ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» Buy sarees from here and get discount

  525 રૂપિયામાં મળી રહી છે 1,999 રૂપિયાની સાડી, અહીં છે ડિસ્કાઉન્ટ

  Divyabhaskar.com | Last Modified - May 30, 2018, 12:38 PM IST

  ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નવી દિલ્હીઃ ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ગરમીઓનો સેલ શરૂ થઈ ગયો છે. એવામાં તમને પાર્ટી વિયર અને ઓફિસ જવા માટે સાડી જોઈતી હોય તો એમેઝોન અને સ્નેપડીલ પર લાગેલો સેલ તમારા કામનો છે. કારણ કે અહીં દરેક પ્રોડક્ટસ પર મળી રહ્યું છે 74 ટકા સુધીનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ. જયારે તમે એચએસબીસી કે એક્સિસ બેન્કના ડેબિટ કે ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પેમેન્ટ કરો છો તો તમને 10 એકસ્ટ્રા છુટ પણ મળશે.

   ઈ-કોમર્સ કંપનીઓ પર ચાલી રહેલી આ ઓફર્સનો એક ફાયદો બીજોએ છે કે ન તો તમારે ગરમીની મોસમમાં બહાર ફરવાની જરૂરિયાત છે, આ સિવાય તમારે ઓફિસમાંથી રજા લેવાની પણ જરૂરિયાત ઉભી થતી નથી. તમે ઘરે બેઠા કે ઓફિસમાંથી તમારી પસંદગીનો સામાન ઓર્ડર કરી શકો છો.

   આગળની સ્લાઈડમાં વાંચો, કયા મળી રહ્યું છે કેટલું ડિસ્કાઉન્ટ...

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: Buy sarees from here and get discount
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  Top
  `