ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Here you will get chief and best medicines

  અહીં 3200 રૂપિયાની દવા મળે છે 450માં, આ રીતે જાણો દુકાનનું એડ્રેસ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 31, 2018, 09:09 PM IST

  તમારા શહેરમાં સરકાર કઈ જગ્યાએ વેચે છે સસ્તી દવા
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઘણાં લોકો સારવારથી એટલા માટે કટાળી જાય છે કારણ કે તોઓ મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. આજે અમે તમને એક એવી દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવા જઈ રહ્યાં છે, જયાંથી તમે 10થી 50 ગણી સસ્તી દવા ખરીદી શકો છો. અહીં તમને 130 રૂપિયાની ક્રીમ 20 રૂપિયામાં અને બજારમાં 30 રૂપિયામાં મળનારી દવા 3 રૂપિયામાં મળી શકે છે.

   અહીં કરો તપાસ

   જો તમે પણ સસ્તી દવા પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તો પોતાના નજીકના જન ઓષધિ સેન્ટરની મુલાકાત કરો. લોકોને વ્યાજબી કિંમત પર સસ્તી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા મોદી સરકારે 3 હજાર જન ઓષધિ કેન્દ્ર ખોલ્યા છે. સરકારે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ યોજના અંતર્ગત જન ઓષધિ સેન્ટર ખોલવાનો ટાર્ગેટ પુરો કર્યો છે. તમે આ 3 હજારમાંથી કોઈ પણ દવાની દુકાનમાંથી સસ્તી દવાઓ મેળવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયા રાજયોમાં છે કેટલા કેન્દ્ર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઘણાં લોકો સારવારથી એટલા માટે કટાળી જાય છે કારણ કે તોઓ મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. આજે અમે તમને એક એવી દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવા જઈ રહ્યાં છે, જયાંથી તમે 10થી 50 ગણી સસ્તી દવા ખરીદી શકો છો. અહીં તમને 130 રૂપિયાની ક્રીમ 20 રૂપિયામાં અને બજારમાં 30 રૂપિયામાં મળનારી દવા 3 રૂપિયામાં મળી શકે છે.

   અહીં કરો તપાસ

   જો તમે પણ સસ્તી દવા પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તો પોતાના નજીકના જન ઓષધિ સેન્ટરની મુલાકાત કરો. લોકોને વ્યાજબી કિંમત પર સસ્તી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા મોદી સરકારે 3 હજાર જન ઓષધિ કેન્દ્ર ખોલ્યા છે. સરકારે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ યોજના અંતર્ગત જન ઓષધિ સેન્ટર ખોલવાનો ટાર્ગેટ પુરો કર્યો છે. તમે આ 3 હજારમાંથી કોઈ પણ દવાની દુકાનમાંથી સસ્તી દવાઓ મેળવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયા રાજયોમાં છે કેટલા કેન્દ્ર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઘણાં લોકો સારવારથી એટલા માટે કટાળી જાય છે કારણ કે તોઓ મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. આજે અમે તમને એક એવી દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવા જઈ રહ્યાં છે, જયાંથી તમે 10થી 50 ગણી સસ્તી દવા ખરીદી શકો છો. અહીં તમને 130 રૂપિયાની ક્રીમ 20 રૂપિયામાં અને બજારમાં 30 રૂપિયામાં મળનારી દવા 3 રૂપિયામાં મળી શકે છે.

   અહીં કરો તપાસ

   જો તમે પણ સસ્તી દવા પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તો પોતાના નજીકના જન ઓષધિ સેન્ટરની મુલાકાત કરો. લોકોને વ્યાજબી કિંમત પર સસ્તી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા મોદી સરકારે 3 હજાર જન ઓષધિ કેન્દ્ર ખોલ્યા છે. સરકારે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ યોજના અંતર્ગત જન ઓષધિ સેન્ટર ખોલવાનો ટાર્ગેટ પુરો કર્યો છે. તમે આ 3 હજારમાંથી કોઈ પણ દવાની દુકાનમાંથી સસ્તી દવાઓ મેળવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયા રાજયોમાં છે કેટલા કેન્દ્ર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઘણાં લોકો સારવારથી એટલા માટે કટાળી જાય છે કારણ કે તોઓ મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. આજે અમે તમને એક એવી દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવા જઈ રહ્યાં છે, જયાંથી તમે 10થી 50 ગણી સસ્તી દવા ખરીદી શકો છો. અહીં તમને 130 રૂપિયાની ક્રીમ 20 રૂપિયામાં અને બજારમાં 30 રૂપિયામાં મળનારી દવા 3 રૂપિયામાં મળી શકે છે.

