ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do you know about this discount offer of ecommerce company

  499 રૂપિયામાં મળી રહ્યાં છે 1400ના બ્રાન્ડેડ શુઝ, Reebok, Nike સહિતના છે ઓપ્શન

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 27, 2018, 12:59 PM IST

  ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે
  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +7 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ગરમીની મોસમ અલગ જ ફેશન લઈને આવે છે. આ જ કારણ છે કે ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સતત ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. એવામાં Snapdeal પર શુઝનો સેલ લાગ્યો છે. આ સેલમાં તમે પોતાની પસંદગીના શુઝ ખરીદી શકો છો. કારણ કે અહીં દરેક શુઝ પર મળી રહ્યું છે 70 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ. ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ સિવાય એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્ક પણ તમને ઓફર આપી રહી છે. આ કારણે શુઝ પર મળનારું ડિસ્કાઉન્ટ 10 ટકા બીજું વધી જશે. જોકે આ 10 ટકાની છુટ માટે તમારે એક નાનું કામ કરવાનું રહેશે કે શોપિંગ બાદ પેમેન્ટ એચએસબીસી અને એચડીએફસી બેન્કના કાર્ડમાંથી કરવાનું રહેશે.

   આ સિવાય ઓનલાઈન સાઈટમાંથી શોપિંગ કરવાનો એક ફાયદો બીજો છે કે તેને માટે કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી જ ઓર્ડર કરી શકો છો. આજે અમે અહીં તમને આ અંગેની જાણકારી વિગતે આપી રહ્યાં છે.

   આગળ વાંચો, કઈ આઈટમ્સ પર છે ડિસ્કાઉન્ટ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know about this discount offer of ecommerce company
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top