ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» ચેક કરો તરબૂચ, Check Chemical Injections Injected Watermelon

  ગરમીમાં ઠંડક આપતું તરબૂચ ખાતાં પહેલાં કરો ચેક, પાડશે તમને બીમાર

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 10, 2018, 05:12 PM IST

  તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે
  • ચેક કરો તરબૂચ ઝેરીલું છે કે નહીં
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચેક કરો તરબૂચ ઝેરીલું છે કે નહીં

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • તરબૂચને પકવવા ઓક્સીટોસિનનો ઉપયોગ થાય છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તરબૂચને પકવવા ઓક્સીટોસિનનો ઉપયોગ થાય છે

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • આવા તરબૂચને ખાવાથી હોર્મોન્સ રિલેટેડ બીમારી થઈ શકે છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આવા તરબૂચને ખાવાથી હોર્મોન્સ રિલેટેડ બીમારી થઈ શકે છે

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • તેમાં સોડિયમ, સેકરિન અને સિન્થેટિક રંગોનો ઉપયોગ થાય છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તેમાં સોડિયમ, સેકરિન અને સિન્થેટિક રંગોનો ઉપયોગ થાય છે

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • બજારમાં મળતા તરબૂચમાં અળતો ઈન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   બજારમાં મળતા તરબૂચમાં અળતો ઈન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • આ રીતે ચેક કરો તરબૂચ
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આ રીતે ચેક કરો તરબૂચ

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • ખાતાં પહેલાં 10-15 મિનિટ પાણીમાં ડુબાડી રાખો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ખાતાં પહેલાં 10-15 મિનિટ પાણીમાં ડુબાડી રાખો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • આવું તરબૂચ પાકેલું હશે.
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આવું તરબૂચ પાકેલું હશે.

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  • તરબૂચનો શેપ પણ છે મહત્વનો
   +8 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તરબૂચનો શેપ પણ છે મહત્વનો

   યુટિલિટિ ડેસ્ક: ગરમીમાં તરબૂચ ફક્ત શરીરને જ ફ્રેશ રાખે છે એવું નથી, તે પાણીની ખામીને પણ દૂર કરે છે. ઓછા સમયમાં વધારે નફો કમાવવાની લ્હાયમાં વેપારીઓ તરબૂચને ઝેરી બનાવી લે છે.


   તરબૂચને જલદી પકવવા માટે તેમાં કેમિકલ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. તે વધારે લાલ દેખાય તે માટે તેમાં સિન્થેટિક કલર મિક્સ કરાય છે. આ તરબૂચ તમને ફાયદાને બદલે નુકશાન કરી શકે છે. ઇન્દોરના હોલ્કર કોલેજ કેમેસ્ટ્રીના પ્રોફેસર વિજેન્દ્ર રાયનું કહેવું છે કે કેમિકલ્સ અને સિન્થેટિક કલર વાળા તરબૂચ શરીર માટે હાનિકારક હોય છે. divyabhaskar.com આપને જણાવી રહ્યું છે કે બજારમાં તરબૂચ ખરીદતાં પહેલાં કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઇએ.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો અને તરબૂચ ખરીદતાં પહેલા જાણો આ વાતો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: ચેક કરો તરબૂચ, Check Chemical Injections Injected Watermelon
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top