   અહીં કરો તપાસ

   જો તમે પણ સસ્તી દવા પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તો પોતાના નજીકના જન ઓષધિ સેન્ટરની મુલાકાત કરો. લોકોને વ્યાજબી કિંમત પર સસ્તી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા મોદી સરકારે 3 હજાર જન ઓષધિ કેન્દ્ર ખોલ્યા છે. સરકારે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ યોજના અંતર્ગત જન ઓષધિ સેન્ટર ખોલવાનો ટાર્ગેટ પુરો કર્યો છે. તમે આ 3 હજારમાંથી કોઈ પણ દવાની દુકાનમાંથી સસ્તી દવાઓ મેળવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયા રાજયોમાં છે કેટલા કેન્દ્ર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઘણાં લોકો સારવારથી એટલા માટે કટાળી જાય છે કારણ કે તોઓ મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. આજે અમે તમને એક એવી દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવા જઈ રહ્યાં છે, જયાંથી તમે 10થી 50 ગણી સસ્તી દવા ખરીદી શકો છો. અહીં તમને 130 રૂપિયાની ક્રીમ 20 રૂપિયામાં અને બજારમાં 30 રૂપિયામાં મળનારી દવા 3 રૂપિયામાં મળી શકે છે.

   અહીં કરો તપાસ

   જો તમે પણ સસ્તી દવા પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તો પોતાના નજીકના જન ઓષધિ સેન્ટરની મુલાકાત કરો. લોકોને વ્યાજબી કિંમત પર સસ્તી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા મોદી સરકારે 3 હજાર જન ઓષધિ કેન્દ્ર ખોલ્યા છે. સરકારે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ યોજના અંતર્ગત જન ઓષધિ સેન્ટર ખોલવાનો ટાર્ગેટ પુરો કર્યો છે. તમે આ 3 હજારમાંથી કોઈ પણ દવાની દુકાનમાંથી સસ્તી દવાઓ મેળવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયા રાજયોમાં છે કેટલા કેન્દ્ર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ભારતમાં ઘણાં લોકો સારવારથી એટલા માટે કટાળી જાય છે કારણ કે તોઓ મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. આજે અમે તમને એક એવી દુકાનનું એડ્રેસ બતાવવા જઈ રહ્યાં છે, જયાંથી તમે 10થી 50 ગણી સસ્તી દવા ખરીદી શકો છો. અહીં તમને 130 રૂપિયાની ક્રીમ 20 રૂપિયામાં અને બજારમાં 30 રૂપિયામાં મળનારી દવા 3 રૂપિયામાં મળી શકે છે.

   અહીં કરો તપાસ

   જો તમે પણ સસ્તી દવા પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હોવ તો પોતાના નજીકના જન ઓષધિ સેન્ટરની મુલાકાત કરો. લોકોને વ્યાજબી કિંમત પર સસ્તી દવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવા મોદી સરકારે 3 હજાર જન ઓષધિ કેન્દ્ર ખોલ્યા છે. સરકારે ગત વર્ષે ડિસેમ્બરમાં આ યોજના અંતર્ગત જન ઓષધિ સેન્ટર ખોલવાનો ટાર્ગેટ પુરો કર્યો છે. તમે આ 3 હજારમાંથી કોઈ પણ દવાની દુકાનમાંથી સસ્તી દવાઓ મેળવી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં વાંચો, કયા રાજયોમાં છે કેટલા કેન્દ્ર...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Here you will get chief and best medicines
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top