ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» સાપ ડંખ મારે તો સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ એડમાં શું કરવું । Snakebite Treatment: First Aid Information for Snakebite

  જાણો, સાપ ડંખ મારે તો સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ એડમાં શું કરવું અને શેનાથી બચવું જોઈએ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 12, 2018, 09:24 AM IST

  પશ્ચિમ બંગાળમાં 63 વર્ષની એક્ટ્રેસ કાલીદાસી મંડળની સાપના ડંખ મારવાથી મૃત્યુ થઈ ગઈ છે.
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં 63 વર્ષની એક્ટ્રેસ કાલીદાસી મંડળની સાપના ડંખ મારવાથી મૃત્યુ થઈ ગઈ છે. આ બનાવ એક નાટક દરમિયાન બન્યો. એક્ટ્રેસ કાલીદાસી નાટકમાં ભીખારીનો રોલ કરી રહી હતી. તેમાં સાપનો પણ રોલ હતો. એક્ટિંગ દરમિયાન તે બે કોબરા સાપ સાથે ચાલી રહી હતી. ત્યારે જ અચાનક સ્પેક્ટેકલ કોબરાએ એક્ટ્રેસને ડંખ માર્યો. તેનાથી તેની મૃત્યુ થઈ ગઈ. કાલીદાસીના કો-એક્ટરનો આરોપ છે કે બનાવ બન્યાં પછી તેને તરત ડોક્ટર પાસે ન લઈ જઈને ઝાડ-ફૂંક કરાવનાર વ્યક્તિ માટે લઈ જવામાં આવી, જે મોતનું એક મોટું કારણ છે.

   સાપના ડંખ મારવા પર કાયમ લોકો ટેન્શનમાં આવી જાય છે અને કેટલાક સાંભળેલા ઉપાયો કરવા લાગે છે. જોકે, તમામને બચવાના યોગ્ય ઉપાય વિશે માહિતી નહોતી. અપોલો હોસ્પિટલની ગાઇલાઇન્સ મુજબ સાપ ડંખ મારે તો તરત કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો ઝેર ફેલવાથી બચાવી શકાય છે. તેની સાથે જ કેટલીક સાવચેતીઓ પણ લેવી જરૂરી છે. આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો શું કરવું જોઈએ.

   આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો તેનાથી બચવાના કારગર ઉપાયો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં 63 વર્ષની એક્ટ્રેસ કાલીદાસી મંડળની સાપના ડંખ મારવાથી મૃત્યુ થઈ ગઈ છે. આ બનાવ એક નાટક દરમિયાન બન્યો. એક્ટ્રેસ કાલીદાસી નાટકમાં ભીખારીનો રોલ કરી રહી હતી. તેમાં સાપનો પણ રોલ હતો. એક્ટિંગ દરમિયાન તે બે કોબરા સાપ સાથે ચાલી રહી હતી. ત્યારે જ અચાનક સ્પેક્ટેકલ કોબરાએ એક્ટ્રેસને ડંખ માર્યો. તેનાથી તેની મૃત્યુ થઈ ગઈ. કાલીદાસીના કો-એક્ટરનો આરોપ છે કે બનાવ બન્યાં પછી તેને તરત ડોક્ટર પાસે ન લઈ જઈને ઝાડ-ફૂંક કરાવનાર વ્યક્તિ માટે લઈ જવામાં આવી, જે મોતનું એક મોટું કારણ છે.

   સાપના ડંખ મારવા પર કાયમ લોકો ટેન્શનમાં આવી જાય છે અને કેટલાક સાંભળેલા ઉપાયો કરવા લાગે છે. જોકે, તમામને બચવાના યોગ્ય ઉપાય વિશે માહિતી નહોતી. અપોલો હોસ્પિટલની ગાઇલાઇન્સ મુજબ સાપ ડંખ મારે તો તરત કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો ઝેર ફેલવાથી બચાવી શકાય છે. તેની સાથે જ કેટલીક સાવચેતીઓ પણ લેવી જરૂરી છે. આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો શું કરવું જોઈએ.

   આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો તેનાથી બચવાના કારગર ઉપાયો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં 63 વર્ષની એક્ટ્રેસ કાલીદાસી મંડળની સાપના ડંખ મારવાથી મૃત્યુ થઈ ગઈ છે. આ બનાવ એક નાટક દરમિયાન બન્યો. એક્ટ્રેસ કાલીદાસી નાટકમાં ભીખારીનો રોલ કરી રહી હતી. તેમાં સાપનો પણ રોલ હતો. એક્ટિંગ દરમિયાન તે બે કોબરા સાપ સાથે ચાલી રહી હતી. ત્યારે જ અચાનક સ્પેક્ટેકલ કોબરાએ એક્ટ્રેસને ડંખ માર્યો. તેનાથી તેની મૃત્યુ થઈ ગઈ. કાલીદાસીના કો-એક્ટરનો આરોપ છે કે બનાવ બન્યાં પછી તેને તરત ડોક્ટર પાસે ન લઈ જઈને ઝાડ-ફૂંક કરાવનાર વ્યક્તિ માટે લઈ જવામાં આવી, જે મોતનું એક મોટું કારણ છે.

