ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do you know about this special facility of railway

  એકસ્ટ્રા પૈસા આપ્યા વગર રેલવેમાં પતિની ટિકિટ પર આ 7 લોકો કરી શકે છે મુસાફરી

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 13, 2018, 05:58 PM IST

  ઘણાં પેસેન્જર એ વાતને જાણતા નથી કે ભારતીય રેલવે ટિકટ ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા પણ આપે છે
  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ અત્યાર સુધી ઘણાં પેસેન્જર એ વાતને જાણતા નથી કે ભારતીય રેલવે ટિકટ ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા પણ આપે છે. જો કોઈ મુસાફર કોઈ કારણથી મુસાફરી કરી શકતો નથી અને તે 24 કલાક પહેલા આ અંગેની લેખિત સૂચના ચીફ રિઝર્વેશન સુપરવાઈઝરને આપી દે છે તો તેનું રિઝર્વેશન કોઈ બીજા મેમ્બર જેવા કે પિતા, ભાઈ-બહેન, બાળક કે પત્નીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જોકે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કેટલીક વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે.

   - જે પેસેન્જર ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે અને કોઈ કારણસર મુસાફરી કરી શકતો નથી તો તે ટ્રેનના શેડયુલ્ડ ડિપાર્ચરના 24 કલાક પહેલા તેની લેખિત સૂચના આપી શકે છે.

   - જે પેસેન્જરના નામથી રિઝર્વેશન છે, તે પોતાના ફેમિલ મેમ્બર્સ પિતા, માતા, ભાઈ-બહેન, પુત્ર-પુત્રી, પતિ, પત્નીના નામથી ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરવી શકે છે. તેના માટે લેખિત સૂચના 24 કલાક પહેલા આપવી જરૂરી છે.

   - જો કોઈ પેસેન્જર કોઈ ઈનસ્ટીટયુટનો વિધાર્થી છે અને સંબધિત ઈન્સ્ટીટયુટના હેડ 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરી દે છે તો ઈન્સ્ટીટયુટના જ કોઈ બીજા વિધાર્થીના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   - એનસીસી કેડેટ ગ્રુપનો હેડ જો 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરે છે તો બીજા કેડેટના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   તબિયત ખરાબ હોય તો સીટ પર બોલાવી શકાય છે ડોકટર, જોવો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ અત્યાર સુધી ઘણાં પેસેન્જર એ વાતને જાણતા નથી કે ભારતીય રેલવે ટિકટ ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા પણ આપે છે. જો કોઈ મુસાફર કોઈ કારણથી મુસાફરી કરી શકતો નથી અને તે 24 કલાક પહેલા આ અંગેની લેખિત સૂચના ચીફ રિઝર્વેશન સુપરવાઈઝરને આપી દે છે તો તેનું રિઝર્વેશન કોઈ બીજા મેમ્બર જેવા કે પિતા, ભાઈ-બહેન, બાળક કે પત્નીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જોકે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કેટલીક વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે.

   - જે પેસેન્જર ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે અને કોઈ કારણસર મુસાફરી કરી શકતો નથી તો તે ટ્રેનના શેડયુલ્ડ ડિપાર્ચરના 24 કલાક પહેલા તેની લેખિત સૂચના આપી શકે છે.

   - જે પેસેન્જરના નામથી રિઝર્વેશન છે, તે પોતાના ફેમિલ મેમ્બર્સ પિતા, માતા, ભાઈ-બહેન, પુત્ર-પુત્રી, પતિ, પત્નીના નામથી ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરવી શકે છે. તેના માટે લેખિત સૂચના 24 કલાક પહેલા આપવી જરૂરી છે.

   - જો કોઈ પેસેન્જર કોઈ ઈનસ્ટીટયુટનો વિધાર્થી છે અને સંબધિત ઈન્સ્ટીટયુટના હેડ 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરી દે છે તો ઈન્સ્ટીટયુટના જ કોઈ બીજા વિધાર્થીના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   - એનસીસી કેડેટ ગ્રુપનો હેડ જો 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરે છે તો બીજા કેડેટના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   તબિયત ખરાબ હોય તો સીટ પર બોલાવી શકાય છે ડોકટર, જોવો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ અત્યાર સુધી ઘણાં પેસેન્જર એ વાતને જાણતા નથી કે ભારતીય રેલવે ટિકટ ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા પણ આપે છે. જો કોઈ મુસાફર કોઈ કારણથી મુસાફરી કરી શકતો નથી અને તે 24 કલાક પહેલા આ અંગેની લેખિત સૂચના ચીફ રિઝર્વેશન સુપરવાઈઝરને આપી દે છે તો તેનું રિઝર્વેશન કોઈ બીજા મેમ્બર જેવા કે પિતા, ભાઈ-બહેન, બાળક કે પત્નીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જોકે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કેટલીક વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે.

   - જે પેસેન્જર ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે અને કોઈ કારણસર મુસાફરી કરી શકતો નથી તો તે ટ્રેનના શેડયુલ્ડ ડિપાર્ચરના 24 કલાક પહેલા તેની લેખિત સૂચના આપી શકે છે.

   - જે પેસેન્જરના નામથી રિઝર્વેશન છે, તે પોતાના ફેમિલ મેમ્બર્સ પિતા, માતા, ભાઈ-બહેન, પુત્ર-પુત્રી, પતિ, પત્નીના નામથી ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરવી શકે છે. તેના માટે લેખિત સૂચના 24 કલાક પહેલા આપવી જરૂરી છે.

   - જો કોઈ પેસેન્જર કોઈ ઈનસ્ટીટયુટનો વિધાર્થી છે અને સંબધિત ઈન્સ્ટીટયુટના હેડ 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરી દે છે તો ઈન્સ્ટીટયુટના જ કોઈ બીજા વિધાર્થીના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   - એનસીસી કેડેટ ગ્રુપનો હેડ જો 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરે છે તો બીજા કેડેટના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   તબિયત ખરાબ હોય તો સીટ પર બોલાવી શકાય છે ડોકટર, જોવો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  • +3 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ અત્યાર સુધી ઘણાં પેસેન્જર એ વાતને જાણતા નથી કે ભારતીય રેલવે ટિકટ ટ્રાન્સફર કરવાની સુવિધા પણ આપે છે. જો કોઈ મુસાફર કોઈ કારણથી મુસાફરી કરી શકતો નથી અને તે 24 કલાક પહેલા આ અંગેની લેખિત સૂચના ચીફ રિઝર્વેશન સુપરવાઈઝરને આપી દે છે તો તેનું રિઝર્વેશન કોઈ બીજા મેમ્બર જેવા કે પિતા, ભાઈ-બહેન, બાળક કે પત્નીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. જોકે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કેટલીક વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં થાય છે.

   - જે પેસેન્જર ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ છે અને કોઈ કારણસર મુસાફરી કરી શકતો નથી તો તે ટ્રેનના શેડયુલ્ડ ડિપાર્ચરના 24 કલાક પહેલા તેની લેખિત સૂચના આપી શકે છે.

   - જે પેસેન્જરના નામથી રિઝર્વેશન છે, તે પોતાના ફેમિલ મેમ્બર્સ પિતા, માતા, ભાઈ-બહેન, પુત્ર-પુત્રી, પતિ, પત્નીના નામથી ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરવી શકે છે. તેના માટે લેખિત સૂચના 24 કલાક પહેલા આપવી જરૂરી છે.

   - જો કોઈ પેસેન્જર કોઈ ઈનસ્ટીટયુટનો વિધાર્થી છે અને સંબધિત ઈન્સ્ટીટયુટના હેડ 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરી દે છે તો ઈન્સ્ટીટયુટના જ કોઈ બીજા વિધાર્થીના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   - એનસીસી કેડેટ ગ્રુપનો હેડ જો 24 કલાક પહેલા લેખિતમાં અરજી કરે છે તો બીજા કેડેટના નામે ટિકિટ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

   તબિયત ખરાબ હોય તો સીટ પર બોલાવી શકાય છે ડોકટર, જોવો આગળની સ્લાઈડ્સમાં...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know about this special facility of railway
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top