ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» મેથી પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર મળશે 1.5% વધુ વ્યાજ, કરવાનું રહેશે આ કામ । From May you will get 1.5% interest on post office saving account

  મેથી પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર મળશે 1.5% વધુ વ્યાજ, કરવાનું રહેશે આ કામ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 09, 2018, 09:22 PM IST

  પોસ્ટ ઓફિસમાંથી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ડિજિટલ બેન્કિંગ સર્વિસ તેમની મરજી અનુસાર જ મળશે
  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારું પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ છે તો તમે મેથી તેની પર દોઢ ટકા વ્યાજ મેળવી શકો છો. તમામ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજનો દર 4 ટકા છે. વધુને વધુ વ્યાજ લાભ તમને એપ્રિલથી શરૂ થનારી ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક (IPPB) અંતર્ગત મળશે. તેના માટે તમારે તમારા પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટને પેમેન્ટસ બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લીન્ક કરવાનું રહેશે.

   ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટનું લિન્કિંગ મેથી શરૂ થશે. પેમેન્ટસ બેન્કમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજ 5.5 ટકા રહેશે. જયારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર આ દર 4 ટકા છે. લિન્કિંગના કારણે જે પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પેમેન્ટસ બેન્કમાં ટ્રાન્સફર થશે તેની પર દોઢ ટકાથી વધુ વ્યાજ મળશે.

   કસ્ટમરની મરજી વગર પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે લિન્ક નહિ થાય એકાઉન્ટ

   સૂત્રોનું કહેવું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ડિજિટલ બેન્કિંગ સર્વિસ તેમની મરજી અનુસાર જ મળશે. એટલે કે સર્વિસ સંપૂર્ણ રીતે વૈકલ્પિક હશે. એટલે કે એકાઉન્ટહોલ્ડર આ સર્વિસ લેવા માંગે છે તો તેના એકાઉન્ટને IPPB એકાઉન્ટ સાથે લિન્ક કરવામાં આવશે.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કેટલા કસ્ટમરને થશે ફાયદો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારું પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ છે તો તમે મેથી તેની પર દોઢ ટકા વ્યાજ મેળવી શકો છો. તમામ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજનો દર 4 ટકા છે. વધુને વધુ વ્યાજ લાભ તમને એપ્રિલથી શરૂ થનારી ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક (IPPB) અંતર્ગત મળશે. તેના માટે તમારે તમારા પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટને પેમેન્ટસ બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લીન્ક કરવાનું રહેશે.

   ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટનું લિન્કિંગ મેથી શરૂ થશે. પેમેન્ટસ બેન્કમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજ 5.5 ટકા રહેશે. જયારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર આ દર 4 ટકા છે. લિન્કિંગના કારણે જે પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પેમેન્ટસ બેન્કમાં ટ્રાન્સફર થશે તેની પર દોઢ ટકાથી વધુ વ્યાજ મળશે.

   કસ્ટમરની મરજી વગર પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે લિન્ક નહિ થાય એકાઉન્ટ

   સૂત્રોનું કહેવું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ડિજિટલ બેન્કિંગ સર્વિસ તેમની મરજી અનુસાર જ મળશે. એટલે કે સર્વિસ સંપૂર્ણ રીતે વૈકલ્પિક હશે. એટલે કે એકાઉન્ટહોલ્ડર આ સર્વિસ લેવા માંગે છે તો તેના એકાઉન્ટને IPPB એકાઉન્ટ સાથે લિન્ક કરવામાં આવશે.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કેટલા કસ્ટમરને થશે ફાયદો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારું પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ છે તો તમે મેથી તેની પર દોઢ ટકા વ્યાજ મેળવી શકો છો. તમામ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજનો દર 4 ટકા છે. વધુને વધુ વ્યાજ લાભ તમને એપ્રિલથી શરૂ થનારી ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક (IPPB) અંતર્ગત મળશે. તેના માટે તમારે તમારા પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટને પેમેન્ટસ બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લીન્ક કરવાનું રહેશે.

   ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટનું લિન્કિંગ મેથી શરૂ થશે. પેમેન્ટસ બેન્કમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજ 5.5 ટકા રહેશે. જયારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર આ દર 4 ટકા છે. લિન્કિંગના કારણે જે પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પેમેન્ટસ બેન્કમાં ટ્રાન્સફર થશે તેની પર દોઢ ટકાથી વધુ વ્યાજ મળશે.

