટકા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે. જયારે પ્રોજેકટ કોસ્ટના 55 ટકા બેન્ક લોન આપે છે અને 40 ટકા પૈસા ભારત સરકાર દ્વારા સબસિડી તરીકે આપવમાં આવે છે.

   શું છે લિમિટ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત પ્રોજેકટ કોસ્ટ મેક્સિમમ લિમિટ 10 લાખ રૂપિયા છે. એટલે કે તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધીના પ્રોજેકટ કોસ્ટવાળો બિઝિનેસ જ કરી શકો છો. તેમાં તમે 25 ટકા સુધી વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયો બિઝનેસ કરી શકો છો તમે...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ તમે બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો પણ તમારી પાસે વધુ પૈસા નથી, તો તમે માત્ર 50 હજાર રૂપિયામા એવા ઘણાં બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. જેના માટે સરકાર 55 ટકા લોન આપશે અને 40 ટકા સબસિડી. એટલે કે તમારે લગભગ 4 લાખ રૂપિયા પરત આપવાન રહેશે નહિ. આજે અમે તમને આ સ્કીમ વિશે ડિટેલમાં જણાવીશું, જેથી તમે પણ આ સ્કીમનો ફાયદો લઈને બિઝનેસ શરૂ કરી શકો અને સારી એવી કમાણી કરી શકો.

   શું છે આ સ્કીમનું નામ

   આ સ્કીમનું નામ કોયર (COIR) ઉધમી યોજના છે. આ સ્કીમ મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઈક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટરપ્રાઈઝીઝ(એમએસએમઈ)ના કોયર બોર્ડ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ સ્કીમનો હેતું યુવાઓને સેલ્ફ એમ્પલોયમેન્ટ અને કોયર પ્રોડકટસને પ્રમોટ કરવાનો છે. કોયર એટલે જાટ કે નાળિયેરમાંથી બનતી પ્રોડકટ્સ.

   શું છે સ્કીમ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત બિઝનેસ કરનાર વ્યક્તિને પ્રોજેકટ કોસ્ટના 5 ટકા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે. જયારે પ્રોજેકટ કોસ્ટના 55 ટકા બેન્ક લોન આપે છે અને 40 ટકા પૈસા ભારત સરકાર દ્વારા સબસિડી તરીકે આપવમાં આવે છે.

   શું છે લિમિટ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત પ્રોજેકટ કોસ્ટ મેક્સિમમ લિમિટ 10 લાખ રૂપિયા છે. એટલે કે તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધીના પ્રોજેકટ કોસ્ટવાળો બિઝિનેસ જ કરી શકો છો. તેમાં તમે 25 ટકા સુધી વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયો બિઝનેસ કરી શકો છો તમે...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ તમે બિઝનેસ શરૂ કરવા માંગો છો પણ તમારી પાસે વધુ પૈસા નથી, તો તમે માત્ર 50 હજાર રૂપિયામા એવા ઘણાં બિઝનેસ શરૂ કરી શકો છો. જેના માટે સરકાર 55 ટકા લોન આપશે અને 40 ટકા સબસિડી. એટલે કે તમારે લગભગ 4 લાખ રૂપિયા પરત આપવાન રહેશે નહિ. આજે અમે તમને આ સ્કીમ વિશે ડિટેલમાં જણાવીશું, જેથી તમે પણ આ સ્કીમનો ફાયદો લઈને બિઝનેસ શરૂ કરી શકો અને સારી એવી કમાણી કરી શકો.

   શું છે આ સ્કીમનું નામ

   આ સ્કીમનું નામ કોયર (COIR) ઉધમી યોજના છે. આ સ્કીમ મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઈક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટરપ્રાઈઝીઝ(એમએસએમઈ)ના કોયર બોર્ડ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ સ્કીમનો હેતું યુવાઓને સેલ્ફ એમ્પલોયમેન્ટ અને કોયર પ્રોડકટસને પ્રમોટ કરવાનો છે. કોયર એટલે જાટ કે નાળિયેરમાંથી બનતી પ્રોડકટ્સ.

   શું છે સ્કીમ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત બિઝનેસ કરનાર વ્યક્તિને પ્રોજેકટ કોસ્ટના 5 ટકા ઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું હોય છે. જયારે પ્રોજેકટ કોસ્ટના 55 ટકા બેન્ક લોન આપે છે અને 40 ટકા પૈસા ભારત સરકાર દ્વારા સબસિડી તરીકે આપવમાં આવે છે.

   શું છે લિમિટ

   આ સ્કીમ અંતર્ગત પ્રોજેકટ કોસ્ટ મેક્સિમમ લિમિટ 10 લાખ રૂપિયા છે. એટલે કે તમે 10 લાખ રૂપિયા સુધીના પ્રોજેકટ કોસ્ટવાળો બિઝિનેસ જ કરી શકો છો. તેમાં તમે 25 ટકા સુધી વર્કિંગ કેપિટલ તરીકે ઉપયોગ કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયો બિઝનેસ કરી શકો છો તમે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Invest Rs 50000 and start this, get 40 percent subsidy
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `