ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» How to cancel tatkal ticket, know steps

  ટ્રેનની તત્કાલ ટિકિટને આ રીતે કરાવો કેન્સલ, આ છે ચાર્જ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 03, 2018, 02:19 PM IST

  મોટા ભાગે લોકો લાંબી મુસાફરી માટે ટ્રેનને પસંદ કરતા હોય છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈઃ મોટા ભાગે લોકો લાંબી મુસાફરી માટે ટ્રેનને પસંદ કરતા હોય છે. પરતું જયારે કોઈ જગ્યા અચાનક જવાનું આવી પડે ત્યારે તેમના માટે ટ્રેનમાં બુકિંગ કરાવવા માટે એક જ ઓપ્શન હોય છે તે તત્કાલ ટિકિટીનો. પરતું કેટલીક વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે તત્કાલમાં લીધેલી ટિકિટ પણ કેન્સલ કરાવવી પડે છે. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ રીતે તત્કાલ ઈ- ટિકિટને કેન્સલ કરાવી શકાય અને વેઈટિંગ ટિકિટનો કેન્સલેશન ચાર્જ શું હોય છે તેના વિશે...

   તત્કાલ ટિકિટના બુકિંગ રૂલ્સ

   - AC કલાસની તત્કાલ ટિકિટ માટેનું બુકિંગ જે દિવસે તમારે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાની હોય તેના એક દિવસ પહેલા સવારે 10 વાગે ઓપન થાય છે અને નોન-એસી કલાસનું બુકિંગ સવારે 11 શરૂ થાય છે.

   - હાલના નિયમ પ્રમાણે રેલવે દ્વારા કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ટિકિટને કેન્સલ કરવા બદલ કોઈ પણ પ્રકારનું રિફન્ડ આપવામાં આવતું નથી.

   - જયારે વેઈટિંગ કે RAC તત્કાલ ટિકિટને ટ્રેન ઉપડવાની હોય તેની 30 મિનિટ પહેલા કેન્સલ કરાવી શકાય છે.

   - પરતું જયારે તમે એક કરતા વધુ પેસેન્જર્સ માટે તત્કાલ ટિકિટ કરાવી છે, પરતું લિસ્ટમાંથી કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ ગઈ છે અને કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ નથી પરતું વેઈટિંગમાં છે. આવા સજોગોમાં ટિકિટનું ફુલ કેન્સલેશન કરવામાં આવે તો જે તત્કાલ ઈ-ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ છે તેનું પણ રિફન્ડ આપવામાં આવે છે.

   - ટ્રેન જો 3 કલાક કે તેનાથી વધુ સમય મોડી ચાલી રહી હોય અને પેસેન્જર જો તેની કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કેન્સલ કરાવવા માંગતો હોય તો તે IRCTCની વેબસાઈટ પર કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટના રિફન્ડ માટે એક TDR ફાઈલ કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ સ્ટેપ્સને ફોલો કરીને તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કરાવી શકાય છે કેન્સલ

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈઃ મોટા ભાગે લોકો લાંબી મુસાફરી માટે ટ્રેનને પસંદ કરતા હોય છે. પરતું જયારે કોઈ જગ્યા અચાનક જવાનું આવી પડે ત્યારે તેમના માટે ટ્રેનમાં બુકિંગ કરાવવા માટે એક જ ઓપ્શન હોય છે તે તત્કાલ ટિકિટીનો. પરતું કેટલીક વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે તત્કાલમાં લીધેલી ટિકિટ પણ કેન્સલ કરાવવી પડે છે. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ રીતે તત્કાલ ઈ- ટિકિટને કેન્સલ કરાવી શકાય અને વેઈટિંગ ટિકિટનો કેન્સલેશન ચાર્જ શું હોય છે તેના વિશે...

   તત્કાલ ટિકિટના બુકિંગ રૂલ્સ

   - AC કલાસની તત્કાલ ટિકિટ માટેનું બુકિંગ જે દિવસે તમારે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાની હોય તેના એક દિવસ પહેલા સવારે 10 વાગે ઓપન થાય છે અને નોન-એસી કલાસનું બુકિંગ સવારે 11 શરૂ થાય છે.

   - હાલના નિયમ પ્રમાણે રેલવે દ્વારા કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ટિકિટને કેન્સલ કરવા બદલ કોઈ પણ પ્રકારનું રિફન્ડ આપવામાં આવતું નથી.

   - જયારે વેઈટિંગ કે RAC તત્કાલ ટિકિટને ટ્રેન ઉપડવાની હોય તેની 30 મિનિટ પહેલા કેન્સલ કરાવી શકાય છે.

   - પરતું જયારે તમે એક કરતા વધુ પેસેન્જર્સ માટે તત્કાલ ટિકિટ કરાવી છે, પરતું લિસ્ટમાંથી કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ ગઈ છે અને કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ નથી પરતું વેઈટિંગમાં છે. આવા સજોગોમાં ટિકિટનું ફુલ કેન્સલેશન કરવામાં આવે તો જે તત્કાલ ઈ-ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ છે તેનું પણ રિફન્ડ આપવામાં આવે છે.

   - ટ્રેન જો 3 કલાક કે તેનાથી વધુ સમય મોડી ચાલી રહી હોય અને પેસેન્જર જો તેની કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કેન્સલ કરાવવા માંગતો હોય તો તે IRCTCની વેબસાઈટ પર કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટના રિફન્ડ માટે એક TDR ફાઈલ કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ સ્ટેપ્સને ફોલો કરીને તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કરાવી શકાય છે કેન્સલ

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈઃ મોટા ભાગે લોકો લાંબી મુસાફરી માટે ટ્રેનને પસંદ કરતા હોય છે. પરતું જયારે કોઈ જગ્યા અચાનક જવાનું આવી પડે ત્યારે તેમના માટે ટ્રેનમાં બુકિંગ કરાવવા માટે એક જ ઓપ્શન હોય છે તે તત્કાલ ટિકિટીનો. પરતું કેટલીક વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે તત્કાલમાં લીધેલી ટિકિટ પણ કેન્સલ કરાવવી પડે છે. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ રીતે તત્કાલ ઈ- ટિકિટને કેન્સલ કરાવી શકાય અને વેઈટિંગ ટિકિટનો કેન્સલેશન ચાર્જ શું હોય છે તેના વિશે...

   તત્કાલ ટિકિટના બુકિંગ રૂલ્સ

   - AC કલાસની તત્કાલ ટિકિટ માટેનું બુકિંગ જે દિવસે તમારે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાની હોય તેના એક દિવસ પહેલા સવારે 10 વાગે ઓપન થાય છે અને નોન-એસી કલાસનું બુકિંગ સવારે 11 શરૂ થાય છે.

   - હાલના નિયમ પ્રમાણે રેલવે દ્વારા કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ટિકિટને કેન્સલ કરવા બદલ કોઈ પણ પ્રકારનું રિફન્ડ આપવામાં આવતું નથી.

   - જયારે વેઈટિંગ કે RAC તત્કાલ ટિકિટને ટ્રેન ઉપડવાની હોય તેની 30 મિનિટ પહેલા કેન્સલ કરાવી શકાય છે.

   - પરતું જયારે તમે એક કરતા વધુ પેસેન્જર્સ માટે તત્કાલ ટિકિટ કરાવી છે, પરતું લિસ્ટમાંથી કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ ગઈ છે અને કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ નથી પરતું વેઈટિંગમાં છે. આવા સજોગોમાં ટિકિટનું ફુલ કેન્સલેશન કરવામાં આવે તો જે તત્કાલ ઈ-ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ છે તેનું પણ રિફન્ડ આપવામાં આવે છે.

   - ટ્રેન જો 3 કલાક કે તેનાથી વધુ સમય મોડી ચાલી રહી હોય અને પેસેન્જર જો તેની કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કેન્સલ કરાવવા માંગતો હોય તો તે IRCTCની વેબસાઈટ પર કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટના રિફન્ડ માટે એક TDR ફાઈલ કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ સ્ટેપ્સને ફોલો કરીને તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કરાવી શકાય છે કેન્સલ

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   મુંબઈઃ મોટા ભાગે લોકો લાંબી મુસાફરી માટે ટ્રેનને પસંદ કરતા હોય છે. પરતું જયારે કોઈ જગ્યા અચાનક જવાનું આવી પડે ત્યારે તેમના માટે ટ્રેનમાં બુકિંગ કરાવવા માટે એક જ ઓપ્શન હોય છે તે તત્કાલ ટિકિટીનો. પરતું કેટલીક વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે તત્કાલમાં લીધેલી ટિકિટ પણ કેન્સલ કરાવવી પડે છે. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ રીતે તત્કાલ ઈ- ટિકિટને કેન્સલ કરાવી શકાય અને વેઈટિંગ ટિકિટનો કેન્સલેશન ચાર્જ શું હોય છે તેના વિશે...

   તત્કાલ ટિકિટના બુકિંગ રૂલ્સ

   - AC કલાસની તત્કાલ ટિકિટ માટેનું બુકિંગ જે દિવસે તમારે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાની હોય તેના એક દિવસ પહેલા સવારે 10 વાગે ઓપન થાય છે અને નોન-એસી કલાસનું બુકિંગ સવારે 11 શરૂ થાય છે.

   - હાલના નિયમ પ્રમાણે રેલવે દ્વારા કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ટિકિટને કેન્સલ કરવા બદલ કોઈ પણ પ્રકારનું રિફન્ડ આપવામાં આવતું નથી.

   - જયારે વેઈટિંગ કે RAC તત્કાલ ટિકિટને ટ્રેન ઉપડવાની હોય તેની 30 મિનિટ પહેલા કેન્સલ કરાવી શકાય છે.

   - પરતું જયારે તમે એક કરતા વધુ પેસેન્જર્સ માટે તત્કાલ ટિકિટ કરાવી છે, પરતું લિસ્ટમાંથી કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ ગઈ છે અને કેટલાક પેસેન્જર્સની ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ નથી પરતું વેઈટિંગમાં છે. આવા સજોગોમાં ટિકિટનું ફુલ કેન્સલેશન કરવામાં આવે તો જે તત્કાલ ઈ-ટિકિટ કન્ફોર્મ થઈ છે તેનું પણ રિફન્ડ આપવામાં આવે છે.

   - ટ્રેન જો 3 કલાક કે તેનાથી વધુ સમય મોડી ચાલી રહી હોય અને પેસેન્જર જો તેની કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કેન્સલ કરાવવા માંગતો હોય તો તે IRCTCની વેબસાઈટ પર કન્ફોર્મ થયેલી તત્કાલ ઈ-ટિકિટના રિફન્ડ માટે એક TDR ફાઈલ કરી શકે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, આ સ્ટેપ્સને ફોલો કરીને તત્કાલ ઈ-ટિકિટને કરાવી શકાય છે કેન્સલ

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: How to cancel tatkal ticket, know steps
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `