ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» If you have these habits you can not become rich

  જો જિંદગીમાં આ આદતો છોડશો તો બની શકશો અમીર

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 14, 2018, 05:55 PM IST

  આ બધી આદતો તમને અમીર બનતા અટકાવે છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃઅબજપતિઓ અને સૌથી સફળ લોકોએ તેમની સફળતાનું રહસ્ય તેમની સારી આદતોને ગણાવી છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે સારી આદતોનો રોલ મુખ્ય હોય છે. ઘણાં સફળ લોકો પોતાનું ધ્યાન રાખે છે અને વર્ક આઉટ અને ફિટ રહેવાની આદત રાખે છે. ઘણાં લોકો પોતાનો કમ્ફર્ટ ઝોન અને બીજી આદતોને છોડીને આગળ વધે છે.

   વિશ્વના સૌથી યંગેસ્ટ મોસ્ટ પાવરફુલ નેટવર્કર દીપ પટેલે તેમની ચોપડી A Paperboy's Fableમાં કેટલીક આવી ચીજો વિશે જણાવ્યું છે કે જેને તમારે તરત જ છોડવી જોઈએ. તેમાંએ 6 ચીજો વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે જેને અમીર અને સફળ બનવા માટે લાઈફમાંથી દૂર કરવી જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં, આ આદતોને પોતાની લાઈફમાંથી હટાવી દૂર કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: If you have these habits you can not become rich
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top