ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do you know about half price sale of flipkart

  આજે Flipkart આટલા પ્રોડકટસ પર આપી રહી છે 80% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 14, 2018, 12:00 PM IST

  આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે
  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  • +11 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ આજે ફલિપકાર્ટ તેના કસ્ટમર માટે શાનદાર ઓફર લઈને આવ્યું છે. જેમાં સિલેકટેડ આઈટમ્સ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ અપાઈ રહ્યું છે. ફલિપકાર્ટે તેને Half Off Sale નામ આપ્યું છે. આ સેલમાં સ્માર્ટફોન એસેસરીસ, હેડફોન, ઈયરફોન, કપડા, ચશ્મા, હોમ એપ્લાયન્સ વગેરે પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ છે. જો તમે આ પૈકીની કોઈ ચીજો ખરીદવા માંગતા હોવ તો તમારા માટે આ સારી ઓફર સાબિત થઈ શકે છે. એક વાર આ ઓફર પર નજર જરૂર નાખો.

   ઉલ્લેખનીય છે કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સતત તેના કસ્ટમર્સ માટે સેલ લગાવતા રહે છે, જેમાં કસ્ટમર્સને સારું એવું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવે છે.

   આગળની સ્લાઈડ્સ પર જાણો આ ઓફર્સ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do you know about half price sale of flipkart
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top