ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do you know new interest rates of fd

  બેન્કોમાં બદલાઈ ગયા છે FDના વ્યાજ દર, જાણો કઈ બેન્કમાં કેટલું મળે છે વ્યાજ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 13, 2018, 01:53 PM IST

  SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે
  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે કોઈ બેન્કમાં ફીકસ્ડ ડિપોઝીટ એટલે કે એફડી કરાવવા જઈ રહ્યાં છો તો નવા વ્યાજ દર જરૂર ચેક કરી લો. દેશની કેટલીક સિલેકટેડ બેન્કોએ 2018ના પ્રથમ ત્રણ મહીના જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની શરૂઆતમાં એફડીના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ બેન્કોમાં SBI, RBL બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યસ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેન્કો સામેલ છે. આ કારણે એફડી કરાવતા પહેલા જાણી લો કે કઈ બેન્કમાં એફડી કરાવવાથી તમને વધુ ફાયદો થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ બેન્કમાં હવે એફડી પર વ્યાજ દર કેટલું થઈ ગયું છે.

   SBI

   SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે.

   1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછાની એફડી

   અત્યાર સુધીમાં આ રકમ વાળાને એફડી પર વ્યાજ દર 6.25 ટકા વાર્ષિક મળતો હતો. જે હવે 6.40 ટકા થઈ ગયો છે. સિનિયર સિટિઝન માટે આ દર 6.75 ટકાથી વધીને 6.90 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે 6.50 ટકા અને સિનિયર સિટિઝન માટે 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે.

   1 કરોડથી વધુની એફડી

   આ રકમની 1 વર્ષની એફડી પર આમ લોકો માટે વ્યાજને વધારીને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે 7.25 ટકા વાર્ષિક છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે ક્રમશઃ 6.75, 6.65 અને 6.25 ટકા વાર્ષિક થઈ ગયા છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે આ વ્યાજદર ક્રમશ 7.25, 7.15 અને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે.

   સોર્સઃ www.sbi.co.in

   આગળ વાંચો, RBL બેન્કમાં શું છે નવા દર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે કોઈ બેન્કમાં ફીકસ્ડ ડિપોઝીટ એટલે કે એફડી કરાવવા જઈ રહ્યાં છો તો નવા વ્યાજ દર જરૂર ચેક કરી લો. દેશની કેટલીક સિલેકટેડ બેન્કોએ 2018ના પ્રથમ ત્રણ મહીના જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની શરૂઆતમાં એફડીના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ બેન્કોમાં SBI, RBL બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યસ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેન્કો સામેલ છે. આ કારણે એફડી કરાવતા પહેલા જાણી લો કે કઈ બેન્કમાં એફડી કરાવવાથી તમને વધુ ફાયદો થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ બેન્કમાં હવે એફડી પર વ્યાજ દર કેટલું થઈ ગયું છે.

   SBI

   SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે.

   1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછાની એફડી

   અત્યાર સુધીમાં આ રકમ વાળાને એફડી પર વ્યાજ દર 6.25 ટકા વાર્ષિક મળતો હતો. જે હવે 6.40 ટકા થઈ ગયો છે. સિનિયર સિટિઝન માટે આ દર 6.75 ટકાથી વધીને 6.90 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે 6.50 ટકા અને સિનિયર સિટિઝન માટે 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે.

   1 કરોડથી વધુની એફડી

   આ રકમની 1 વર્ષની એફડી પર આમ લોકો માટે વ્યાજને વધારીને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે 7.25 ટકા વાર્ષિક છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે ક્રમશઃ 6.75, 6.65 અને 6.25 ટકા વાર્ષિક થઈ ગયા છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે આ વ્યાજદર ક્રમશ 7.25, 7.15 અને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે.

   સોર્સઃ www.sbi.co.in

   આગળ વાંચો, RBL બેન્કમાં શું છે નવા દર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે કોઈ બેન્કમાં ફીકસ્ડ ડિપોઝીટ એટલે કે એફડી કરાવવા જઈ રહ્યાં છો તો નવા વ્યાજ દર જરૂર ચેક કરી લો. દેશની કેટલીક સિલેકટેડ બેન્કોએ 2018ના પ્રથમ ત્રણ મહીના જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની શરૂઆતમાં એફડીના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ બેન્કોમાં SBI, RBL બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યસ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેન્કો સામેલ છે. આ કારણે એફડી કરાવતા પહેલા જાણી લો કે કઈ બેન્કમાં એફડી કરાવવાથી તમને વધુ ફાયદો થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ બેન્કમાં હવે એફડી પર વ્યાજ દર કેટલું થઈ ગયું છે.

   SBI

   SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે.

   1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછાની એફડી

   અત્યાર સુધીમાં આ રકમ વાળાને એફડી પર વ્યાજ દર 6.25 ટકા વાર્ષિક મળતો હતો. જે હવે 6.40 ટકા થઈ ગયો છે. સિનિયર સિટિઝન માટે આ દર 6.75 ટકાથી વધીને 6.90 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે 6.50 ટકા અને સિનિયર સિટિઝન માટે 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે.

   1 કરોડથી વધુની એફડી

   આ રકમની 1 વર્ષની એફડી પર આમ લોકો માટે વ્યાજને વધારીને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે 7.25 ટકા વાર્ષિક છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે ક્રમશઃ 6.75, 6.65 અને 6.25 ટકા વાર્ષિક થઈ ગયા છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે આ વ્યાજદર ક્રમશ 7.25, 7.15 અને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે.

   સોર્સઃ www.sbi.co.in

   આગળ વાંચો, RBL બેન્કમાં શું છે નવા દર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે કોઈ બેન્કમાં ફીકસ્ડ ડિપોઝીટ એટલે કે એફડી કરાવવા જઈ રહ્યાં છો તો નવા વ્યાજ દર જરૂર ચેક કરી લો. દેશની કેટલીક સિલેકટેડ બેન્કોએ 2018ના પ્રથમ ત્રણ મહીના જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની શરૂઆતમાં એફડીના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ બેન્કોમાં SBI, RBL બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યસ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેન્કો સામેલ છે. આ કારણે એફડી કરાવતા પહેલા જાણી લો કે કઈ બેન્કમાં એફડી કરાવવાથી તમને વધુ ફાયદો થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ બેન્કમાં હવે એફડી પર વ્યાજ દર કેટલું થઈ ગયું છે.

   SBI

   SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે.

   1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછાની એફડી

   અત્યાર સુધીમાં આ રકમ વાળાને એફડી પર વ્યાજ દર 6.25 ટકા વાર્ષિક મળતો હતો. જે હવે 6.40 ટકા થઈ ગયો છે. સિનિયર સિટિઝન માટે આ દર 6.75 ટકાથી વધીને 6.90 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે 6.50 ટકા અને સિનિયર સિટિઝન માટે 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે.

   1 કરોડથી વધુની એફડી

   આ રકમની 1 વર્ષની એફડી પર આમ લોકો માટે વ્યાજને વધારીને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે 7.25 ટકા વાર્ષિક છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે ક્રમશઃ 6.75, 6.65 અને 6.25 ટકા વાર્ષિક થઈ ગયા છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે આ વ્યાજદર ક્રમશ 7.25, 7.15 અને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે.

   સોર્સઃ www.sbi.co.in

   આગળ વાંચો, RBL બેન્કમાં શું છે નવા દર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે કોઈ બેન્કમાં ફીકસ્ડ ડિપોઝીટ એટલે કે એફડી કરાવવા જઈ રહ્યાં છો તો નવા વ્યાજ દર જરૂર ચેક કરી લો. દેશની કેટલીક સિલેકટેડ બેન્કોએ 2018ના પ્રથમ ત્રણ મહીના જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની શરૂઆતમાં એફડીના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ બેન્કોમાં SBI, RBL બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યસ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેન્કો સામેલ છે. આ કારણે એફડી કરાવતા પહેલા જાણી લો કે કઈ બેન્કમાં એફડી કરાવવાથી તમને વધુ ફાયદો થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ બેન્કમાં હવે એફડી પર વ્યાજ દર કેટલું થઈ ગયું છે.

   SBI

   SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે.

   1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછાની એફડી

   અત્યાર સુધીમાં આ રકમ વાળાને એફડી પર વ્યાજ દર 6.25 ટકા વાર્ષિક મળતો હતો. જે હવે 6.40 ટકા થઈ ગયો છે. સિનિયર સિટિઝન માટે આ દર 6.75 ટકાથી વધીને 6.90 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે 6.50 ટકા અને સિનિયર સિટિઝન માટે 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે.

   1 કરોડથી વધુની એફડી

   આ રકમની 1 વર્ષની એફડી પર આમ લોકો માટે વ્યાજને વધારીને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે 7.25 ટકા વાર્ષિક છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે ક્રમશઃ 6.75, 6.65 અને 6.25 ટકા વાર્ષિક થઈ ગયા છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે આ વ્યાજદર ક્રમશ 7.25, 7.15 અને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે.

   સોર્સઃ www.sbi.co.in

   આગળ વાંચો, RBL બેન્કમાં શું છે નવા દર...

  • +5 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ જો તમે કોઈ બેન્કમાં ફીકસ્ડ ડિપોઝીટ એટલે કે એફડી કરાવવા જઈ રહ્યાં છો તો નવા વ્યાજ દર જરૂર ચેક કરી લો. દેશની કેટલીક સિલેકટેડ બેન્કોએ 2018ના પ્રથમ ત્રણ મહીના જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચની શરૂઆતમાં એફડીના વ્યાજ દરોમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ બેન્કોમાં SBI, RBL બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યસ બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, કોટક મહિન્દ્રા જેવી બેન્કો સામેલ છે. આ કારણે એફડી કરાવતા પહેલા જાણી લો કે કઈ બેન્કમાં એફડી કરાવવાથી તમને વધુ ફાયદો થશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ બેન્કમાં હવે એફડી પર વ્યાજ દર કેટલું થઈ ગયું છે.

   SBI

   SBIએ ફેબ્રુઆરીથી નવા વ્યાજદરોને લાગુ કર્યા છે.

   1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછાની એફડી

   અત્યાર સુધીમાં આ રકમ વાળાને એફડી પર વ્યાજ દર 6.25 ટકા વાર્ષિક મળતો હતો. જે હવે 6.40 ટકા થઈ ગયો છે. સિનિયર સિટિઝન માટે આ દર 6.75 ટકાથી વધીને 6.90 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે 6.50 ટકા અને સિનિયર સિટિઝન માટે 7 ટકા કરી દેવામાં આવ્યો છે.

   1 કરોડથી વધુની એફડી

   આ રકમની 1 વર્ષની એફડી પર આમ લોકો માટે વ્યાજને વધારીને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે 7.25 ટકા વાર્ષિક છે. આ રકમની 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની એફડી પર વ્યાજ દર આમ લોકો માટે ક્રમશઃ 6.75, 6.65 અને 6.25 ટકા વાર્ષિક થઈ ગયા છે. જયારે સિનિયર સિટિઝન માટે આ વ્યાજદર ક્રમશ 7.25, 7.15 અને 6.75 ટકા વાર્ષિક કરવામાં આવ્યું છે.

   સોર્સઃ www.sbi.co.in

   આગળ વાંચો, RBL બેન્કમાં શું છે નવા દર...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know new interest rates of fd
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `