ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» How to claim 8 allowances who including in salary

  સેલરી સાથે મળે છે આ 8 એલાઉન્સ, જાણો કેવી રીતે કરશો ક્લેમ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 03, 2018, 08:19 PM IST

  આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ એક કર્મચારી તરીકે જ્યારે આપણે આપણી સેલરી સ્લિપ જોઇએ છીએ ત્યારે તેમાં અનેક પ્રકારના એલાઉન્સ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાના કેટલાક એલાઉન્સ એવા પણ છે કે જેનાથી તમને ટેક્સમાં છૂટછાટ પણ મળે છે. તો કેટલાક એવા એલાઉન્સ હોય છે, જેનો ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. જો કે એ તમામ લાભો વિશે આપણે જાણતા હોતા નથી. જો આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. આજે અમે એવા જ 8 એલાઉન્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને ક્લેઇમ કરવાથી તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

   આ રીતે ઉઠાવો 8 એલાઉન્સનો ફાયદો

   ઘરનું ભાડું(એચઆરએ)


   જો તમારી સેલરીમાં ઘરનું ભાડું અથવા હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ સામેલ છે અને તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો, તો તમને તેના પર ટેક્સની છૂટછાટ મળી શકે છે. જોકે આ છૂટ તમને કેટલાક નિયમો અને શરતો સાથે મળે છે. જોકે તમે કોઇપણ પ્રકારનું ભાડું ભરતા નથી તો સેલરીમાં મળતું એચઆરએ ટેક્સેબલ થશે.

   વધું વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ(ટીએ)
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ(ટીએ)

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ એક કર્મચારી તરીકે જ્યારે આપણે આપણી સેલરી સ્લિપ જોઇએ છીએ ત્યારે તેમાં અનેક પ્રકારના એલાઉન્સ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાના કેટલાક એલાઉન્સ એવા પણ છે કે જેનાથી તમને ટેક્સમાં છૂટછાટ પણ મળે છે. તો કેટલાક એવા એલાઉન્સ હોય છે, જેનો ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. જો કે એ તમામ લાભો વિશે આપણે જાણતા હોતા નથી. જો આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. આજે અમે એવા જ 8 એલાઉન્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને ક્લેઇમ કરવાથી તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

   આ રીતે ઉઠાવો 8 એલાઉન્સનો ફાયદો

   ઘરનું ભાડું(એચઆરએ)


   જો તમારી સેલરીમાં ઘરનું ભાડું અથવા હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ સામેલ છે અને તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો, તો તમને તેના પર ટેક્સની છૂટછાટ મળી શકે છે. જોકે આ છૂટ તમને કેટલાક નિયમો અને શરતો સાથે મળે છે. જોકે તમે કોઇપણ પ્રકારનું ભાડું ભરતા નથી તો સેલરીમાં મળતું એચઆરએ ટેક્સેબલ થશે.

   વધું વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • લીવ ટ્રાવેલ એલાઉન્સ(એલટીએ)
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   લીવ ટ્રાવેલ એલાઉન્સ(એલટીએ)

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ એક કર્મચારી તરીકે જ્યારે આપણે આપણી સેલરી સ્લિપ જોઇએ છીએ ત્યારે તેમાં અનેક પ્રકારના એલાઉન્સ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાના કેટલાક એલાઉન્સ એવા પણ છે કે જેનાથી તમને ટેક્સમાં છૂટછાટ પણ મળે છે. તો કેટલાક એવા એલાઉન્સ હોય છે, જેનો ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. જો કે એ તમામ લાભો વિશે આપણે જાણતા હોતા નથી. જો આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. આજે અમે એવા જ 8 એલાઉન્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને ક્લેઇમ કરવાથી તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

   આ રીતે ઉઠાવો 8 એલાઉન્સનો ફાયદો

   ઘરનું ભાડું(એચઆરએ)


   જો તમારી સેલરીમાં ઘરનું ભાડું અથવા હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ સામેલ છે અને તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો, તો તમને તેના પર ટેક્સની છૂટછાટ મળી શકે છે. જોકે આ છૂટ તમને કેટલાક નિયમો અને શરતો સાથે મળે છે. જોકે તમે કોઇપણ પ્રકારનું ભાડું ભરતા નથી તો સેલરીમાં મળતું એચઆરએ ટેક્સેબલ થશે.

