ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» લીંબુ અને મરચાંથી ફટાફટ ભાગશે કીડીઓ, અપનાવો 8 સરળ ઘરેલૂ ટિપ્સ । Tips To Keep Ants Away This Summer

  ઘરમાં કીડીઓનો ત્રાસ વધી ગયો હોય તો અપનાવો આ 8 ટિપ્સ, તરત મળશે છુટકારો

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 09, 2018, 07:02 PM IST

  ગરમીમાં કીડીની સમસ્યા વધી જાય છે. કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે.
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ આજકાલ મોટાભાગના ઘરમાં કીડીની સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય છે. આ સમસ્યાના કારણે લોકોને ઘણીવાર અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ગરમીની સીઝનમાં આ સમસ્યા વધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે જ્યાં ગળી વસ્તુ વધારે હોય ત્યાં કીડીઓ ચોક્કસ જોવા મળે છે. વસ્તુને તમે ગમે તેટલી છૂપાવીને રાખો તેમ છતાં કીડીઓ શોધી લે છે.

   આપણા ઘરમાં ક્યારેક દિવાલો, માળિયા, રસોઈ ઘરમાં ખાંડ તથા અનાજના ડબ્બામાં કીડીઓ જોવા મળે છે. કીડીઓ સરળતાથી ગમે ત્યાં પોતાનું ઘર બનાવી લે છે. આ કારણે તેનાથી છુટકારો મેળવવો સરળ હોતો નથી. કીડીઓને ઘરથી દૂર કરવા તમે કેટલીક ઘરેલૂ ટિપ્સ અજમાવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો, ઘરમાં કીડીઓ હોવાનું કારણ અને તેને દૂર કરવાની ઘરેલૂ ટિપ્સ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: લીંબુ અને મરચાંથી ફટાફટ ભાગશે કીડીઓ, અપનાવો 8 સરળ ઘરેલૂ ટિપ્સ । Tips To Keep Ants Away This Summer
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top