ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» આ 5 કન્ડીશન્સમાં તમે રેલવે પાસેથી લઈ શકો છો સંપૂર્ણ રિફન્ડ । In this situation you will refund from railway

  આ 5 કન્ડીશન્સમાં તમે રેલવે પાસેથી લઈ શકો છો સંપૂર્ણ રિફન્ડ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 10, 2018, 07:31 PM IST

  હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે. આ ફિચર્સ તત્કાલ સિસ્ટમમાં થતા મિસયુઝને રોકવા માટે જોડવામાં આવી છે. આ ફિચર્સ જોડાવવાને કારણે કેટલીક કન્ડશન્સમા હવે રિફન્ડ નહિ મળે. કન્ફર્મ ટિકિટ જો કોઈ કેન્સલ કરાવે છે તો તેને રિફન્ડ મળવાની ગેરન્ટી નહિ હોય.

   આ સિવાય ઓથોરાઈઝડ ટ્રાવેલ એજન્ટસ બુકિંગ શરૂ થવાની 30 મિનિટ બાદ જ રિઝર્વેશન કરી શકશે. રેલવેએ આ તમામ પગલા ફ્રોડને રોકવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા નિયમ બાદ પણ કેટલીક કન્ડીશન્સ એવી છે, જેમાં પેસેન્જર્સ સંપૂર્ણ રિફન્ડ માટે એપ્લાઈ કરી શકશે. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં છે આવી કન્ડીશન્સ વિશે, જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકશો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ 5 કન્ડીશન્સ વિશે જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકો છો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે. આ ફિચર્સ તત્કાલ સિસ્ટમમાં થતા મિસયુઝને રોકવા માટે જોડવામાં આવી છે. આ ફિચર્સ જોડાવવાને કારણે કેટલીક કન્ડશન્સમા હવે રિફન્ડ નહિ મળે. કન્ફર્મ ટિકિટ જો કોઈ કેન્સલ કરાવે છે તો તેને રિફન્ડ મળવાની ગેરન્ટી નહિ હોય.

   આ સિવાય ઓથોરાઈઝડ ટ્રાવેલ એજન્ટસ બુકિંગ શરૂ થવાની 30 મિનિટ બાદ જ રિઝર્વેશન કરી શકશે. રેલવેએ આ તમામ પગલા ફ્રોડને રોકવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા નિયમ બાદ પણ કેટલીક કન્ડીશન્સ એવી છે, જેમાં પેસેન્જર્સ સંપૂર્ણ રિફન્ડ માટે એપ્લાઈ કરી શકશે. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં છે આવી કન્ડીશન્સ વિશે, જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકશો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ 5 કન્ડીશન્સ વિશે જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકો છો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે. આ ફિચર્સ તત્કાલ સિસ્ટમમાં થતા મિસયુઝને રોકવા માટે જોડવામાં આવી છે. આ ફિચર્સ જોડાવવાને કારણે કેટલીક કન્ડશન્સમા હવે રિફન્ડ નહિ મળે. કન્ફર્મ ટિકિટ જો કોઈ કેન્સલ કરાવે છે તો તેને રિફન્ડ મળવાની ગેરન્ટી નહિ હોય.

   આ સિવાય ઓથોરાઈઝડ ટ્રાવેલ એજન્ટસ બુકિંગ શરૂ થવાની 30 મિનિટ બાદ જ રિઝર્વેશન કરી શકશે. રેલવેએ આ તમામ પગલા ફ્રોડને રોકવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા નિયમ બાદ પણ કેટલીક કન્ડીશન્સ એવી છે, જેમાં પેસેન્જર્સ સંપૂર્ણ રિફન્ડ માટે એપ્લાઈ કરી શકશે. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં છે આવી કન્ડીશન્સ વિશે, જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકશો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ 5 કન્ડીશન્સ વિશે જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકો છો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે. આ ફિચર્સ તત્કાલ સિસ્ટમમાં થતા મિસયુઝને રોકવા માટે જોડવામાં આવી છે. આ ફિચર્સ જોડાવવાને કારણે કેટલીક કન્ડશન્સમા હવે રિફન્ડ નહિ મળે. કન્ફર્મ ટિકિટ જો કોઈ કેન્સલ કરાવે છે તો તેને રિફન્ડ મળવાની ગેરન્ટી નહિ હોય.

