ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» કયા દેશમાંથી કચરો ખતમ થઇ ગયો છે? આવા ટ્રિકી સવાલોના જવાબ આપી બન્યા IAS। tricky question asked in UPSC 2017

  કયા દેશમાંથી કચરો ખતમ થઇ ગયો છે? આવા ટ્રિકી સવાલોના જવાબ આપી બન્યા IAS

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 01, 2018, 04:03 PM IST

  યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી 2017નું રિઝલ્ટ શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું. જેમા વારાણસીમાં રહેતા બે સગા ભાઇ-બહેન પ્રવીણ સિંહ અને પ્રિયંકા સિંહ પણ સિલેક્ટ થયા છે. પ્રવીણસિંહને 152th, જ્યારે પ્રિયંકાસિંહને 309th રેન્ક મળ્યો હતો. ત્યારે યુપીએસસીમાં મળલી સફળતા અંગે divyabhaskar.comએ પૂછ્યું હતું. જેમાં તેમણે તેમના અનુભવો શેર કર્યા હતા અને યુપીએસસીની મેઇન એક્ઝામમાં પૂછવામાં આવતા ટ્રિકી સવાલો અને તેના જવાબો શેર કર્યા હતા. તો ચાલો જાણીએ આઇએએસ એક્ઝામમાં તેમને કેવા પ્રકારના સવાલો પૂછવામાં આવે છે.

   અન્ય સવાલો અને જવાબો વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સમાં ક્લિક કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: કયા દેશમાંથી કચરો ખતમ થઇ ગયો છે? આવા ટ્રિકી સવાલોના જવાબ આપી બન્યા IAS। tricky question asked in UPSC 2017
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top