   સાપના ડંખ મારવા પર કાયમ લોકો ટેન્શનમાં આવી જાય છે અને કેટલાક સાંભળેલા ઉપાયો કરવા લાગે છે. જોકે, તમામને બચવાના યોગ્ય ઉપાય વિશે માહિતી નહોતી. અપોલો હોસ્પિટલની ગાઇલાઇન્સ મુજબ સાપ ડંખ મારે તો તરત કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો ઝેર ફેલવાથી બચાવી શકાય છે. તેની સાથે જ કેટલીક સાવચેતીઓ પણ લેવી જરૂરી છે. આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો શું કરવું જોઈએ.

   આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો તેનાથી બચવાના કારગર ઉપાયો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં 63 વર્ષની એક્ટ્રેસ કાલીદાસી મંડળની સાપના ડંખ મારવાથી મૃત્યુ થઈ ગઈ છે. આ બનાવ એક નાટક દરમિયાન બન્યો. એક્ટ્રેસ કાલીદાસી નાટકમાં ભીખારીનો રોલ કરી રહી હતી. તેમાં સાપનો પણ રોલ હતો. એક્ટિંગ દરમિયાન તે બે કોબરા સાપ સાથે ચાલી રહી હતી. ત્યારે જ અચાનક સ્પેક્ટેકલ કોબરાએ એક્ટ્રેસને ડંખ માર્યો. તેનાથી તેની મૃત્યુ થઈ ગઈ. કાલીદાસીના કો-એક્ટરનો આરોપ છે કે બનાવ બન્યાં પછી તેને તરત ડોક્ટર પાસે ન લઈ જઈને ઝાડ-ફૂંક કરાવનાર વ્યક્તિ માટે લઈ જવામાં આવી, જે મોતનું એક મોટું કારણ છે.

   સાપના ડંખ મારવા પર કાયમ લોકો ટેન્શનમાં આવી જાય છે અને કેટલાક સાંભળેલા ઉપાયો કરવા લાગે છે. જોકે, તમામને બચવાના યોગ્ય ઉપાય વિશે માહિતી નહોતી. અપોલો હોસ્પિટલની ગાઇલાઇન્સ મુજબ સાપ ડંખ મારે તો તરત કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો ઝેર ફેલવાથી બચાવી શકાય છે. તેની સાથે જ કેટલીક સાવચેતીઓ પણ લેવી જરૂરી છે. આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો શું કરવું જોઈએ.

   આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો તેનાથી બચવાના કારગર ઉપાયો વિશે...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં 63 વર્ષની એક્ટ્રેસ કાલીદાસી મંડળની સાપના ડંખ મારવાથી મૃત્યુ થઈ ગઈ છે. આ બનાવ એક નાટક દરમિયાન બન્યો. એક્ટ્રેસ કાલીદાસી નાટકમાં ભીખારીનો રોલ કરી રહી હતી. તેમાં સાપનો પણ રોલ હતો. એક્ટિંગ દરમિયાન તે બે કોબરા સાપ સાથે ચાલી રહી હતી. ત્યારે જ અચાનક સ્પેક્ટેકલ કોબરાએ એક્ટ્રેસને ડંખ માર્યો. તેનાથી તેની મૃત્યુ થઈ ગઈ. કાલીદાસીના કો-એક્ટરનો આરોપ છે કે બનાવ બન્યાં પછી તેને તરત ડોક્ટર પાસે ન લઈ જઈને ઝાડ-ફૂંક કરાવનાર વ્યક્તિ માટે લઈ જવામાં આવી, જે મોતનું એક મોટું કારણ છે.

   સાપના ડંખ મારવા પર કાયમ લોકો ટેન્શનમાં આવી જાય છે અને કેટલાક સાંભળેલા ઉપાયો કરવા લાગે છે. જોકે, તમામને બચવાના યોગ્ય ઉપાય વિશે માહિતી નહોતી. અપોલો હોસ્પિટલની ગાઇલાઇન્સ મુજબ સાપ ડંખ મારે તો તરત કેટલાક ઉપાય કરવામાં આવે તો ઝેર ફેલવાથી બચાવી શકાય છે. તેની સાથે જ કેટલીક સાવચેતીઓ પણ લેવી જરૂરી છે. આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો શું કરવું જોઈએ.

   આગળ જાણો સાપ ડંખ મારે તો તેનાથી બચવાના કારગર ઉપાયો વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: સાપ ડંખ મારે તો સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ એડમાં શું કરવું । Snakebite Treatment: First Aid Information for Snakebite
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top