ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Do work from home as travel advisor and earn money

  Yatra.com માટે ઘરેથી કામ કરી આ રીતે કરો કમાણી

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Apr 14, 2018, 07:32 PM IST

  ઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃઓનલાઈન ટ્રાવેલ એજન્સી Yatra.com તમને માત્ર ફરવામાં જ મદદ કરે છે એવું નથી, તેના દ્વારા હવે તમે ઘરેથી કમાણી પણ કરી શકો છો. હાઉસવાઈફથી લઈને ફુલ ટાઈમ જોબ પસંદ ન કરનારા લોકો આ ટ્રાવેલ એજન્સી સાથે જોડાઈને દર મહિને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી શકે છે. તમે ઈચ્છો ત્યારે કામ કરો, દિવસે જેટલા કલાક આપવા માગતો હોવ તેટલા આપો. ટ્રાવેલ એજન્સી તમને માત્ર સારી ઈન્કમ કમાવવાની જ તક નહીં આપે, પરતું તેની સાથે જ તે ફ્રી હોલિડે પેકેજ પણ આપશે.

   જો તમે ટ્રાવેલિંગ બિઝનેસ વિશે કોઈ જાણકારી રાખતા નથી, તો આ એજન્સી સાથે જાડાઈને ઘરેથી પણ કામ કરી શકો છો. એજન્સી પોતે તેના માટે ટ્રેનિંગ આપે છે અને બાદમાં જ તમારું કામ શરૂ થાય છે.

   આગળ જાણો, Yatra.com માટે ઘરેથી તમારે શું કામ કરવાનું રહેશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Do work from home as travel advisor and earn money
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top