ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» You should follow these tips for your ac

  AC વાપરો છો તો આ બાબતોની જરૂર રાખો કાળજી, નહિ કરાવી પડે વારંવાર સર્વિસ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 27, 2018, 03:52 PM IST

  ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદ: ગરમી આવતાંની સાથે ACનો ઉપયોગ શરૂ થઇ જાય છે. બંધ ACને ફરી ચલાવવાનું કામ ક્યારેક મુશ્કેલ હોઇ શકે છે. AC રિપેરિંગ એક્સપર્ટ સીડી પાઠક કહે છે કે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં કેટલીક ટિપ્સ ફોલો કરી લેવી જરૂરી છે. તેનાથી ACમાં કોઇ તકલીફ રહેશે નહીં. તેઓ કહે છે કે AC ઓન કરતાં પહેલાં જો કોઇ પ્રોબ્લેમ લાગે તો તમે ટેક્નિશ્યિન પાસે યૂનિટ ચેક કરાવો. ધ્યાનથી જોઇ લો કે કંડિશનિંગ યૂનિટમાં કોઇ તકલીફ તો નથી આવી રહી ને. બહારના ભાગમાં જ્યાં મશીન છે ત્યાં સારી રીતે નજર કરો. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે એવી એસી ટિપ્સ જે ACનો યૂઝ શરૂ કરતાં પહેલાં જાણી લેવી જોઇએ.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો AC સાથે જોડાયેલી કેટલીક કામની ટિપ્સ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: You should follow these tips for your ac
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top