ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» These documents must be linked with your aadhar card before 31 march

  31 માર્ચ પહેલા આ 9 કામ કરી લો, નહિતર પડશે મુશ્કેલી

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 05, 2018, 12:47 PM IST

  અમે અહીં તમને જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામ વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ બેન્ક એકાઉન્ટ, પાન કાર્ડ સહિત 9 એવા જરૂરી ડોકયુમેન્ટસ છે, જેને આધાર સાથે 31 માર્ચ સુધી લીન્ક કરાવવા જરૂરી છે. જો તમે આમ નહિ કરો તો મુશ્કેલીમાં મુકાશો. ઈન્દોર સીએ એસોસિએશનના ચેરમેન અભય શર્માએ જણાવ્યું કે 80સી અંતર્ગત જે લોકોએ ટેકસમાં છુટ માટે એપ્લાઈ કર્યું છે, તેમણે પણ રોકાણના પ્રુફ 31 માર્ચ સુધી જમા કરાવવાના રહેશે. જો તેઓ આ પ્રમાણે નહિ કરે તો તેમને ટેકસમાં છુટનો લાભ મળશ નહિ. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં એવા 9 કામો વિશે જે તમારે 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો કયાં 9 કામ 31 માર્ચ પહેલા કરી લેવા જોઈએ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: These documents must be linked with your aadhar card before 31 march
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `