ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» 10 most unforgetable rules for the every owner

  ઘરના રિનોવેશનમાં યાદ રાખો આ 10 નિયમો, દરેક મકાનમાલિક માટે છે જરૂરી

  divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 22, 2018, 03:26 PM IST

  એક્સપર્ટ જણાવે છે મકાન માલિકે રિનોવેશનમાં ધ્યાનમાં રાખવાની વાતો
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટિ ડેસ્કઃ ઘરના નવીનીકરણનો ખર્ચ ઓછો હોતો નથી. રિનોવેશનની જરૂરિયાતના આધારે ઘરના માલિક એક બજેટ લઇને ચાલતા હોય છે. બાથરૂમ રિનોવેશન માટે પણ હજારોનું બજેટ હોય છે, તો મલ્ટી રૂમ રિનોવેશનમાં તેને લાખો રૂપિયાનો અંદાજ રહે છે. તમારું બજેટ ક્યાંક બગડી ન જાય તે માટે તમારે ખાસ તૈયારી કરી લેવી જોઇએ.

   નકામા ખર્ચ અને ભૂલોને ટાળો અને સાથે આર્કિટેક્ટ ઓનલ કોઠારીની આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લાન કરી લો તમારું રિનોવેશન પ્લાન.

   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને જાણો રિનોવેશનમાં કામની 10 ખાસ ટિપ્સ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 10 most unforgetable rules for the every owner
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `