ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do you know here you can purchase cooler at Rs 251

  અહીં મળે છે 251 રૂપિયાના EMIમાં Cooler અને 855 રૂપિયામાંં AC

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 30, 2018, 01:32 PM IST

  ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીએ તેનો પ્રકોપ દેખાડવાનું શરૂ કર્યું છે. એવામાં લોકોએ કૂલર સાફ કરાવી દીધું છે અને એસીની સર્વિસ પણ કરાવી લીધી છે. જે લોકોએ નવું એસી કે કૂલર ખરીદવું છે, તેના માટે સ્નેપડીલ પર શાનદાર ઓફર છે. અહીં એસી પર મળી રહ્યું છે લગભગ 25 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે કૂલર પણ 26 ટકા સસ્તું મળી રહ્યું છે. આ સિવાય તમે ઈનસ્ટોલમેન્ટમાં ખરીદવા માંગો છો તો તમારે માત્ર 855 રૂપિયા મહીનાની ઈએમઆઈ પર એસી અને 251 રૂપિયાની ઈએમઆઈ પર કૂલર મળી જશે. આ સિવાય જો તમે એચડીએફસી કે એચએસબીસીના કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ પણ કરો છો તો તમને 10 ટકા કેશબેક પણ મળી જશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી ઓફરનો એક ફાયદો એ છે કે તમારે આ માટે

   કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. એવામાં તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. એવામાં અહીં અમે તમને ફાયદાનો સોદો બતાવી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કયા મળી રહ્યું કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know here you can purchase cooler at Rs 251
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top