ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» 5 Myths And Facts

  આ 5 વાતો તમે સમજો છો સાચી, જ્યારે કંઈક અલગ જ છે હકીકત

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 24, 2018, 11:10 AM IST

  આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે.
  • સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કાયમ સાંભળ્યું હશે કે આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં આ એક મિથ છે. તેની વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એવામાં કોઈને રાતના માત્ર એટલે ન જાગવું જોઈએ કે સ્માર્ટફોનને ચાર્જિંગમાંથી નીકાળવાનો છે. તમામ નવા સ્માર્ટફોનમાં આ ફીચર આવી રહ્યો છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે ફોનને ફુલ ચાર્જ તયા પછી પણ દરરોજ ચાર્જિંગમાં લાગ્યા રહેવા દો. જો તમે જાગી રહ્યા છો તો ફોનને ફુલ ચાર્જ થયા પછી અનપ્લગ કરવું સમજદારી છે.

   આગળ જાણો, આવા જ મિથ અને તેની હકીકત...

  • આખી રાત ફોનને ચાર્જ કરવાથી તે ખરાબ થઈ જાય છે. તેનાથી તેનું પર્ફોર્મન્સ બગડી શકે છે.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આખી રાત ફોનને ચાર્જ કરવાથી તે ખરાબ થઈ જાય છે. તેનાથી તેનું પર્ફોર્મન્સ બગડી શકે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કાયમ સાંભળ્યું હશે કે આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં આ એક મિથ છે. તેની વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એવામાં કોઈને રાતના માત્ર એટલે ન જાગવું જોઈએ કે સ્માર્ટફોનને ચાર્જિંગમાંથી નીકાળવાનો છે. તમામ નવા સ્માર્ટફોનમાં આ ફીચર આવી રહ્યો છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે ફોનને ફુલ ચાર્જ તયા પછી પણ દરરોજ ચાર્જિંગમાં લાગ્યા રહેવા દો. જો તમે જાગી રહ્યા છો તો ફોનને ફુલ ચાર્જ થયા પછી અનપ્લગ કરવું સમજદારી છે.

   આગળ જાણો, આવા જ મિથ અને તેની હકીકત...

  • આખલો લાલ રંગના કારણે નહીં પરંતુ તેની સામે થતી મૂવમેન્ટના કારણે અટેક કરે છે.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   આખલો લાલ રંગના કારણે નહીં પરંતુ તેની સામે થતી મૂવમેન્ટના કારણે અટેક કરે છે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કાયમ સાંભળ્યું હશે કે આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં આ એક મિથ છે. તેની વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એવામાં કોઈને રાતના માત્ર એટલે ન જાગવું જોઈએ કે સ્માર્ટફોનને ચાર્જિંગમાંથી નીકાળવાનો છે. તમામ નવા સ્માર્ટફોનમાં આ ફીચર આવી રહ્યો છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે ફોનને ફુલ ચાર્જ તયા પછી પણ દરરોજ ચાર્જિંગમાં લાગ્યા રહેવા દો. જો તમે જાગી રહ્યા છો તો ફોનને ફુલ ચાર્જ થયા પછી અનપ્લગ કરવું સમજદારી છે.

   આગળ જાણો, આવા જ મિથ અને તેની હકીકત...

  • ડાર્ક ચોકલેટનો 1 પીસ ખાશો તો તે તમારી બોડી માટે ફાયદાકારક રહેશે.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડાર્ક ચોકલેટનો 1 પીસ ખાશો તો તે તમારી બોડી માટે ફાયદાકારક રહેશે.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કાયમ સાંભળ્યું હશે કે આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં આ એક મિથ છે. તેની વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એવામાં કોઈને રાતના માત્ર એટલે ન જાગવું જોઈએ કે સ્માર્ટફોનને ચાર્જિંગમાંથી નીકાળવાનો છે. તમામ નવા સ્માર્ટફોનમાં આ ફીચર આવી રહ્યો છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે ફોનને ફુલ ચાર્જ તયા પછી પણ દરરોજ ચાર્જિંગમાં લાગ્યા રહેવા દો. જો તમે જાગી રહ્યા છો તો ફોનને ફુલ ચાર્જ થયા પછી અનપ્લગ કરવું સમજદારી છે.

   આગળ જાણો, આવા જ મિથ અને તેની હકીકત...

  • શરદી વાયરસના કારણે થાય છે. તેનો ટેમ્પ્રેચર સાથે કોઈ સંબંધ નથી હોતો.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   શરદી વાયરસના કારણે થાય છે. તેનો ટેમ્પ્રેચર સાથે કોઈ સંબંધ નથી હોતો.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કાયમ સાંભળ્યું હશે કે આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં આ એક મિથ છે. તેની વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એવામાં કોઈને રાતના માત્ર એટલે ન જાગવું જોઈએ કે સ્માર્ટફોનને ચાર્જિંગમાંથી નીકાળવાનો છે. તમામ નવા સ્માર્ટફોનમાં આ ફીચર આવી રહ્યો છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે ફોનને ફુલ ચાર્જ તયા પછી પણ દરરોજ ચાર્જિંગમાં લાગ્યા રહેવા દો. જો તમે જાગી રહ્યા છો તો ફોનને ફુલ ચાર્જ થયા પછી અનપ્લગ કરવું સમજદારી છે.

   આગળ જાણો, આવા જ મિથ અને તેની હકીકત...

  • છીંકતી વખતે ઘણી વાર હાર્ટની રિધમ ચેન્જ થાય છે, પરંતુ ક્યારેય પણ તે બંધ નથી થતું.
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   છીંકતી વખતે ઘણી વાર હાર્ટની રિધમ ચેન્જ થાય છે, પરંતુ ક્યારેય પણ તે બંધ નથી થતું.

   યૂટિલિટી ડેસ્કઃ તમે કાયમ સાંભળ્યું હશે કે આખી રાત ફોન ચાર્જમાં લગાવી રાખવાથી ફોનમાં બ્લાસ્ટ થઈ શકે છે અથવા ફોનનું પર્ફોર્મન્સ ખરાબ થઈ શકે છે. વાસ્તવમાં આ એક મિથ છે. તેની વાસ્તવિકતા કંઈક અલગ જ છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સ્માર્ટફોનની બેટરી જેમ ફુલ ચાર્જ થઈ જાય છે તે ઓટોમેટિક ચાર્જ થવાનું બંધ થઈ જાય છે. એવામાં કોઈને રાતના માત્ર એટલે ન જાગવું જોઈએ કે સ્માર્ટફોનને ચાર્જિંગમાંથી નીકાળવાનો છે. તમામ નવા સ્માર્ટફોનમાં આ ફીચર આવી રહ્યો છે. જોકે, તેનો અર્થ એવો નથી કે ફોનને ફુલ ચાર્જ તયા પછી પણ દરરોજ ચાર્જિંગમાં લાગ્યા રહેવા દો. જો તમે જાગી રહ્યા છો તો ફોનને ફુલ ચાર્જ થયા પછી અનપ્લગ કરવું સમજદારી છે.

   આગળ જાણો, આવા જ મિથ અને તેની હકીકત...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 5 Myths And Facts
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `