ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Common Sense Questions during it interview

  100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? 99% લોકોએ આપ્યો ખોટો જવાબ

  divyabhaskar.com | Last Modified - Mar 31, 2018, 12:10 AM IST

  અમે એવા જ 5 સવાલ અને તેના જવાબ જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવાર કન્ફ્યૂઝન પેદા કરે છે.
  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  • +9 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ યુપીએસસી, પીએસસી સાથે જ આઇટી કંપનીઓના ઇન્ટરવ્યૂમાં કેન્ડિડેટની કોમન સેન્સ ચેક કરવા માટે એવા સવાલ કરવામાં આવે છે, જેનાથી પહેલીવારમાં કન્ફ્યુઝન ઉભી થાય છે અને કેન્ડિડેટ ખોટો જવાબ આપી દે છે. કોટિલ્ય એકેડમીના ડિરેક્ટર આશ્રેંદ્ર મિશ્રા કહે છે કે અમુક સેકન્ડ વિચારીને આ સવાલોના જવાબ આપવામાં આવે તો જલાબ સાચો પડી શકે છે. આજે અમે એવા જ 5 સવાલો અને તેના જવાબ અંગે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે પહેલીવારમાં કન્ફ્યૂઝન ઉભી કરે છે. જેમકે એક સવાલ છે, 100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટાડી શકીએ છીએ? જ્યારે અમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો 99 ટકા લોકોએ પહેલીવારમાં તેનો ખોટો જવાબ કહ્યો. જાણો તેનો સાચો જવાબ અને આવા જ ચાર વધુ સવાલો અને તેના જવાબો વિશે.

   100માંથી 10 કેટલીવાર ઘટી શકે છે? આગળની સ્લાઇડ્સમાં જાણો સાચો જવાબ

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Common Sense Questions during it interview
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top