   કસ્ટમરની મરજી વગર પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે લિન્ક નહિ થાય એકાઉન્ટ

   સૂત્રોનું કહેવું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ડિજિટલ બેન્કિંગ સર્વિસ તેમની મરજી અનુસાર જ મળશે. એટલે કે સર્વિસ સંપૂર્ણ રીતે વૈકલ્પિક હશે. એટલે કે એકાઉન્ટહોલ્ડર આ સર્વિસ લેવા માંગે છે તો તેના એકાઉન્ટને IPPB એકાઉન્ટ સાથે લિન્ક કરવામાં આવશે.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કેટલા કસ્ટમરને થશે ફાયદો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારું પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ છે તો તમે મેથી તેની પર દોઢ ટકા વ્યાજ મેળવી શકો છો. તમામ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજનો દર 4 ટકા છે. વધુને વધુ વ્યાજ લાભ તમને એપ્રિલથી શરૂ થનારી ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક (IPPB) અંતર્ગત મળશે. તેના માટે તમારે તમારા પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટને પેમેન્ટસ બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લીન્ક કરવાનું રહેશે.

   ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટનું લિન્કિંગ મેથી શરૂ થશે. પેમેન્ટસ બેન્કમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજ 5.5 ટકા રહેશે. જયારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર આ દર 4 ટકા છે. લિન્કિંગના કારણે જે પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પેમેન્ટસ બેન્કમાં ટ્રાન્સફર થશે તેની પર દોઢ ટકાથી વધુ વ્યાજ મળશે.

   કસ્ટમરની મરજી વગર પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે લિન્ક નહિ થાય એકાઉન્ટ

   સૂત્રોનું કહેવું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ડિજિટલ બેન્કિંગ સર્વિસ તેમની મરજી અનુસાર જ મળશે. એટલે કે સર્વિસ સંપૂર્ણ રીતે વૈકલ્પિક હશે. એટલે કે એકાઉન્ટહોલ્ડર આ સર્વિસ લેવા માંગે છે તો તેના એકાઉન્ટને IPPB એકાઉન્ટ સાથે લિન્ક કરવામાં આવશે.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કેટલા કસ્ટમરને થશે ફાયદો...

  • +4 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમારું પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ છે તો તમે મેથી તેની પર દોઢ ટકા વ્યાજ મેળવી શકો છો. તમામ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજનો દર 4 ટકા છે. વધુને વધુ વ્યાજ લાભ તમને એપ્રિલથી શરૂ થનારી ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક (IPPB) અંતર્ગત મળશે. તેના માટે તમારે તમારા પોસ્ટ ઓફિસ એકાઉન્ટને પેમેન્ટસ બેન્ક એકાઉન્ટ સાથે લીન્ક કરવાનું રહેશે.

   ઈન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટનું લિન્કિંગ મેથી શરૂ થશે. પેમેન્ટસ બેન્કમાં સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર વ્યાજ 5.5 ટકા રહેશે. જયારે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર આ દર 4 ટકા છે. લિન્કિંગના કારણે જે પણ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ, પોસ્ટ ઓફિસમાંથી પેમેન્ટસ બેન્કમાં ટ્રાન્સફર થશે તેની પર દોઢ ટકાથી વધુ વ્યાજ મળશે.

   કસ્ટમરની મરજી વગર પેમેન્ટસ બેન્ક સાથે લિન્ક નહિ થાય એકાઉન્ટ

   સૂત્રોનું કહેવું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાંથી સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને ડિજિટલ બેન્કિંગ સર્વિસ તેમની મરજી અનુસાર જ મળશે. એટલે કે સર્વિસ સંપૂર્ણ રીતે વૈકલ્પિક હશે. એટલે કે એકાઉન્ટહોલ્ડર આ સર્વિસ લેવા માંગે છે તો તેના એકાઉન્ટને IPPB એકાઉન્ટ સાથે લિન્ક કરવામાં આવશે.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કેટલા કસ્ટમરને થશે ફાયદો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: મેથી પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ પર મળશે 1.5% વધુ વ્યાજ, કરવાનું રહેશે આ કામ । From May you will get 1.5% interest on post office saving account
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top