   આ સિવાય ઓથોરાઈઝડ ટ્રાવેલ એજન્ટસ બુકિંગ શરૂ થવાની 30 મિનિટ બાદ જ રિઝર્વેશન કરી શકશે. રેલવેએ આ તમામ પગલા ફ્રોડને રોકવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા નિયમ બાદ પણ કેટલીક કન્ડીશન્સ એવી છે, જેમાં પેસેન્જર્સ સંપૂર્ણ રિફન્ડ માટે એપ્લાઈ કરી શકશે. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં છે આવી કન્ડીશન્સ વિશે, જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકશો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ 5 કન્ડીશન્સ વિશે જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકો છો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે. આ ફિચર્સ તત્કાલ સિસ્ટમમાં થતા મિસયુઝને રોકવા માટે જોડવામાં આવી છે. આ ફિચર્સ જોડાવવાને કારણે કેટલીક કન્ડશન્સમા હવે રિફન્ડ નહિ મળે. કન્ફર્મ ટિકિટ જો કોઈ કેન્સલ કરાવે છે તો તેને રિફન્ડ મળવાની ગેરન્ટી નહિ હોય.

   આ સિવાય ઓથોરાઈઝડ ટ્રાવેલ એજન્ટસ બુકિંગ શરૂ થવાની 30 મિનિટ બાદ જ રિઝર્વેશન કરી શકશે. રેલવેએ આ તમામ પગલા ફ્રોડને રોકવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા નિયમ બાદ પણ કેટલીક કન્ડીશન્સ એવી છે, જેમાં પેસેન્જર્સ સંપૂર્ણ રિફન્ડ માટે એપ્લાઈ કરી શકશે. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં છે આવી કન્ડીશન્સ વિશે, જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકશો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ 5 કન્ડીશન્સ વિશે જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકો છો...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ હાલમાં રેલવેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ સિસ્ટમમાં થોડા ફિચર્સ જોડયા છે. આ ફિચર્સ તત્કાલ સિસ્ટમમાં થતા મિસયુઝને રોકવા માટે જોડવામાં આવી છે. આ ફિચર્સ જોડાવવાને કારણે કેટલીક કન્ડશન્સમા હવે રિફન્ડ નહિ મળે. કન્ફર્મ ટિકિટ જો કોઈ કેન્સલ કરાવે છે તો તેને રિફન્ડ મળવાની ગેરન્ટી નહિ હોય.

   આ સિવાય ઓથોરાઈઝડ ટ્રાવેલ એજન્ટસ બુકિંગ શરૂ થવાની 30 મિનિટ બાદ જ રિઝર્વેશન કરી શકશે. રેલવેએ આ તમામ પગલા ફ્રોડને રોકવા માટે ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. આ નવા નિયમ બાદ પણ કેટલીક કન્ડીશન્સ એવી છે, જેમાં પેસેન્જર્સ સંપૂર્ણ રિફન્ડ માટે એપ્લાઈ કરી શકશે. અમે અહીં જણાવી રહ્યાં છે આવી કન્ડીશન્સ વિશે, જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકશો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ 5 કન્ડીશન્સ વિશે જેમાં તમે રેલવે પાસેથી સંપૂર્ણ રિફન્ડ લઈ શકો છો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: આ 5 કન્ડીશન્સમાં તમે રેલવે પાસેથી લઈ શકો છો સંપૂર્ણ રિફન્ડ । In this situation you will refund from railway
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top