ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Utility» 4 schemes from post office will increase money four fold in 20 years

  Post Officeની છે આ 4 સ્કીમ, 20 વર્ષમાં ચાર ગણા થઇ જાય છે પૈસા

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 16, 2018, 06:57 PM IST

  પોસ્ટ ઓફિસમાં અનેક બચત યોજનાઓ ચાલી રહી છે, જેમાં રોકાણ કરવાથી પૈસા ચાર ગણા કે તેથી વધારે વધી શકે છે
  • +1 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોસ્ટ ઓફિસમાં અનેક બચત યોજનાઓ ચાલી રહી છે, જેમાં રોકાણ કરવાથી પૈસા ચાર ગણા કે તેથી વધારે વધી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં ભારતીય સ્ટેટ બેન્કની સરખામણીએ હાલના સમયે વધારે વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જ્યાં એસબીઆઇમાં 5થી 10 વર્ષની એફડી પર 6.50થી લઇને 6.75 ટકા સુધીનું વ્યાજ મળી રહ્યું છે, જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસમાં 5 વર્ષની એફડી પર 7.4 ટકાનું વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જેના કારણે પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા પૈસા ઝડપથી વધે છે. આ ઉપરાંત પોસ્ટ ઓફિસની જમા અને તેના વ્યાજની ગેરન્ટી કેન્દ્ર સરકારની હોય છે.

   કેટલી છે પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના


   1- પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ(TD)
   2- નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ(NSC)
   3- કિસાન વિકાસ પત્ર(KVP)
   4- પાંચ વર્ષનું રિકરિંગ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ(RD)

   પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટમાં કેટલા સમયમાં ચાર ગણા થશે પૈસા


   આ એકાઉન્ટમાં એક વર્ષ માટે 6.6%, બે વર્ષ માટે 6.7%, ત્રણ વર્ષ માટે 6.9% અને 5 વર્ષ માટે 7.4% વ્યાજ મળી રહ્યું છે. અહીં વધુમાં વધુ 5 વર્ષ માટે પૈસા જમા કરી શકાય છે, પરંતુ 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જ તેને બીજી વખત 5 વર્ષ માટે જમા કરાવી શકાય છે. આ પ્રકારે પૈસાને જેટલીવાર ઇચ્છો તેટલીવાર ડિપોઝિટ કરાવી શકો છો. જો આ વ્યાજ દરે કોઇ આ યોજનામાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે તો 20 વર્ષમાં તેના પૈસા 4.5 લાખ રૂપિયા થઇ જશે.

   જમા યોજના પર એક નજર


   - 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો
   - અત્યારે 5 વર્ષનો વ્યાજ દર 7.4% છે.
   - 20 વર્ષમાં ફંડ 4.5 લાખ રૂપિયા થઇ જશે.
   - વ્યાજના રૂપમાં 3.5 લાખ રૂપિયા મળશે.

   નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટમાં કેટલા સમયમાં ચાર ગણા થશે પૈસા


   આ યોજનામાં અત્યારે 7.6 ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જેમાં 5 વર્ષ માટે પૈસા રોકી શકાય છે. 5 વર્ષ બાદ એ પૈસાને ફરી ડિપોઝિટ કરી શકાય છે. આ રીતે તમે ઇચ્છો એટલા સમય સુધી પૈસા રોકી શકો છો. જો આ યોજનામાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવે તો 20 વર્ષમાં તે વધીને 4.32 લાખ રૂપિયા થઇ જશે.


   જમા યોજના પર એક નજર


   - 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો
   - અત્યારે 5 વર્ષનો વ્યાજ દર 7.6 ટકા છે.
   - 20 વર્ષમાં 4.32 લાખ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઇ જશે.
   - વ્યાજના રૂપમાં 3.32 લાખ રૂપિયા મળશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો કિસાન વિકાસ પત્રમાં કેટલા સમયમાં ચાર ગણા થશે પૈસા

  • +1 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   યુટિલિટી ડેસ્કઃ પોસ્ટ ઓફિસમાં અનેક બચત યોજનાઓ ચાલી રહી છે, જેમાં રોકાણ કરવાથી પૈસા ચાર ગણા કે તેથી વધારે વધી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં ભારતીય સ્ટેટ બેન્કની સરખામણીએ હાલના સમયે વધારે વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જ્યાં એસબીઆઇમાં 5થી 10 વર્ષની એફડી પર 6.50થી લઇને 6.75 ટકા સુધીનું વ્યાજ મળી રહ્યું છે, જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસમાં 5 વર્ષની એફડી પર 7.4 ટકાનું વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જેના કારણે પોસ્ટ ઓફિસમાં જમા પૈસા ઝડપથી વધે છે. આ ઉપરાંત પોસ્ટ ઓફિસની જમા અને તેના વ્યાજની ગેરન્ટી કેન્દ્ર સરકારની હોય છે.

   કેટલી છે પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના


   1- પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ(TD)
   2- નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ(NSC)
   3- કિસાન વિકાસ પત્ર(KVP)
   4- પાંચ વર્ષનું રિકરિંગ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ(RD)

   પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટમાં કેટલા સમયમાં ચાર ગણા થશે પૈસા


   આ એકાઉન્ટમાં એક વર્ષ માટે 6.6%, બે વર્ષ માટે 6.7%, ત્રણ વર્ષ માટે 6.9% અને 5 વર્ષ માટે 7.4% વ્યાજ મળી રહ્યું છે. અહીં વધુમાં વધુ 5 વર્ષ માટે પૈસા જમા કરી શકાય છે, પરંતુ 5 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જ તેને બીજી વખત 5 વર્ષ માટે જમા કરાવી શકાય છે. આ પ્રકારે પૈસાને જેટલીવાર ઇચ્છો તેટલીવાર ડિપોઝિટ કરાવી શકો છો. જો આ વ્યાજ દરે કોઇ આ યોજનામાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે તો 20 વર્ષમાં તેના પૈસા 4.5 લાખ રૂપિયા થઇ જશે.

   જમા યોજના પર એક નજર


   - 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો
   - અત્યારે 5 વર્ષનો વ્યાજ દર 7.4% છે.
   - 20 વર્ષમાં ફંડ 4.5 લાખ રૂપિયા થઇ જશે.
   - વ્યાજના રૂપમાં 3.5 લાખ રૂપિયા મળશે.

   નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટમાં કેટલા સમયમાં ચાર ગણા થશે પૈસા


   આ યોજનામાં અત્યારે 7.6 ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે. જેમાં 5 વર્ષ માટે પૈસા રોકી શકાય છે. 5 વર્ષ બાદ એ પૈસાને ફરી ડિપોઝિટ કરી શકાય છે. આ રીતે તમે ઇચ્છો એટલા સમય સુધી પૈસા રોકી શકો છો. જો આ યોજનામાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવામાં આવે તો 20 વર્ષમાં તે વધીને 4.32 લાખ રૂપિયા થઇ જશે.


   જમા યોજના પર એક નજર


   - 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો
   - અત્યારે 5 વર્ષનો વ્યાજ દર 7.6 ટકા છે.
   - 20 વર્ષમાં 4.32 લાખ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઇ જશે.
   - વ્યાજના રૂપમાં 3.32 લાખ રૂપિયા મળશે.

   આગળની સ્લાઇડ્સમાં વાંચો કિસાન વિકાસ પત્રમાં કેટલા સમયમાં ચાર ગણા થશે પૈસા

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Utility Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: 4 schemes from post office will increase money four fold in 20 years
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top