ટ્રેંડિંગ સૂચનાઓ

ટ્રેડિંગ ન્યૂઝ એલર્ટ

  Home » National News » Photo Feature» માત્ર 4 મહિનામાં ભંગારમાંથી તૈયાર થયું આ 'હવાઈ રેસ્ટોરાં' | This air restaurant got ready in just 4 months

  માત્ર 4 મહિનામાં ભંગારમાંથી તૈયાર થયું આ 'હવાઈ રેસ્ટોરાં', ગ્રાહકોને મળે છે આવી Royal સુવિધાઓ

  divyabhaskar.com | Last Modified - May 15, 2018, 10:52 AM IST

  ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે
  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  • +6 બીજી સ્લાઈડ્સ જુઓ

   નેશનલ ડેસ્ક: ખાવાપીવાના શોખીન લોકો માટે રાજસ્થાનના બહરોડમાં એક નવા પ્રકારની રેસ્ટોરાં ખુલવા જઈ રહી છે. અહીં જુના વિમાનને રેસ્ટોરાંનું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. ભંગાર થઈ ગયેલા પ્લેનનો આથી સારો ઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે. રેસ્ટોરન્ટની આખી શકલ જ બદલી ગઈ છે. ભંગાર થઇ ગયેલા વિમાનનો આવો સદઉપયોગ ભાગ્યે જ થઇ શકે છે.


   એક ડીલરે કેટલાક દિવસ પહેલા જ બે જુના વિમાન ખરીદ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ રેસ્ટોરન્ટ ખોલવા માટે થઇ શકે. હાલ તો તેનું સમારકામ ચાલી રહયું છે અને તેના પછી પ્લેનની અંદર એક રેસ્ટોરાં ખોલવામાં આવશે. જેમાં તમે રાજસ્થાની ખાણીપીણી સિવાયના પકવાનોનો પણ આનંદ લઇ શકો છો.

  No Comment
  Add Your Comments
  IPL 2018, ના લેટેસ્ટ સમાચાર મેળવો, જુઓ IPL 2018 Schedule, IPL Live Score વધારે IPL updates મેળવવા અમને Facebook પર લાઈક અને Twitter પર ફોલો કરો.
  (Photo Feature Gujarati News) સાથે જોડાયેલા અન્ય (National Gujarati News) મેળવવા માટે અમને Facebook અને Twitter પર ફોલો કરો. વાંચતા રહો 76 લાખ+ વાચકોની મનપસંદ અને વિશ્વની નં.1 Gujarati News વેબસાઇટ divyabhaskar.co.in, જાણો સમાચારોથી વધુ. દરેક ક્ષણ અપડેટ રહેવા માટે ડાઉનલોડ કરો Gujarati News App & Divya Bhaskar epaper App.
  Web Title: માત્ર 4 મહિનામાં ભંગારમાંથી તૈયાર થયું આ 'હવાઈ રેસ્ટોરાં' | This air restaurant got ready in just 4 months
  (Read News in Gujarati from Divya Bhaskar)

  More From National news

  Trending

  X
  Top