ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do you know this amazing uses of thoothpaste

  દાંત સાફ કરવા સિવાય પણ ટૂથપેસ્ટનો છે આ ઉપયોગ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Feb 21, 2018, 06:58 PM IST

  મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ મોટા ભાગના લોકો ટુથપેસ્ટનો યુઝ દાત સાફ કરવા માટે કરે છે. જોકે તેનો ઉપયોગ અન્ય કામોમાં પણ કરી શકાય છે. આપણે તેના ઉપયોગથી ઘણી ચીજો સાફ કરી શકીએ છીએ. બ્યુટી એકસપર્ટ ચાંદની ખાન જણાવી રહી છે ટુથપેસ્ટના કેટલાક અમેઝિંગ યુઝ.

   કપડા પર લાગેલા ઈન્કના ડાધાને ટુથપેસ્ટની મદદથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે ડાધાવાળી જગ્યાએ ટુથપેસ્ટને 5 મિનિટ સુધી સ્ક્રબ કરો.

   નોંધઃ ટૂથપેસ્ટનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા વિડિયો જોઈ લેવા.

   આગળની સ્લાઈડ્સમાં જાણો ટુથપેસ્ટના અન્ય ઉપયોગો...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know this amazing uses of thoothpaste
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `