ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» If you have diabetes, mind these fourthings

  ડાયાબિટિસ છે, તો જરૂર ધ્યાનમાં રાખો આ 4 બાબતો, નહિતર થશે નુકશાન

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 05, 2018, 09:14 PM IST

  8મે એ સોનમ કપૂર તેના દોસ્ત આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ 8મે એ સોનમ કપૂર તેના દોસ્ત આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. હેલ્ધીવર્લ્ડ.કોમ સાઈટના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોનમ કપૂર ડાયબિટિક છે. તેમને 17 વર્ષની ઉંમરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમને ડાયાબિટિસ છે. સોનમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસ છે. ઈંદોર એપોલો હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન અહીં કેટલી બાબતો વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટે હમેશા ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

   ડો. જૈન જણાવે છે કે ડાયાબિટીસ બે પ્રકારના હોય છે, તે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ. ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસમાં શરીરમાં ઈન્સયુલિન બનતું નથી. તેને ઈન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટિસ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારના ડાયાબિટિસમાં ઈનસ્યુલિન ઓછું બને છે. જેનું કારણ ગ્લુકોઝ સેલ્સમાં આવતું નથી અને બ્લડમાં તેની માત્ર વધારે છે. ડાયાબિટિસ બાદ હમેશા દર્દીએ ડાએટ અને દવાઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ 8મે એ સોનમ કપૂર તેના દોસ્ત આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. હેલ્ધીવર્લ્ડ.કોમ સાઈટના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોનમ કપૂર ડાયબિટિક છે. તેમને 17 વર્ષની ઉંમરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમને ડાયાબિટિસ છે. સોનમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસ છે. ઈંદોર એપોલો હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન અહીં કેટલી બાબતો વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટે હમેશા ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

   ડો. જૈન જણાવે છે કે ડાયાબિટીસ બે પ્રકારના હોય છે, તે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ. ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસમાં શરીરમાં ઈન્સયુલિન બનતું નથી. તેને ઈન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટિસ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારના ડાયાબિટિસમાં ઈનસ્યુલિન ઓછું બને છે. જેનું કારણ ગ્લુકોઝ સેલ્સમાં આવતું નથી અને બ્લડમાં તેની માત્ર વધારે છે. ડાયાબિટિસ બાદ હમેશા દર્દીએ ડાએટ અને દવાઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ 8મે એ સોનમ કપૂર તેના દોસ્ત આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. હેલ્ધીવર્લ્ડ.કોમ સાઈટના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોનમ કપૂર ડાયબિટિક છે. તેમને 17 વર્ષની ઉંમરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમને ડાયાબિટિસ છે. સોનમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસ છે. ઈંદોર એપોલો હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન અહીં કેટલી બાબતો વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટે હમેશા ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

   ડો. જૈન જણાવે છે કે ડાયાબિટીસ બે પ્રકારના હોય છે, તે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ. ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસમાં શરીરમાં ઈન્સયુલિન બનતું નથી. તેને ઈન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટિસ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારના ડાયાબિટિસમાં ઈનસ્યુલિન ઓછું બને છે. જેનું કારણ ગ્લુકોઝ સેલ્સમાં આવતું નથી અને બ્લડમાં તેની માત્ર વધારે છે. ડાયાબિટિસ બાદ હમેશા દર્દીએ ડાએટ અને દવાઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ 8મે એ સોનમ કપૂર તેના દોસ્ત આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. હેલ્ધીવર્લ્ડ.કોમ સાઈટના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોનમ કપૂર ડાયબિટિક છે. તેમને 17 વર્ષની ઉંમરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમને ડાયાબિટિસ છે. સોનમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસ છે. ઈંદોર એપોલો હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન અહીં કેટલી બાબતો વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટે હમેશા ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

   ડો. જૈન જણાવે છે કે ડાયાબિટીસ બે પ્રકારના હોય છે, તે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ. ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસમાં શરીરમાં ઈન્સયુલિન બનતું નથી. તેને ઈન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટિસ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારના ડાયાબિટિસમાં ઈનસ્યુલિન ઓછું બને છે. જેનું કારણ ગ્લુકોઝ સેલ્સમાં આવતું નથી અને બ્લડમાં તેની માત્ર વધારે છે. ડાયાબિટિસ બાદ હમેશા દર્દીએ ડાએટ અને દવાઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ 8મે એ સોનમ કપૂર તેના દોસ્ત આનંદ આહુજા સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી છે. હેલ્ધીવર્લ્ડ.કોમ સાઈટના જણાવ્યા પ્રમાણે, સોનમ કપૂર ડાયબિટિક છે. તેમને 17 વર્ષની ઉંમરે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમને ડાયાબિટિસ છે. સોનમને ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસ છે. ઈંદોર એપોલો હોસ્પિટલના જનરલ ફિઝિશિયન ડો. મનીષ જૈન અહીં કેટલી બાબતો વિશે જણાવી રહ્યાં છે. જે ડાયાબિટીસના પેશન્ટે હમેશા ધ્યાન રાખવી જોઈએ.

   ડો. જૈન જણાવે છે કે ડાયાબિટીસ બે પ્રકારના હોય છે, તે ટાઈપ 1 અને ટાઈપ. ટાઈપ 1 ડાયાબિટિસમાં શરીરમાં ઈન્સયુલિન બનતું નથી. તેને ઈન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ ડાયાબિટિસ કહેવામાં આવે છે. બીજા પ્રકારના ડાયાબિટિસમાં ઈનસ્યુલિન ઓછું બને છે. જેનું કારણ ગ્લુકોઝ સેલ્સમાં આવતું નથી અને બ્લડમાં તેની માત્ર વધારે છે. ડાયાબિટિસ બાદ હમેશા દર્દીએ ડાએટ અને દવાઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: If you have diabetes, mind these fourthings
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top