ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Easy and effective ways to get Rid from mosquitoes

  ઘરમાં નહીં રહે મચ્છરનું નામો-નિશાન, રાત્રે સૂતાં પહેલાં કરો કપૂરનો આ 1 ઉપાય

  divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 03, 2018, 01:26 PM IST

  વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે
  • 15 જ મિનિટમાં નામો-નિશાન નહીં રહે મચ્છરનું
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   15 જ મિનિટમાં નામો-નિશાન નહીં રહે મચ્છરનું

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  • લીમડાના પાનના ઘણા ફાયદા છે
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લીમડાના પાનના ઘણા ફાયદા છે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  • રૂમમાં કપૂર સળગાવી 15-20 મિનિટ સુધી રૂમ બંધ કરી દો
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રૂમમાં કપૂર સળગાવી 15-20 મિનિટ સુધી રૂમ બંધ કરી દો

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  • તેની સ્મેલથી મચ્છર આસપાસ ભટકશે પણ નહીં
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તેની સ્મેલથી મચ્છર આસપાસ ભટકશે પણ નહીં

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  • તુલસી સિવાય લીંબુ કે ગલગોટાને પણ વાવી શકાય
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   તુલસી સિવાય લીંબુ કે ગલગોટાને પણ વાવી શકાય

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  • રૂમમાં મચ્છર નહીં આવે
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રૂમમાં મચ્છર નહીં આવે

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  • રૂમમાં લેવેન્ડરની સ્મેલ વાળું રૂમ ફ્રેશનર છાંટવું
   +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   રૂમમાં લેવેન્ડરની સ્મેલ વાળું રૂમ ફ્રેશનર છાંટવું

   યૂટિલિટી ડેસ્ક: અત્યારે મચ્છરોનો ત્રાસ લગભગ બધે જ વધી ગયો છે. તેનાથી બચવા લોકો અલગ-અલગ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. વધારે પડતા મચ્છરથી કંટાળી કોઇલનો પણ સહારો લેવો પડે છે, પરંતુ તેનો ધુમાડો શ્વાસમાં જવાથી ઘણાં નુકશાન થવાની શક્યતા રહે છે. તેની જગ્યાએ મચ્છર ભગાડવા માટે કોઇ કુદરતી વસ્તુઓનો ઉપાય કરવામાં આવે તો, મચ્છરથી તો છૂટકારો મળે જ છે, સાથે-સાથે હેલ્થને થતા નુકશાનથી પણ બચી શકાય છે.


   આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરી જાણો મચ્છર ભગાવવાના સરળ અને કારગર ઉપાય...

   દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Easy and effective ways to get Rid from mosquitoes
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top