ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Discounts offers on watch, smartphone and shoes

  Nikeના રૂ.15,000ના શુઝ મળી રહ્યાં છે 2800માં, આ વસ્તુઓ પર પણ છે ઓફર્સ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 27, 2018, 12:02 PM IST

  ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર રોજ કોઈને કોઈ સેલ ચાલી રહ્યો હોય છે. એવામાં આજે પણ ઘણી જગ્યાઓ પર વિવિધ આઈટમ્સ પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. તેનો ફાયદો તમે ઉઠાવી શકો છો. જો તમે સ્માર્ટફોન, શુઝ અને બ્રાન્ડેડ ધડિયાળ લેવા માંગ છો તો આજે સારી તક છે. કારણ કે ફલિપકાર્ટ અને એમેઝોન સ્માર્ટફોન પર ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે. જયારે સ્નેપડીલ અને મિંતરા પર બ્રાન્ડેડ શૂઝ અને બ્રાન્ડેડ વોચ મળી રહી છે. એટલું જ નહિ જો તમે એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરશો તો તમને 10 ટકા છુટ મળશે. જયારે ફલિપકાર્ટથી શોપિંગ બાદ જો તમે એક્સિસ બેન્કના કાર્ડથી પેમેન્ટ કરો છો તો 5 ટકા સુધીની છુટ મળશે.

   આ સિવાય ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો ફાયદો બીજો તે છે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યાએ જવાની જરૂરિયાત નથી. તમે ઘરે બેઠ કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો. અહીં અમે તમને જણાવી રહ્યાં છે કઈ આઈટમ્સ પર કેટલી ઓફર મળી રહી છે.

   આગળની સ્લાઈ્સમાં વાંચો, વિવિધ ઓફર્સ વિશે...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Discounts offers on watch, smartphone and shoes
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top