   વધું વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • ડિયરનેસ એલાઉન્સ(ડીએ)
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ડિયરનેસ એલાઉન્સ(ડીએ)

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ એક કર્મચારી તરીકે જ્યારે આપણે આપણી સેલરી સ્લિપ જોઇએ છીએ ત્યારે તેમાં અનેક પ્રકારના એલાઉન્સ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાના કેટલાક એલાઉન્સ એવા પણ છે કે જેનાથી તમને ટેક્સમાં છૂટછાટ પણ મળે છે. તો કેટલાક એવા એલાઉન્સ હોય છે, જેનો ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. જો કે એ તમામ લાભો વિશે આપણે જાણતા હોતા નથી. જો આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. આજે અમે એવા જ 8 એલાઉન્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને ક્લેઇમ કરવાથી તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

   આ રીતે ઉઠાવો 8 એલાઉન્સનો ફાયદો

   ઘરનું ભાડું(એચઆરએ)


   જો તમારી સેલરીમાં ઘરનું ભાડું અથવા હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ સામેલ છે અને તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો, તો તમને તેના પર ટેક્સની છૂટછાટ મળી શકે છે. જોકે આ છૂટ તમને કેટલાક નિયમો અને શરતો સાથે મળે છે. જોકે તમે કોઇપણ પ્રકારનું ભાડું ભરતા નથી તો સેલરીમાં મળતું એચઆરએ ટેક્સેબલ થશે.

   વધું વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • મેડિકલ રિઇંબર્સમેન્ટ
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   મેડિકલ રિઇંબર્સમેન્ટ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ એક કર્મચારી તરીકે જ્યારે આપણે આપણી સેલરી સ્લિપ જોઇએ છીએ ત્યારે તેમાં અનેક પ્રકારના એલાઉન્સ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાના કેટલાક એલાઉન્સ એવા પણ છે કે જેનાથી તમને ટેક્સમાં છૂટછાટ પણ મળે છે. તો કેટલાક એવા એલાઉન્સ હોય છે, જેનો ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. જો કે એ તમામ લાભો વિશે આપણે જાણતા હોતા નથી. જો આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. આજે અમે એવા જ 8 એલાઉન્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને ક્લેઇમ કરવાથી તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

   આ રીતે ઉઠાવો 8 એલાઉન્સનો ફાયદો

   ઘરનું ભાડું(એચઆરએ)


   જો તમારી સેલરીમાં ઘરનું ભાડું અથવા હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ સામેલ છે અને તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો, તો તમને તેના પર ટેક્સની છૂટછાટ મળી શકે છે. જોકે આ છૂટ તમને કેટલાક નિયમો અને શરતો સાથે મળે છે. જોકે તમે કોઇપણ પ્રકારનું ભાડું ભરતા નથી તો સેલરીમાં મળતું એચઆરએ ટેક્સેબલ થશે.

   વધું વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  • ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સ
   +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ
   ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન એલાઉન્સ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ એક કર્મચારી તરીકે જ્યારે આપણે આપણી સેલરી સ્લિપ જોઇએ છીએ ત્યારે તેમાં અનેક પ્રકારના એલાઉન્સ દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાના કેટલાક એલાઉન્સ એવા પણ છે કે જેનાથી તમને ટેક્સમાં છૂટછાટ પણ મળે છે. તો કેટલાક એવા એલાઉન્સ હોય છે, જેનો ટેક્સ ભરવો જરૂરી છે. જો કે એ તમામ લાભો વિશે આપણે જાણતા હોતા નથી. જો આ તમામ એલાઉન્સ વિશે આપણી પાસે સારી એવી માહિતી હોય તો તે આપણા માટે અનેક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઇ શકે છે. આજે અમે એવા જ 8 એલાઉન્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેને ક્લેઇમ કરવાથી તમે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો.

   આ રીતે ઉઠાવો 8 એલાઉન્સનો ફાયદો

   ઘરનું ભાડું(એચઆરએ)


   જો તમારી સેલરીમાં ઘરનું ભાડું અથવા હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ સામેલ છે અને તમે ભાડાના મકાનમાં રહો છો, તો તમને તેના પર ટેક્સની છૂટછાટ મળી શકે છે. જોકે આ છૂટ તમને કેટલાક નિયમો અને શરતો સાથે મળે છે. જોકે તમે કોઇપણ પ્રકારનું ભાડું ભરતા નથી તો સેલરીમાં મળતું એચઆરએ ટેક્સેબલ થશે.

   વધું વાંચવા આગળની સ્લાઇડ્સ પર ક્લિક કરો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: How to claim 8 allowances who including in salary
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `