ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Invest Rs 1.8 lakh and earn Rs 50000 monthly

  1.8 લાખ ખર્ચમાં થશે મહિને 50 હજારની આવક, આ સ્કીમનો ઉઠાવો ફાયદો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 09, 2018, 07:34 PM IST

  જો તમારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા છે અને તમે તેના દ્વારા કારોબાર શરૂ કરવા માંગો છો તો આ વિકલ્પ તમારા માટે નફાનો સોદો બની શકે છ
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા છે અને તમે તેના દ્વારા કારોબાર શરૂ કરવા માંગો છો તો આ વિકલ્પ તમારા માટે નફાનો સોદો બની શકે છે. 2 લાખ રૂપિયાથી ઓછાના રોકાણમાં તમે વુડન ફર્નીચર બનાવવાનું યુનિટ લગાવી શકો છો. જોકે તેને માટે તમારી પાસે 700 વર્ગફુટ જગ્યા હોવી જરૂરી છે. વુડન ફર્નીચરની ડિમાન્ડ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન રહે છે. એવામાં ફર્નીચર માર્કેટ તમારા માટે ફાયદાની ગેરન્ટી બની શકે છે.

   ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ફર્નીચર સાથે જોડાયેલી બ્રાન્ડની જગ્યાએ લોકો સારી પ્રોડકટ ખરીદવા પર વધુ ધ્યાન આપે છે. એવામાં અહીં બ્રાન્ડ ન હોવી પણ કોઈ મુશ્કેલીની વાત નથી. સરકાર તેની ખાસ સ્કીમમાં લોકોને વુડન ફર્નીચર માટે મેન્યુફેકચરિંગ યુનિટ લગાવવાની તક આપી રહી છે. જેમાં તમારે તમારી પાસે 1.87 લાખ રૂપિયા દેખાડવા જરૂરી છે. બાકીના ખર્ચનો સહયોગ સરકાર કરશે. જેનાથી થતા નફામાંથી સરળતાથી હપ્તા ભરી શકાય છે.

   લેન્ડઃ 700 વર્ગફુટ પોતાની અથવા ભાડેથી પણ લઈ શકો છો.

   ખર્ચાનું બ્રેક અપઃ કારોબાર શરૂ કરવા માટે તમારે પોતાના 20 ટકા જ ઈન્વેસ્ટ કરવાના છે. બાકીના તમામ ખર્ચ માટે સરકાર તરફથી સરળ ઈન્સ્ટોલમેન્ટમાં મદદ મળશે.

   આગળ વાંચો, બિઝનેસના ગણિત વિશે...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા છે અને તમે તેના દ્વારા કારોબાર શરૂ કરવા માંગો છો તો આ વિકલ્પ તમારા માટે નફાનો સોદો બની શકે છે. 2 લાખ રૂપિયાથી ઓછાના રોકાણમાં તમે વુડન ફર્નીચર બનાવવાનું યુનિટ લગાવી શકો છો. જોકે તેને માટે તમારી પાસે 700 વર્ગફુટ જગ્યા હોવી જરૂરી છે. વુડન ફર્નીચરની ડિમાન્ડ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન રહે છે. એવામાં ફર્નીચર માર્કેટ તમારા માટે ફાયદાની ગેરન્ટી બની શકે છે.

   ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ફર્નીચર સાથે જોડાયેલી બ્રાન્ડની જગ્યાએ લોકો સારી પ્રોડકટ ખરીદવા પર વધુ ધ્યાન આપે છે. એવામાં અહીં બ્રાન્ડ ન હોવી પણ કોઈ મુશ્કેલીની વાત નથી. સરકાર તેની ખાસ સ્કીમમાં લોકોને વુડન ફર્નીચર માટે મેન્યુફેકચરિંગ યુનિટ લગાવવાની તક આપી રહી છે. જેમાં તમારે તમારી પાસે 1.87 લાખ રૂપિયા દેખાડવા જરૂરી છે. બાકીના ખર્ચનો સહયોગ સરકાર કરશે. જેનાથી થતા નફામાંથી સરળતાથી હપ્તા ભરી શકાય છે.

   લેન્ડઃ 700 વર્ગફુટ પોતાની અથવા ભાડેથી પણ લઈ શકો છો.

   ખર્ચાનું બ્રેક અપઃ કારોબાર શરૂ કરવા માટે તમારે પોતાના 20 ટકા જ ઈન્વેસ્ટ કરવાના છે. બાકીના તમામ ખર્ચ માટે સરકાર તરફથી સરળ ઈન્સ્ટોલમેન્ટમાં મદદ મળશે.

   આગળ વાંચો, બિઝનેસના ગણિત વિશે...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા છે અને તમે તેના દ્વારા કારોબાર શરૂ કરવા માંગો છો તો આ વિકલ્પ તમારા માટે નફાનો સોદો બની શકે છે. 2 લાખ રૂપિયાથી ઓછાના રોકાણમાં તમે વુડન ફર્નીચર બનાવવાનું યુનિટ લગાવી શકો છો. જોકે તેને માટે તમારી પાસે 700 વર્ગફુટ જગ્યા હોવી જરૂરી છે. વુડન ફર્નીચરની ડિમાન્ડ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન રહે છે. એવામાં ફર્નીચર માર્કેટ તમારા માટે ફાયદાની ગેરન્ટી બની શકે છે.

   ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ફર્નીચર સાથે જોડાયેલી બ્રાન્ડની જગ્યાએ લોકો સારી પ્રોડકટ ખરીદવા પર વધુ ધ્યાન આપે છે. એવામાં અહીં બ્રાન્ડ ન હોવી પણ કોઈ મુશ્કેલીની વાત નથી. સરકાર તેની ખાસ સ્કીમમાં લોકોને વુડન ફર્નીચર માટે મેન્યુફેકચરિંગ યુનિટ લગાવવાની તક આપી રહી છે. જેમાં તમારે તમારી પાસે 1.87 લાખ રૂપિયા દેખાડવા જરૂરી છે. બાકીના ખર્ચનો સહયોગ સરકાર કરશે. જેનાથી થતા નફામાંથી સરળતાથી હપ્તા ભરી શકાય છે.

   લેન્ડઃ 700 વર્ગફુટ પોતાની અથવા ભાડેથી પણ લઈ શકો છો.

   ખર્ચાનું બ્રેક અપઃ કારોબાર શરૂ કરવા માટે તમારે પોતાના 20 ટકા જ ઈન્વેસ્ટ કરવાના છે. બાકીના તમામ ખર્ચ માટે સરકાર તરફથી સરળ ઈન્સ્ટોલમેન્ટમાં મદદ મળશે.

   આગળ વાંચો, બિઝનેસના ગણિત વિશે...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારી પાસે 2 લાખ રૂપિયા છે અને તમે તેના દ્વારા કારોબાર શરૂ કરવા માંગો છો તો આ વિકલ્પ તમારા માટે નફાનો સોદો બની શકે છે. 2 લાખ રૂપિયાથી ઓછાના રોકાણમાં તમે વુડન ફર્નીચર બનાવવાનું યુનિટ લગાવી શકો છો. જોકે તેને માટે તમારી પાસે 700 વર્ગફુટ જગ્યા હોવી જરૂરી છે. વુડન ફર્નીચરની ડિમાન્ડ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન રહે છે. એવામાં ફર્નીચર માર્કેટ તમારા માટે ફાયદાની ગેરન્ટી બની શકે છે.

   ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ફર્નીચર સાથે જોડાયેલી બ્રાન્ડની જગ્યાએ લોકો સારી પ્રોડકટ ખરીદવા પર વધુ ધ્યાન આપે છે. એવામાં અહીં બ્રાન્ડ ન હોવી પણ કોઈ મુશ્કેલીની વાત નથી. સરકાર તેની ખાસ સ્કીમમાં લોકોને વુડન ફર્નીચર માટે મેન્યુફેકચરિંગ યુનિટ લગાવવાની તક આપી રહી છે. જેમાં તમારે તમારી પાસે 1.87 લાખ રૂપિયા દેખાડવા જરૂરી છે. બાકીના ખર્ચનો સહયોગ સરકાર કરશે. જેનાથી થતા નફામાંથી સરળતાથી હપ્તા ભરી શકાય છે.

   લેન્ડઃ 700 વર્ગફુટ પોતાની અથવા ભાડેથી પણ લઈ શકો છો.

   ખર્ચાનું બ્રેક અપઃ કારોબાર શરૂ કરવા માટે તમારે પોતાના 20 ટકા જ ઈન્વેસ્ટ કરવાના છે. બાકીના તમામ ખર્ચ માટે સરકાર તરફથી સરળ ઈન્સ્ટોલમેન્ટમાં મદદ મળશે.

   આગળ વાંચો, બિઝનેસના ગણિત વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Invest Rs 1.8 lakh and earn Rs 50000 monthly
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `